listopad 2020

Kontejnery na Praze 1

Velkokapacitní kontejnery budou přistaveny od 14.00 do 18.00, ukládání bude koordinovat obsluha.

úterý 3. 11.
Haštalská u č. 2, křizovatka Petrské nám. x Lodecká

pátek 6. 11.
U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou, Dlouhá 26

úterý 10.11.
Pohořelec horní parkoviště

pátek 13. 11.
Široká naproti FF UK, křizovatka Masná x Malá Štupartská

pátek 20. 11.
Cihelná č. 2, Jeruzalémská za kostelem sv. Jindřicha

úterý 24. 11.
Hellichova ul.

pátek 27. 11.
Ostrovní u ZŠ naproti č. 12

(zdroj OÚ MČ Praha 1)