listopad 2020

Klavírní festival Rudolfa Firkušného on-line

Slávka Vernerová

Slávka Vernerová

Festival spolu s již osvědčeným produkčním týmem zprostředkuje čtyři koncerty mistrů klavírního umění on-line přenosy z Rudolfina k vám domů. Umělci však zahrají v sále bez diváků. V případě koncertu posledního, pátého, na kterém má vystoupit žijící legenda klasické hudby, Daniel Barenboim, zatím budeme doufat. Má se uskutečnit až 12. prosince.

Koronavirová pandemie kulturu přiměla k experimentům ve všech oblastech. Přestože živý zážitek z koncertu nemůže nic nahradit, je zřejmé, že za současných okolností je mnoho příznivců klasické hudby ochotno sledovat i přenosy z prázdných sálů. Dokázalo to již Pražské jaro, sledovanost jeho online koncertů byla, možná i pro samotné pořadatele, překvapivě velice vysoká.

V součtu koncerty dosáhly úctyhodného 1,2 milionu shlédnutí v ČR a v 53 zemích světa. Dostalo se k nim z velké části i zcela nové publikum. Proto se touto cestou vydává i subtilnější Mezinárodní klavírní festival Rudolfa Firkušného, jehož 8. ročník začíná již 1. listopadu.

I tento festival musel doznat dramaturgických změn; přesto je základ zachován a koncerty mezi 1.–7. 11. se uskuteční v původních termínech, dochází však k některým změnám u interpretů. Zahajovací koncert však zůstává. Zahraje na něm švýcarský klavírista Francesco Piemontesi, jehož předchází pověst citlivého umělce, který do detailu promýšlí každou frázi. Původně ohlášení pianisté Richard Goode a Igor Levit kvůli pandemii nemohou přicestovat do Prahy, v Levitově případě se hledá náhradní termín. Operativně se však podařilo na 3. 11. zajistit účast vítězky Chopinovy klavírní soutěže Julianny Avdějevy, pro niž bude tento koncert náhradou za zrušené pražskojarní vystoupení. V jejím programu budou skladby Fryderika Chopina a Sergeje Prokofjeva. Aktualizovaný program doplní i koncert mladého českého pianisty Marka Kozáka, který se nebojí uvádět i díla méně hraných skladatelů a skladatelek, jako jsou Vítězslava Kaprálová nebo Karel Kovařovic. V programu připomene také letošní 250. výročí Beethovenova úmrtí jeho pozdním opusem 110. Zazní i skladba Kejklíř od Adama Skoumala, vzniklá na objednávku Mezinárodní soutěže Pražského jara, jíž je Marek Kozák laureátem. Čtveřici listopadových koncertů uzavře již od počátku avizovaná klavíristka Slávka Vernerová v novém termínu 7. 11. s původním programem. Provede díla Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Roberta Schumanna. Vyvrcholením letošního festivalu má být 12. 12. vystoupení Daniela Barenboima, který svůj pražský program zasvětí Ludwigu van Beethovenovi. Ředitel festivalu Roman Bělor k tomu podotýká: „Moc si přejeme, aby se tak stalo před obecenstvem“.

Průvodcem on-line koncertů bude další přední český klavírista, Ivo Kahánek. Diváci se tak mohou těšit na zajímavé rozhovory s vystupujícími umělci i nahlédnutí za oponu pianistického umění.

Online koncerty budou přístupné zdarma na webových stránkách festivalu www.firkusny.cz.