květen 2021

On-line přednášky Pražské vlastivědy

Jezdecká socha sv. Václava (vycházka 17. 5.), foto J. Sládeček

Jezdecká socha sv. Václava (vycházka 17. 5.), foto J. Sládeček

E-learningové přednášky je možné zakoupit v eshopu Prague City Tourism v sekci „Vlastivědné vycházky“. ESHOP

Při nákupu je nutné uvést jméno a příjmení osoby, která se bude online přednášky přímo účastnit. Zakoupení je možné do 12.00 v den konání akce. Začátky v 16.00, cena 120/80 Kč.

PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

www.prazskevychazky.cz

KVĚTEN 2021

3. 5. po | Odkaz Karla IV. Osobnost Karla IV. a doba jeho vlády patří bezpochyby k nejznámějším etapám české historie. Co nám však doba karlovská opravdu zanechala až do dnešních dnů? Čím se může Praha pochlubit a jakou podobu měla císařská metropole ve 2. polovině 14. století? (J. Nováková)

•  4. 5. út | Historie medicíny I. Přednáška posluchače zavede do nejstarších egyptských rukopisů, které se zabývaly léčbou pacientů, odhalí některé zajímavé jednoduché postupy léčby nemocí, se kterými se setkáváme i v současné době. Z Egypta, Řecka a Říma se přeneseme do doby Paracelsia. (L. Kotlářová)

Kostel sv. Prokopa na náměstí Sladkovského na Žižkově (vycházka 5. 5.), zdroj cs.wikipedia.org

Kostel sv. Prokopa na náměstí Sladkovského na Žižkově (vycházka 5. 5.), zdroj cs.wikipedia.org

5. 5. st | Co skrývá Žižkov Čtvrť ukrytá mezi návršími, překvapivě malebná a architektonicky velmi zajímavá, takový dojem dělá na příchozí oblast Žižkova. Ačkoli bývá historicky spojována především s dobou husitskou, její minulost je mnohem pestřejší. Začátek v 10.00. (J. Nováková)

Alfons Mucha: Jeho život v kontextu doby V první z cyklu tří přednášek věnovaných A. Muchovi, významnému malíři, grafikovi a návrháři, seznámí s jeho životem z hlediska profesionálního i osobního a představí osoby, které se významně zapsaly do jeho života. (Š. Gandalovičová)

6. 5. čt | Alfons Mucha: Jeho dílo Cílem druhé přednášky je poznat dílo A. Muchy v celé jeho šíři, od kresebných návrhů užitého umění, pastelů, návrhů plakátů z doby jeho pařížského pobytu i po návratu do Čech, až po olejomalby. (Š. Gandalovičová)

•  10. 5. po  | Jan Welflinův, Johánek Z Pomuku, sv. Jan Nepomucký Přednáška představí fenomén sv. Jana Nepomuckého z různých úhlů pohledu. Zrekapituluje jeho životní příběh v širších souvislostech českých církevních dějin, vysvětlí vznik svatojánských legend i jejich vliv na podobu „mučedníka zpovědního tajemství“, seznámí krátce se svatojánskou ikonografií. (M. Gausová Zörnerová)

11. 5. út | Pražské pomníky IV. – Od svatého Václava k Jungmannovi Procházka od Národního muzea na Jungmannovo náměstí s představením pomníků Janu Palachovi, proměny sochy svatého Václava, skrytého pomníku mecenáši Josefu Hlávkovi a pamětní desky národním obrozencům. (M. Švec Sybolová)

Secesní Vršovická záložna na Vršovickém náměstí (přednáška 12. 5.), zdroj cs.wikipedia.org

Secesní Vršovická záložna na Vršovickém náměstí (přednáška 12. 5.), zdroj cs.wikipedia.org

12. 5. st | Malebné Vršovice Zdánlivě nová pražská čtvrť položená u Botiče překvapí krásnými vilami, secesním dekorem i funkcionalistickou architekturou. Díky svému terénu i historickým souvislostem patří Vršovice k nejzajímavějším oblastem Prahy. Začátek v 10.00. (J. Nováková)

Židovští podnikatelé působící v Praze a okolí Přednáška seznámí s příběhy významných židovských podnikatelů působících v Praze a jejím okolí, s obory, ve kterých podnikali, ale i s jejich vlivem na českou kulturu a umění. (Z. Pavlovská)

•  13. 5. čt | Z pohodlí křesla za Smíchovskými vilami Na stráních nad průmyslovým Smíchovem vznikaly od počátku 20. století vilové čtvrti. První ze dvou vycházek povede na Malvazinky a Santošku, druhá ulicí Na Hřebenkách a okolím. Začátek v 10.00. (S. Micková)

Alfons Mucha: Slovanská epopej Poslední z cyklu přednášek věnovaných A. Muchovi má jediné a přeci zásadní téma: Slovanskou epopej. Popíše jednotlivé obrazy líčící významné okamžiky z historie slovanských národů a seznámí s precizní Muchovou přípravou, která tvorbě předcházela. (Š. Gandalovičová)

•  17. 5. po  | Sochař raného baroka Jan Jiří Bendl V roce 1650 byla J. J. Bendlovi svěřena nejvýznamnější sochařská úloha tehdejší Prahy – zhotovení mariánského sloupu, který byl vztyčen na Staroměstském náměstí na památku uhájení města před Švédy v roce 1648. Sloup získal Bendlovi uznání. A přicházely další zakázky: sochy svatých pro kostely, také jedna z nejvýznamnějších zakázek jeho života, dodnes dochovaná jezdecká socha sv. Václava pro Koňský trh. (P. Lešovská)

•  18. 5. út | Čtrnáct pražských mučedníků Letos uplynulo 410 let od zavraždění čtrnácti františkánů žijících v klášteře při kostele P. Marie Sněžné. Přednáška představí jejich osud na pozadí širších dějinných událostí. (M. Gausová Zörnerová)

19. 5. st | Zmizelá Praha III. V průběhu 20. století se Praha a její architektura výrazně proměnily. Důležitou roli v tom sehrál dobový vkus i urbanistické a společenské potřeby metropole. Začátek v 10.00. (J. Nováková)

Praha v díle Antonína Slavíčka Přednáška nabídne vhled do života a díla jednoho z nejdůležitějších krajinářů přelomu 19. a 20. století – Antonína Slavíčka. (M. Švec Sybolová)

•  20. 5. čt | Staroměstský orloj není jen loutkové představení Co všechno se dá na orloji přečíst nebo určit? Kolik různých časů orloj ukazuje? A že to není jen turistická atrakce, ale funkční model vesmíru s velmi přesným chodem. Začátek v 10.00. (D. Kratochvílová)

Karlův most: Klenot hlavy království Virtuální prohlídka unikátní světové galerie soch pod širým nebem. (D. Kratochvílová)

24. 5. po  | Zemská jubilejní výstava V květnu uplyne 130 let od zahájení slavné Jubilejní výstavy, která ve sto dvaceti čtyřech pavilonech dokládala vyspělost průmyslu v Čechách a vtiskla tvář dnešnímu areálu pražského Výstaviště. (P. Lešovská)

26. 5. st | Umělecká výzdoba Národního muzea Tento rok uplyne 130 let od otevření novorenesanční budovy Muzea království českého. Virtuální procházka dnešním Národním muzeem s představením oslavných děl V. Hynaise, V. Brožíka, F. Ženíška, J. Mařáka a B. Schnircha. (M. Švec Sybolová)

27. 5. čt | Z pohodlí křesla na Ořechovku Ořechovka je velice zdařilým pokusem o zahradní město první republiky. Virtuální prohlídka rozmanité výstavby bydlení pro různé vrstvy střední třídy. Začátek v 10.00. (S. Micková)

Z pohodlí křesla na „Kopec snů nad městem snů“ (Barrandov) Přednáška nejen o splněném snu Václava Maria Havla, který nechal vybudovat na skalnatém ostrohu noblesní restauraci a vilovou čtvrť. (S. Micková)

31. 5. po  | Po stopách židovských architektů V meziválečné Praze působili vynikající židovští architekti. Někteří z nich patří mezi známé, na některé se už zapomnělo. Někteří měli štěstí a možnosti a před válkou emigrovali, ale jiní se stali smutnými obětmi holocaustu. V Praze postavili řadu činžovních a obchodních domů i vil. (S. Micková)