listopad 2020

Muzeum Prahy zve i za zavřené dveře

Madona ze Staroměstské radnice

Madona ze Staroměstské radnice

Také návštěvu muzea lze uskutečnit z vlastního obýváku či pracovny, vlastně odkudkoli z pohodlí domova, kam nás uvrhla aktuální nařízení proti pandemii. Muzeum Prahy na svých webových stránkách nabízí hned několik webových výstav. Jakou mají výhodu? Nejen, že jsou přístupné zdarma. Na jejich prohlídku máte také neomezené množství času, a navíc s ní můžete začít třeba o půlnoci.

Úplně zblízka si lze prohlédnout například Madonu ze Staroměstské radnice vytvořenou kolem roku 1365. Její krásu je možné obdivovat prostřednictvím 3D modelu s popisky o způsobu restaurování této vzácné gotické plastiky.

Pokračovat můžeme prohlídkou, která přibližuje náročnou práci restaurátorů a konzervátorů, vyžadující znalosti mnoha technik.

Výstava Konzervovaná minulost převedená do 18 pohledů umožňuje návštěvníkovi procházku prostorem domu U Zlatého prstenu, kde se konala, a sledovat procesy, kterými projdou jednotlivé nálezy při konzervování. Ať již na skutečných předmětech, jejich fotografiích nebo na videozáznamech z konzervátorských dílen. Výstava představila nové metody, jako je 3D skenování předmětů, a také spolupráci při vzdělávání nastupující generace konzervátorů.

Další virtuální výstava Od nitě ke košili zpracovává téma módy a textilní výroby ve středověké Praze. Návštěvníci se tak dostanou do barvířské nebo tkalcovské dílny 14. či 15. století a mohou zjistit, co se v období vrcholného středověku v Praze nosilo, jaké byly módní výstřelky i běžné ošacení různých vrstev obyvatelstva, odkud k nám přicházely novinky. Do ještě starší doby se můžeme podívat pomocí webové výstavy, dokumentující významný archeologický objev v Suchdole z roku 2018. Při stavbě nového domu zde byl nalezen kostrový hrob z období bylanské kultury, která část našeho území osidlovala v 7. století před naším letopočtem, tedy v době železné – halštatské. Tento hrob nebyl osamocený, ale nacházel se na rozsáhlém pohřebišti, neboť obdobné hroby byly v okolí objeveny i v letech 1976 a 2005.

Obdobných webových nebo virtuálních výstav, které byly převedeny do této podoby z výstav v muzeu již uskutečněných, lze na stránkách Muzea města Prahy navštívit ještě několik. Za jeden z loňských projektů, Chudá Praha: Lidé – Místa – Instituce (1781 – 1948) / EPOS 257: Dýmová hora“ bylo muzeum nedávno oceněno. Získalo 2. cenu v soutěži Gloria musealis za rok 2019 ze 40 přihlášených výstavních projektů. Doufejme, že i tuto výstavu budeme moci brzy navštívit on-line, ta zatím na webu není. Doufejme zároveň, že i nově připravované projekty budou podobně úspěšné a zavítáme na ně brzy i osobně.

Hledejte na webu www.muzeumprahy.cz

Martina Fialková