červen 2024

Group Therapy v Domě U Kamenného zvonu

Eva Koťátková, Group Therapy, 2016

Eva Koťátková, Group Therapy, 2016

Galerie hlavního města Prahy umístila do jedné ze svých výsostně historických prostor – Domu U Kamenného zvonu – výstavu současného umění reagujícího na aktuální stav světa. Vystavená díla tak tvoří silný kontrast s prostředím a zároveň dialog minulosti s budoucností.

Anna Hulačová, Agro-Kosmo, 2023 (foto Sebastiano Luciano)

Anna Hulačová, Agro-Kosmo, 2023 (foto Sebastiano Luciano)

Ale také dialog uměleckých prací ze sbírek GHMP s díly ze sbírek německého Deutsche Telekom. Můžete tu shlédnout reflexi současného a budoucího světa s tématy jako jsou ohrožení demokracie, vzestup autoritářských režimů, nesnášenlivost k menšinám, cizincům, apatie a lhostejnost ke klimatické krizi, terorismus a války. Mezi domácími zastoupenými umělci najdeme Evu Koťátkovou, jejíž dílo dalo celé výstavě název, a která letos Česko zastupuje na Bienále v Benátkách. Daniel Balabán pak vystavuje své dílo Něco je… reflektující situaci napadené Ukrajiny. Lenka Glisníková se zase ve svých pracích zamýšlí nad překotným vývojem technologií a výzvami s nimi spojenými. Zastoupeni jsou umělci z Bosny, Ukrajiny, Německa a dalších zemí.

Všechny spojuje naléhavá potřeba vyjádřit se nejrůznějšími uměleckými prostředky k palčivým tématům současnosti. Ke způsobu, jakým spolu žijeme, jak respektujeme druhé a organizujeme demokratickou a otevřenou společnost. A právě sdílení těchto hodnot je tou, tak potřebnou skupinovou terapií, domnívají se kurátoři umělecké sbírky, kteří pražskou výstavu připravili.

Výstavu Group Therapy lze v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí navštívit do 11. srpna 2024.

www.ghmp.cz


Maf