červenec 2021

Připomeňme si v červenci a srpnu

Václav Babinský (autor neznámý, 1861)

Václav Babinský (autor neznámý, 1861)

• 8. 7. 1891 * Josef Hora, básník († 21. 6. 1945) – 130 let

• 9. 7. 1611 na Malé Straně v dnešní Karmelitské ulici byl položen základní kámen ke kostelu Panny Marie Vítězné – 410 let

• 14. 7. 1766 † František Maxmilián Kaňka, barokní architekt a stavitel (* 19. 8. 1674) – 255 let

• 15. 7. 1726 na Malé Straně byl položen základní kámen k budově Lužického semináře – 295 let

Josef Hora, básník (autor: Gustav Pallas, Vojtěch Zelinka)

Josef Hora, básník (autor: Gustav Pallas, Vojtěch Zelinka)

• 17. 7. 1931 * Jan Kristofori, český malíř, kreslíř, grafik a sochař († 23. 3. 2004) – 90 let

• 21. 7. 1971 nařízením vlády ČSR č. 66/1971 bylo historické jádro Prahy prohlášeno městskou památkovou rezervací, území zahrnuje Staré Město, Nové Město, Malou Stranu, Hradčany, Josefov, Vyšehrad, svou rozlohou je největší památkovou rezervací na světě – 50 let

• 25. 7. 1891 byl zahájen provoz lanové dráhy na Petřín – 130 let

• 4. 8. 1306 zavražděn král Václav III. v děkanském paláci v Olomouci, zanikl rod Přemyslovců po meči (nar. 6. 10. 1289) – 715 let

• 12. 8. 1881 vypukl rozsáhlý požár v budově dostavěného Národního divadla v Praze, v průběhu několika hodin byla budova téměř zničena – 140 let

• 18. 8. 1941 * Kurt Gebauer, sochař – 80 let

20. 8. 1891 slavnostně otevřena rozhledna na Petříně – 130 let

• 20. 8. 1796 * Václav Babinský, loupežník († 1. 8. 1879) – 225 let

• 29. 8. 1936 v Praze byl zahájen provoz první trolejbusové linky Sv. Matěj – Bořislavka – 85 let