listopad 2020

DOX – 12 let objevování

V prosinci 2016 byla nad Centrem DOX otevřena unikátní architektonická intervence, inspirovaná elegantními tvary vzducholodí z počátku dvacátého století.

V prosinci 2016 byla nad Centrem DOX otevřena unikátní architektonická intervence, inspirovaná elegantními tvary vzducholodí z počátku dvacátého století.

Centrum současného umění DOX v Holešovicích je jednou z těch kulturních institucí, kterou současná situace postihuje nejvíc. Vznikl jako soukromá instituce a na svůj provoz získává prostředky vlastními silami, pouze jejich malá část plyne z grantů, tedy z rozpočtu hlavního města. Přesto se týmu Leoše Války, zakladatele a ředitele centra, podařilo z bývalé továrny vybudovat největší nezávislé kulturní centrum v zemi. V průběhu let tu byly postupně zprovozněny rozsáhlé výstavní prostory, multifunkční sál DOX+, vzducholoď Gulliver, design shop, knihkupectví a Archiv výtvarného umění. To vše je DOX, který letos v říjnu oslavil 12 let existence. Datum, kdy se tak mělo stát, spadlo ale do celostátní kulturní karantény.

Centrum DOX bylo nuceno přejít do úsporného režimu, přesto ale hodlá pokračovat v naplňování svého poslání. Zprostředkovává poznání současnosti, minulosti a výhledy do budoucnosti prostřednicvím všech myslitelných druhů umění, umožňuje interakce s ním, diskuse, workshopy a vzdělávací programy. Co je tedy možné v DOXu „navštívit“ i nyní, v listopadu? Na youtubovém kanálu lze vyhledat prohlídky některých aktuálních výstav komentovaných umělci. Začněme tou nejoriginálnější.

Výstava Ultra Super Natural

Výstava Ultra Super Natural

Výstava Ultra Super Natural je vyústěním téměř čtvrtstoletí trvajícího projektu Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina. Jde o umělecké ztvárnění střetu domorodé kultury papuánského kmene Yali Mek s civilizací, jak jej zachytili během svých 11 výprav do oblastí Západní Papuy a Papuy Nové Guineje. Nutno podotknout, že tento vhled do jiné civilizace, která obývá kousek naší planety ve stejné době jako my, zanechá hluboký dojem a řadu otázek o přirozenosti i nadpřirozenosti a také o budoucnosti lidstva jako takového. Prohlédnete si na ní mimo jiné monumentální sochy domorodých obyvatel papuánského kmene Yali Mek v životní velikosti, vzniklé díky technice 3D tisku ve spolupráci s MCAE Systems. Zobrazen je tu i strom duchů, přenesete se do světa Papuánců s jeho „elastickým“ časem. Prohlídka výstavy je na YouTube rozdělena do 7 tematických dílů. Pusťte si všechny včetně posledního videa, které komentuje živý obraz Báry Šlapetové, vytvořený jako vzpomínku na celý projekt. V jeho rámci proběhlo také neuvěřitelné setkání Papuánců s astronautem NASA z Houstonu, které umělci zprostředkovali. Astronaut přijel do Západní Papuy a s příslušníky kmene komunikovali společně o světě „nahoře“, který hraje u Papuánců významnou roli. Nakonec došlo i ke kosmickému telefonátu a symbolickému propojení obou světů. Průvodní slovo obou umělců přibližuje jejich setkávání s Papuánci a průběh celého pětadvacetiletého projektu, který skutečně NENÍ fikcí, ale sledem skutečných událostí. A jak sami říkají, zrodil se z pochopení, že je to poslední možnost zachytit napřímo okamžiky každodenního života civilizace žijící v době kamenné před momentem, než se začne rozplývat v současném světě. A to se již děje.

Stejným způsobem můžeme navštívit také již dříve zahájenou výstavu Fotofatal Nadii Rowderové, a pustit si její autorskou komentovanou prohlídku. Možná jste nestihli ani předchozí velice úspěšné výstavy Petra Síse nebo Evy Jiřičné z loňského či letošního roku. Na youtubovém kanálu DOXu najdete však velmi zajímavé přednášky obou těchto osobností, které při příležitosti výstav v DOXu proběhly. Na webu jsou také informace o chystaném koncertu v prostorách multifunkčního sálu DOXu v rámci hudebního festivalu Struny podzimu. Brandt Brauer Frick Ensemble – berlínští průkopníci elektro-klasiky, zde mají představit svoji tvorbu ve zcela akustickém obsazení. V nastalé situaci se produkce přizpůsobuje okolnostem a slibuje originální řešení, web avizuje vysílání on-line. V době uzávěrky nejsou informace konkrétní, novinky z DOXu stačí však sledovat na ­ www.dox/program.

Martina Fialková