březen 2021

Sečteme se on-line

Už 100 let uběhlo od prvního sčítání lidu v Československu. Letošní sčítání lidu je jubilejní, historicky na našem území desáté. A poprvé on-line. Nejen kvůli pandemii, tedy z důvodu absolutní bezpečnosti pro respondenty. Ale i proto, že doba zkrátka pokročila a záležitosti podobného typu není třeba dělat v papírové podobě a zaměstnávat jimi tisíce pracovníků po celé republice. Určitě to zvládneme, když budeme mít dostatek informací. Podle Českého statistického úřadu, který za celou akci zodpovídá, je internet v 88 procentech domácností, ale bezpečné sčítání je zajištěno i tam, kde není.

Sčítání proběhne ve dvou fázích. První, on-line, mezi 27. březnem – 9. dubnem do formuláře, který umožní pohodlně sečíst i další osoby v domácnosti i mimo ni, tedy například rodiče či prarodiče, kteří mohou věkem spadat do epidemicky ohrožené skupiny. I v jejich zájmu statistici doporučují sečíst se on-line. Ochotu provést vyplnění formuláře přes svůj počítač, tablet nebo i telefon projevily již dříve dvě třetiny dotazovaných, ale vzhledem k pandemické situaci bude zřejmě i vyšší. Ve druhé fázi, od 12. dubna do 11. května plánuje Český statistický úřad provést terénní došetření, při kterém by se měli sečíst již pouze ti, kteří se nemohli či z nějakého důvodu nechtěli sečíst on-line. I v této fázi však bude možné kontakt se sčítacími komisaři minimalizovat a vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat poštou.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná vždy jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému. Ale i pro běžného občana mohou být některé výsledky sčítání zajímavé: Například před oněmi 100 lety, v roce 1921, sčítání prokázalo na území dnešní České republiky 10 009 480 obyvatel. A už tehdy se data sčítala z formulářů na tzv. Powersových děrnoštítkových strojích. O devadesát let později, při posledním sčítání v roce 2011, žilo v Česku 10 437 000 obyvatel. Jaké toto číslo bude letos?

Během historicky prvních sčítání nová Československá republika například potřebovala zjistit i přesuny v jednotlivých sociálních sférách a povoláních. Národnost se nově zjišťovala podle definice odvozené od tzv. kmenové příslušnosti, za jejíž projev se považoval mateřský jazyk.

Významnou charakteristikou bylo také povolání obyvatelstva. Cílem bylo identifikovat sociální a profesní přesuny mezi dobou předválečnou a poválečnou.

Více informací na www.scitani.cz.