září 2020

Margot Vanderstraeten

Výraz Mazl tov znamená v jidiš přání „hodně štěstí“. Jeho obě slova pocházejí původně z hebrejštiny. Symboličtější název si autorka pro svůj román nemohla zvolit. Příběh studentky překladatelství, která, aby si při studiích přivydělala, doučuje děti v ortodoxní židovské rodině, je autobiografický.

Odehrává se v belgických Antverpách, v kulisách města s velkou židovskou komunitou poznamenanou holokaustem. Do jejího, před ostatním světem značně uzavřeného života, pozvolna vstupuje svobodomyslně a emancipovaně smýšlející dívka. K tomu, aby alespoň částečně porozuměla složitým pravidlům, která dobrovolně všichni členové dodržují, potřebuje ona sama trochu štěstí. Ale také dost rozumu a vzdělání, které je jak pro ni, tak pro rodinu, v níž pracuje, stěžejní hodnotou. Proč na všech těch zvláštních zvyklostech tolik lpí i děti a dospívající, přestože se to pozorovateli zvenčí zdá někdy až nelogické a proti vývoji ostatního světa? Jak se dá dětem i rodičům, kteří se jeví čím dál sympatičtěji, přiblížit, přes všechny překážky, na které obě strany narážejí? Je třeba obrovské oboustranné empatie, ale také usilovného přemýšlení o tom, co je příčinou života takto odděleného od ostatní společnosti. Hrdinka s rodinou stráví několik let, během nichž se v řadě běžných, ale i docela kuriózních situací velmi sblíží. Děj se během nich přesune i do Izraele či USA. Je účastnicí řady významných momentů v životě dospívajících dětí, kterým pomohla zorientovat se nejen v nástrahách studia, ale i běžného života, dodat jim sebevědomí. Obě strany jsou obohaceny o schopnost porozumět té druhé, přání Mazl tov je tu mezi řádky všudypřítomné. Ze studentky se později stane úspěšná novinářka, a z let prožitých s rodinou bestseller.

Maf