září 2020

Spotřebitelská poradna

DOTAZ: Mému manželovi se stala nepříjemná dopravní nehoda, důsledkem čehož byl převezen vrtulníkem do nemocnice. Tam byl opakovaně operován. Bohužel má doživotní následky. Jeho praktik tvrdí, že jsou způsobeny neodborným zásahem lékařů. Nemocnici jsme chtěli žalovat na náhradu nemajetkové újmy. Když jsme si z nemocnice vyžádali zdravotnickou dokumentaci, bylo nám odpovězeno, že se ztratila. Jak tedy máme u soudu prokázat pochybení nemocnice, když nám odmítá vydat zdravotnickou dokumentaci?

ODPOVĚĎ: Na vaši otázku našel odpověď již Ústavní soud ČR. Ten řekl, že pokud nemocnice zdravotnickou dokumentaci ztratí, nevyhotoví nebo neuchová, může soud, ke kterému podáváte žalobu, obrátit důkazní břemeno. To znamená, že bude mít nemocnice povinnost u soudu prokázat jiným způsobem, že postupovala v souladu se zákonem. Pokud se jí to nepodaří, měl by soud rozhodnout ve váš prospěch. Není totiž možné, aby nemocnice těžily ze svého protiprávního nebo nepoctivého jednání.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009