květen 2024

FOK a jeho 90. sezona

Pražští symfonici patří k hlavnímu městu už plných 90 let. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, jehož hlavním působištěm je Smetanova síň Obecního domu, vznikl v roce 1924.

Připomeňme zde legendu vzniku názvu: F – film, O – opera, K – koncert, což dodnes orchestr vede k širšímu záběru. Za devět desetiletí své činnosti prošel mnohými úskalími kladenými umělecké činnosti dobou, ale nikdy se nezpronevěřil svému hlavnímu poslání – přinášet radost z krásné hudby. O to usiluje i ve své velmi bohaté, jubilejní sezoně v Roce české hudby.

Pražští symfonici však hrají nejen doma, pro nás Pražany a návštěvníky Prahy, ale hlavní město hrdě reprezentují i v zahraničí. Tuto sezonu FOK uzavře – a zároveň tu 90. otevře open air koncertem na Vyšehradě 19. 6. Symbolicky zde, ve Vyšehradských sadech, zazní Smetanova Má vlast, kterou zahajuje také část zvaná Vyšehrad.

Začátek nové sezony po prázdninách obstará 18. a 19. 9. radostná osmá Mahlerova „Symfonie tisíců“, zřídka uváděná pro náročnost obsazení. Ve Smetanově síni se k mimořádnému počinu sejde rozšířený orchestr s osmi sólovými pěvci a čtyřmi sbory, opět pod vedením šéfdirigenta Braunera. Koncert má být poděkováním všem generacím hudebníků spojených s orchestrem za dobu jeho existence. Součástí oslav 90. narozenin orchestru FOK bude pak 23. a 24. 10. Narozeninový koncert v Radiopaláci s překvapením, který je připraven jako replika prvního veřejného vystoupení nově založeného orchestru ve stejné dny v roce 1934. Programem bude, vzhledem k zálibě v těchto časech, provázet Ondřej Havelka. Ohledně konkrétních okolností zrodu a začátků orchestru, který od jeho vzniku prakticky až do konce života dirigoval legendární Václav Smetáček, není však stále jasno. Hudební historikové mají hledání informací ztížené tím, že část archivu orchestru shořela během náletu na Prahu v únoru 1945 a další ztráty způsobil požár části Staroměstské radnice v květnu 1945, kde byl uložen archiv hl. města.

Spojení orchestru s hlavním městem se projevuje mnoha způsoby, včetně volby repertoáru. FOK rád hraje skladby českých skladatelů inspirované Prahou. Zachycují je i nahrávky, z nichž nejnovější CD, Hudba pro Prahu (Music for Prague) vyšla v Supraphonu a přináší skladby B. Smetany (Pražský karneval, Vyšehrad), A. Dvořáka (Fanfáry k otevření Národní výstavy v Praze r. 1891, předehra Domov můj, J. Suka (monumentální symfonická báseň Praga), O. Ostrčila (Legenda o Šemíkovi). Nahrávka je dokladem významu této hudby ve spoluutváření české národní identity v 19. století. Její síla ale nepřestává působit dodnes.

Po celou svoji 90. sezonu FOK pokračuje ve spolupráci s osvědčenými partnery – v Rudolfinu v cyklu Světová klavírní tvorba, který trvá už 60 let, v Klášteře sv. Anežky české s programy Obrazy a hudba ve spolupráci s Národní galerií, s Dětským fondem UNICEF, s divadlem Viola v unikátních programech hudby a živého slova, nověji také se sousedící Hybernií. Zde FOK uvede výjimečný koncert k oslavě 70. narozenin Michaela Kocába. Na řadu dobře dramaturgicky připravených koncertů se mohou Pražané těšit i ve všech tradičních řadách FOK jako jsou varhanní recitály či Stará hudba a Komorní hudba v kostele u Šimona a Judy.

Z mnoha hvězdných jmen 90. sezony, kterými je nová programová brožura FOK doslova nabitá, lze vybrat alespoň klavíristu Lukáše Vondráčka, který s Pražskými symfoniky provede oba Brahmsovy koncerty. Pod taktovkou Tomáše Hanuse vystoupí s FOK vynikající klarinetistka Sharon Kam, českou premiéru houslového koncertu Karla Husy provede slovenský houslový virtuos Milan Paľa. Je tu ovšem řada dalších vynikajících sólistů i dirigentů, kteří si s FOK příští sezonu zahrají. Orchestr chystá také zájezdy do Německa, Velké Británie a Irska. A vyhlíží už také vzdálenější budoucnost, protože snad už v roce 2031 by se měl dočkat nového sídla ve Vltavské filharmonii.

www.fok.cz

Martina Fialková