březen 2021

Tichý svět a sváteční dny

Mezinárodní den mateřského jazyka se slaví 21. února. Zavedla ho organizace UNESCO od roku 1990 jako připomínku toho, že na světě existuje kolem sedmi tisíc jazyků, z nichž polovina je ohrožena zánikem.

Každý stát má svůj znakový jazyk, takže se liší jak prstová abeceda, tak i znaky. Po celém světě se u této příležitosti pořádá množství kulturních a vzdělávacích akcí. Světový den sluchu se každoročně koná 3. března s cílem zvýšit povědomí o tom, jak předcházet hluchotě a ztrátě sluchu, a podporovat péči o uši a sluch po celém světě.

Organizace Tichý svět se zabývá péčí o lidi se sluchovým postižením. Poskytuje sociální služby pro své klienty zdarma na deseti pobočkách po České republice. Na konzultanty Tichého světa se mohou obrátit lidé s poruchou sluchu, kteří potřebují pomoct například s vyřízením osobních dokumentů, dluhovou problematikou, ale také s nácvikem různých dovedností. V rámci sociálních služeb nabízí Tichý svět také aplikaci tlumočení a přepisu on-line Tichou linku, kterou je možné využít na mobilu, tabletu či počítači. Tichá linka je také zavedena na desítkách veřejných míst po celé republice.

www.tichysvet.cz