červenec 2024

Pražské automobily zachraňující životy

(zdroj:www.ntm.cz)

(zdroj:www.ntm.cz)

V prosinci 2017 oslavila Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 160 let své existence. Je tak jednou z vůbec nejstarších na světě. Letos v červnu se v Národním technickém muzeu v Praze otevřela výstava, která mapuje dlouhou historii ZZS HMP a ukazuje historické vozy, které záchranka používala.

K vidění jsou sanitky značky Mercedes Benz, Ford, ale samozřejmě nechybí ani ŠKODA.

Pražský dobrovolný sbor ochranný vznikl v roce 1857 na doporučení tehdejšího ředitele c. k. Policie pražské. Přihlásilo se 36 dobrovolníků nejrůznějších profesí, pouze tři členové sboru byli zdravotníky. Cílem sboru bylo: „ochrániti co jest ochrany hodno, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak životy lidské, tak i majetek spoluobčanů dobrovolně, neohroženě a nezištně...“. Členové družstva byli označeni červeno-bílou stuhou na levé paži, později sborovým odznakem.

(zdroj:www.ntm.cz)

(zdroj:www.ntm.cz)

Počátkem roku 1924 se stává Sbor obecní službou, získává poloúřední charakter a Ministerstvo vnitra povoluje užívání fanfárové trubky. Po roce 1945 se mění systém zdravotnictví u nás a 19. 12. 1949 je Záchranná služba Praha začleněna přímo pod správu Ústředního národního výboru Prahy. Tolik o historii z webu Zdravotnické záchranné služby HLMP.

K výstavě uvedl pan Karel Ksandr, generální ředitel NTM, zajímavou informaci: „Pražská záchranná služba tím, že v posledních desetiletích nelikvidovala po skončení své životnosti vybrané sanitní vozy a ani je nepředávala dalším uživatelům, vytvořila cennou kolekci sanitních automobilů, které byly provozně spjaty s hlavním městem.

Díky tomu mají návštěvníci možnost vidět ikonické vozy: automobily Škoda 1201 až 1203, známé i díky seriálu Sanitka, lékařské vozy Tatra 613, nebo současné vozy Mercedes Benz 519 se skříňovou nástavbou.

(zdroj:www.ntm.cz)

(zdroj:www.ntm.cz)

Součástí výstavy je i výběr defibrilátorů ze sbírky NTM a soubor přístrojů různých výrobců, které byly využívány při zásazích profesionálních českých civilních i vojenských zdravotnických pracovníků v terénu.

Výstava S houkačkou po Praze aneb automobily zachraňující životy potrvá do 8. 6. 2025. Otevřeno je úterý–neděle: 9–18 hod.

Hezkou prohlídku krásné techniky, ale pevné zdraví!

www.ntm.cz

Ondřej Sedláček