březen 2021

Online přednášky pražské vlastivědy

Vrtbovská zahrada na Malé Straně (přednáška 17. 3.)

Vrtbovská zahrada na Malé Straně (přednáška 17. 3.)

E-learningové přednášky je možné zakoupit v eshopu Prague City Tourism v sekci „Vlastivědné vycházky“. ESHOP
Při nákupu je nutné uvést jméno a příjmení osoby, která se bude online přednášky přímo účastnit.
Zakoupení je možné do 12.00 v den konání akce. Začátky v 16.00, není-li uvedeno jinak, cena 120/80 Kč.

1. 3. po | Jiří z Poděbrad Letos uplyne již 550 let od smrti českého krále Jiříka z Poděbrad a Kunštátu. Přednáška o osudech diplomata a moudrého státníka, který v mnohém předběhl svou dobu. (J. Nováková)

3. 3. st | Zmizelá Praha I. Přednáška o velkých změnách, kterými prošla Praha v průběhu 20. století, co všechno se ve městě proměnilo a kde jsou stopy nejviditelnější. Začátek v 10.00. (J. Nováková)

3. 3. st | Osvobození Osvětimi Přednáška nahlédne skrze příběhy pamětníků do historie jednoho z největších vyhlazovacích táborů v období 2. světové války. (Z. Pavlovská)

8. 3. po | Pražské nakladatelské domy konce 19. a první poloviny 20. století. Přednáška připomene slavné, ale dnes už možná i zapomenuté nakladatele a ukáže domy, kde působili.(S. Micková)

10. 3. st | Letem světem české a československé architektury: hledání cesty (Konec 19. století a první polovina 20. století.) Přednáška ukáže díla nejvýznamnějších a nejznámějších architektů té doby. (S. Micková)

15. 3. po | Pražské pomníky III. (Od Karla k Husovi) Přednáška virtuálně zavítá na Staré Město, kde všude se skrývají pomníky a pamětní desky na trase od Karlova mostu ke Staroměstskému náměstí. (M. Švec Sybolová)

17. 3. st | Malou Stranou křížem krážem II. Virtuální procházka Malou Stranou po Nových zámeckých schodech kolem paláce Pánů z Hradce, Hartigovské zahrady, interiérů kaple sv. Karla Boromejského, Vrtbovskou zahradou, Kampou k Werichově vile, kolem Lichtenštejnského paláce až ke kostelu Na Prádle. (D. Kratochvílová)

22. 3. po | Zaniklé pražské zahrady V Praze vzniklo ve středověku mnoho zahrad, které dnes již bohužel neexistují a jejich někdejší přítomnost připomínají jen názvy ulic. (P. Lešovská)

24. 3. st | Za pražskými kavárnami první poloviny 20. století Na fotografiích i na ukázkách z pamětí návštěvníků představí přednáška svět slavných kaváren, z nichž převážná část dnes už bohužel neexistuje. (S. Micková)

29. 3. po | Praha v díle Antonína Slavíčka. Přednáška nabídne vhled do života a díla jednoho z nejdůležitějších krajinářů přelomu 19. a 20. století A. Slavíčka. (M. Švec Sybolová)

31. 3. st | Zmizelá Praha IV. Přednáška připomene, jak se změnilo po první světové válce Nové Město, Královské Vinohrady a další městské části. (J. Nováková)

PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu, www.prazskevychazky.cz.