březen 2021

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Zaměstnavatel mi zřejmě poslal mzdu dvakrát. Je mojí povinností mzdu vrátit zpět? Nebo je to jen moje dobrá vůle, když jde o jeho chybu? Už u zaměstnavatele nepracuji.

ODPOVĚĎ: Podruhé zaslaná mzda zaměstnavatelem je plněním, které nemá žádný právní důvod. Odborně se tomu říká bezdůvodné obohacení. Bývalý zaměstnavatel po vás může požadovat, abyste mu bezdůvodné obohacení vydala. V takovém případě mu musíte částku vrátit. Ideální by ovšem bylo zaměstnavatele upozornit rovnou a dohodnout se s ním na vrácení.

DOTAZ: Při vyhledávání pobytového zájezdu na webu cestovní kanceláře jsem narazil na zjevnou diskriminaci seniorů starších 69 let. V nabídce byly uvedeny dvě možnosti sjednání storna zájezdu. První pro děti do 14 let, druhá pro osoby od 15 do 69 let, jsou tak zcela vyloučeni senioři od 70 let. Jaká je obrana proti takovému jednání?

ODPOVĚĎ: Obdobnou situaci již šetřil i veřejný ochránce práv. Zabýval se diskriminací spotřebitele v oblasti finančních služeb, a to na základě vysokého věku. Veřejný ochránce práv řekl, že banka, která omezí možnost poskytnutí krátkodobého spotřebitelského úvěru horní věkovou hranicí, se dopouští nepřípustné diskriminace založené na věku starších žadatelů o úvěr. Paušální omezení horní věkovou hranicí totiž představuje značný zásah do důstojnosti starších osob a představuje pro ně nežádoucí nedovolené omezení. Doporučili bychom vám proto vše zdokumentovat a podat podnět České obchodní inspekci.

www.dtest.cz

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009