září 2020

Zpátky do škol

Po dlouhé prázdninové pauze tu máme nový školní rok 2020/2021. Většina učitelů, rodičů a dětí doufá, že bude jiný než ten předchozí, který byl ovlivněný koronavirem. Mám pocit, že nám tento vir v mnoha ohledech pomohl zpomalit, všimnout si, že nežijeme na světě sami a dokážeme si pomáhat. Rodiče si zavzpomínali na svá školní léta při plnění úkolů se svými dětmi a mnohdy zjistili, že se jejich trpělivost nemůže rovnat s trpělivostí učitele. Pedagogům se naopak zastesklo i po těch největších školních rošťácích. V některých případech byli vděčni i za vtípky, které jim děti připravily při výuce přes počítač. Díky digitálním technologiím docházelo k častější komunikaci mezi rodiči a učiteli než při běžném vyučovacím režimu. Nastalo to, co do této doby nebylo až tak běžné. Vzniklo pouto mezi rodičem, učitelem, dítětem. Nechme tedy stranou infekci a zkusme si uvědomit, co je v rodičovství, učitelském povolání a dětství podstatné.

Základními kameny rodičovství jsou láska, cit a zodpovědnost. Dítěti jsme přirozeným vzorem a inspirací. Rodič má věřit ve své dítě, měl by ho umět ocenit a podpořit.

Podstata učitelského povolání nespočívá pouze ve znalostech, ale převážně v osobnosti pedagoga. Klíčem k výchovně-vzdělávacímu procesu je vzájemné pochopení a důvěra mezi učitelem a žákem. Učitel by si měl ke každému dítěti najít cestu, díky které dokáže znalosti předat.

Dětství jde ruku v ruce s prožitkem. Na ten však není dáván dostatečný důraz, protože dnes je upřednostňován hlavně výkon. Jsem toho názoru, že děti by ve vyučovacím procesu měly tvořit aktivní složku. Například nám v paměti zůstane spíše herecky ztvárněná pověst než prostá četba. Dětství je krásné ve svém vnímání světa. Dítě nezajímá „kdo jsme“, ale „jací jsme“. Odtud pramení ta nádherná bezprostřednost a upřímnost. Tu bychom měli umět ocenit.

Pokud se nám podaří udržet nově vzniklé pouto mezi rodiči, učiteli a dětmi, máme našlápnuto k učení, které bude mít opravdový smysl.

Proto přeji dětem, aby jim dospělí věnovali potřebný čas pro jejich rozvoj.

Ivana Kriglová – ředitelka Soukromého individuálního vzdělávání Habibi s.r.o.