květen 2021

Kontejnery na Praze 1

Termíny přistavení velkokapacitních kontejnerů

Velkokapacitní kontejnery budou přistaveny od 14.00 do 18.00, ukládání bude koordinovat obsluha.

• úterý 11. 5. Haštalská u č. 2

• pátek 14.5. Dlouhá u č. 46

• úterý 18. 5. Jeruzalémská za kostelem sv. Jindřicha

• pátek 21. 5. U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou

• úterý 25. 5. Besední č. 2 (roh parčíku)

• pátek 28. 5. horní Malostranské náměstí

(zdroj OÚ MČ Praha 1)