září 2020

Uměleckoprůmyslové museum zvýhodňuje vstup

Mimořádně výhodné vstupné do UPM platí až do 4. října. Za cenu 150 Kč (snížená 80 Kč) mohou návštěvníci do všech pražských poboček UPM. Mohou tedy navštívit všechny výstavy v historické budově, expozici Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží a Galerii Josefa Sudka. Vstupenku je možné vyčerpat ode dne zakoupení do 4. 10., není tedy nutné navštívit všechny objekty v jeden den. Otevírací doba v hlavní budově je od středy do neděle 13–18 hodin, v úterý je prodloužena do 19 hodin. V ostatních objektech je obvyklá otevírací doba. Výstavy doprovází bohatý doprovodný program, především tradiční muzejní úterky, ale i sobotní dílny pro děti, kubistické vycházky a další oblíbené pořady. Všechny informace o aktuálních výstavách, vstupném i programech jsou na stránkách upm.cz.