červenec 2024

Červencové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Pálffyovská zahrada, vycházka 2. 7. (zdroj PCT, Prague org.)

Pálffyovská zahrada, vycházka 2. 7. (zdroj PCT, Prague org.)

Prague City Tourism
Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. 
Začátky on-line přednášek v 17.30, není-li uvedeno jinak

ČERVENEC 2024

1. 7. pondělí

Josef Mařatka a Quido Kocián – sochaři české secese – on-line přednáška. Jedinečná přednáška věnovaná významným jubileím dvou výjimečných osobností českého sochařství – Kociána a Mařatky, kteří by se letos dožili 150 let. Jaké umělecké a kulturní hodnoty nám oba sochaři předali a jak ovlivnili současné i budoucí generace. Průvodce M Švec Sybolová

2. 7. úterý

Palácové zahrady pod Pražským hradem * Skryté poklady zahrad paláců Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. Od barokních soch a fontán až po romantické rozhledny nejen na Malou Stranu. Každá zahrada má svůj jedinečný příběh a atmosféru. Sraz v 17.00 před vstupem do Palácových zahrad z ulice Valdštejnské 12–14, průvodce D. Kratochvílová.

11. 7. čtvrtek

Za renesanèními šlechtickými paláci Hradèan a Malé Strany * Sídla slavných èeských šlechtických rodù, které se zapsaly významnì do èeských dìjin 16. a 17. století – paláce Martinický, Schwarzenberský, pánù z Hradce, Metychù z Èeèova, aj. Sraz v 18.00 na Hradèanském nám. u sochy TGM, prùvodce J. Škochová.

Letenské sady s novou vodní nádrží, vycházka 12. 7. (foto Jiří Sládeček)

Letenské sady s novou vodní nádrží, vycházka 12. 7. (foto Jiří Sládeček)

12. 7. pátek

Procházka Chotkovými a Letenskými sady s výhledy na panorama Prahy * Vznik a historie Chotkových sadů, které mají velký význam na poli historie pražské veřejné zeleně. Zmíníme Viléma knížete Hanavského a památku, která díky jeho velkorysosti zdobí Letenské sady. Kde jezdila první tramvaj, pozemní lanovka i pohyblivé schody. Sraz v 16.00 na zastávce tram. č. 22 Královský letohrádek ve směru na Malostranskou, průvodce P. Lešovská.

13. 7. sobota

Interiéry kláštera Na Slovanech a kostela sv. Kosmy a Damiána * Prohlídka interiérů benediktýnského kláštera Emauzy neboli Na Slovanech. Mimořádně bude zpřístupněn i kostelík sv. Kosmy a Damiána. Klášter založil v období rozkvětu vrcholné gotiky v Čechách král a později císař Karel IV. Sraz v 11.00 před vstupem do objektu z ulice Vyšehradská 49, průvodce A. Škrlandová.

Pražské stopy Alfonse Muchy * Málokterý český malíř dosáhl takové proslulosti ve světě jako právě Alfons Mucha. Pro Prahu tvořil Slovanskou epopej, zdobil Obecní dům, v Praze žil se svojí milovanou rodinou. Sraz v 10.00 u brány do Strahovského kláštera na Pohořelci, průvodce J. Nováková.

14. 7. neděle

Vinohradský hřbitov * Vinohradský hřbitov byl pro pohřbívání otevřen roku 1885 a v současné době zabírá jeho plocha 10 ha. Návštěva pietního místa i kulturní památky zároveň s hroby známých osobností. Sraz v 16.00 na zastávce tram č. 5, 13, 26 Vinohradské hřbitovy, průvodce P. Lešovská.

16. 7. úterý

Svatomikulášská městská zvonice * Komentovaná prohlídka Svatomikulášské zvonice. Tato pozdně barokní stavba, která je neodmyslitelnou součástí panoramatu Malé Strany, nabízí nejen bohatou historii, ale i nevšední výhledy na Prahu. Sraz v 19.00 před vchodem do Svatomikulášské městské zvonice, průvodce V. Nemochovská alias Pražské výhledy.

19. 7. pátek

Na pražskou Štvanici a do Holešovic za sportem i zajímavou architekturou * Ostrov Štvanice proslul v minulosti řadou sportovních aktivit, Holešovice byly známé především jako průmyslová čtvrť. Současnost však obě místa zásadně proměnila a navíc spojila téměř do jednoho celku. Sraz v 18.00 na tramvajové zastávce Štvanice, průvodce J. Nováková.

Botanická zahrada SOŠ Malešice, vycházka 20. 7. (foto Renata Doležilová)

Botanická zahrada SOŠ Malešice, vycházka 20. 7. (foto Renata Doležilová)

20. 7. sobota

Praha romantická aneb Kde je Nový Svět? * Praha má svá krásná, romantická zákoutí. Nový svět patří k těm nejzajímavějším. Výprava do míst, kde téměř každý dům může vyprávět nějaký příběh, a procházku zakončíme ve Zlaté uličce. Sraz v 18.00 na vyhlídce před Černínským palácem u sochy E. Beneše, průvodce J. Nováková.

Příběh Pražského hradu * Komentovaná prohlídka stejnojmenné expozice. Příběh českého panovnického sídla, který odhalí, jak se ze skalnaté ostrožny stal postupně jeden z největších hradních komplexů na světě. Sraz v 10.00 na III. nádvoří u Plečnikova obelisku, průvodce R. Kouřilová.

Za krásami Malešic s návštěvou botanické zahrady * Bohatá historie a současnost Malešic, jedné z malebných částí Prahy 10. Vycházka nejen mezi klíčové památky této oblasti, ale také do Botanické zahrady SOŠ Malešice. Sraz v 16.00 na Malešickém náměstí, roh ulic Malešická a Dřevčická, průvodce K. Navrátilová.

21. 7. neděle

Smíchovský hřbitov Malvazinky * Historický smíchovský hřbitov Malvazinky je čtvrtým největším pohřebištěm v Praze. Tento hřbitov, založený v roce 1876 na pozemcích usedlosti Malvazinka, byl navržen podle plánů architekta Antonína Barvitia a dnes slouží jako poslední odpočinek mnoha významných osobností. Sraz ve 14.00 před hlavním vchodem – U Smíchovského hřbitova 1, průvodce S. Micková.

Z Úholiček na Levý Hradec * Z Úholiček lesními i polními stezkami na krásnou vyhlídku a bývalé hradiště Řivnáč. Na Levém Hradci uvidíme první křesťanskou svatyni v Čechách – kostel sv. Klimenta, který v 80. letech 9. století založil první přemyslovský kníže Bořivoj. Sraz v 15.05 na autobusové zastávce Úholičky (z Dejvické jede autobus č. 350), průvodce M. Kadlčíková.

24. 7. středa

Slavné vily na Malvazinkách I a jejich příběhy * Procházka kolonií Malvazinky, s připomenutím její historie. Kolem významné funkcionalistické vily Otakara Chodounského, usedlosti Malvazinky. Vycházku zakončíme v sadech Na Skalce. Sraz v 18.30 na stanici autobusu č. 137 Malvazinky, průvodce I. Prokopová.

25. 7. čtvrtek

Prahou Franze Kafky * Po stopách spisovatele Franze Kafky do okolí Staroměstského náměstí. Kde se narodil i které školy navštěvoval. Neopomeneme ani jeho rodinu a útočiště, kde hledal klid pro svou tvorbu. Sraz v 18.30 před staroměstským kostelem sv. Mikuláše na nám. Franze Kafky, průvodce D. Kratochvílová.

Kostel Panny Marie Sněžné, vycházka 26. 7. (zdroj: pms.ofm.cz)

Kostel Panny Marie Sněžné, vycházka 26. 7. (zdroj: pms.ofm.cz)

26. 7. pátek

Kostel Panny Marie Sněžné * Vycházka do kostela, který se měl dle přání Karla IV. stát největší svatyní v Praze. S připomenutím smutného příběhu Čtrnácti pražských mučedníků, blahořečených v roce 2012. Sraz v 15.30 na Jungmannově nám. u pomníku J. Jungmanna, průvodce R. Kouřilová.

Královská zahrada, vycházka 27. 7. (zdroj: wikipedia.org.)

Královská zahrada, vycházka 27. 7. (zdroj: wikipedia.org.)

27. 7. sobota

Královská zahrada a její nevšední stavby * Architektonicky bohatá a zajímavá Královská zahrada doplňuje již téměř pět set let Panovnickou rezidenci. Královský letohrádek se Zpívající fontánou a Míčovna, jsou ojedinělými uměleckými díly. Sraz v 10.00 u vchodu do Královské zahrady u Lvího dvora, průvodce Jaroslava Nováková.

Krejcárek a kolonie Domov na Žižkovì * Za dnešní frekventovanou køižovatkou Ohrada na Žižkovì byla koneèná stanice tramvají a dále jen pole a pastviny. Vve 20. letech XX. století vyrostla nouzová kolonie Krejcárek a v její tìsné blízkosti kolonie Domov. V této èásti Žižkova stojí za pøipomínku i osudy bývalé usedlosti Pražaèka a lokality Ohrada. Sraz v 16.00 pøed budovou hotelu Vítkov, prùvodce M. Hátleová.

28. 7. neděle

Vinohrady s výhledem na Botič * Procházka královskými Vinohrady, kde se budete moci setkat s duchem minulosti mezi vilami a nejstaršími činžovními domy. Vycházku skončí u kaple Sv. Rodiny, která je úplně nejstarší stavbou zachovanou na Vinohradech. Sraz v 10.00 na zastávce MHD Jana Masaryka, průvodce S. Micková.

Národní památník na Vítkově * Vycházka spojená s návštěvou interiéru památníku na Vítkově. Na závěr vycházky vystoupáme na vyhlídkovou terasu, odkud se nám naskytne nádherný výhled na Prahu. Sraz v10.00 na Tachovském náměstí u obecní váhy, průvodce M. Hátleová.

30. 7. úterý

Prašná brána * Komentovaná prohlídka Prašné brány, jedné z nejvýznamnějších historických památek Prahy. O historii této gotické věže, která byla postavena v 15. století a sloužila jako hlavní vstup do Starého Města. Sraz v 9.00 před vchodem do Prašné brány, průvodce V. Nemochovská alias Pražské výhledy.