únor 2020

Kam v únoru na procházku?

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině, přednost mají účastníci se zakoupenou vstupenkou. VYCHÁZKY OZNAČENÉ HVĚZDIČKOU* MAJÍ OMEZENÝ POČET ÚČASTNÍKŮ, DOPORUČUJEME VYUŽÍT PŘEDPRODEJE v turistických informačních centrech, v recepci Arbesovo nám. 4, pouze po–čt nebo on-line na http://eshop.prague.eu.
PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu, www.prazskevychazky.cz

1. po Putování Pražským hradem – Starý královský palác a bazilika sv. Jiří.* Komentovaná prohlídka vybraných interiérů hradu – Starého královského paláce s Vladislavským sálem a nejstaršího dnes stojícího kostela v Praze – Baziliky sv. Jiří. Začátek v 11.00 na III. nádvoří u žulového obelisku. (R. Kouřilová)
Panenské Břežany.* Procházka malou obcí, kterou prošly velké dějiny s návštěvou zrekonstruovaného horního zámku. Začátek ve 14.00 na stanici autobusu č. 373 Panenské Břežany – zámek. (M. Hátleová)

2. ne Hanspaulka – čtvrť v zahradách.* Prohlídka viniční usedlosti Fišerka a Špitálka i místa kam vedla první trolejbusová linka v Praze. Začátek v 10.00 na zastávce autobusu č. 131 U Matěje, P 6. (S. Micková)
Kostel sv. Václava na Zderaze a jeho okolí.* Návštěva kostela a jeho nejbližšího okolí. Dozvíme se o původu prastaré obce Zderaz, a také o jejím začlenění Karlem IV. do půdorysu koncipovaného Nového Města pražského. Začátek v 11.00 u vchodu do kostela sv. Václava, Resslova 6, P 2. (A. Škrlandová)

3. po Vltava: pomocník a chlebodárce – přednáška.* Pokračování cyklu přednášek o Vltavě další částí s obrazovou dokumentací často už neexistujících profesí: pískařů, ledařů, vorařů, barvířů, koželuhů, jirchářů. Začátek v 16.30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, P 5. (M. Racková)

4. út Románskou Prahou II.* (stejně i 19. 2.) Prohlídka skrytých přízemí kamenných románských domů, svědků života obyvatel ve 12. a 13. století. Začátek v 15.30 před domem U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13., P 1 (M. Racková)

5. st Stará čistírna odpadních vod v Bubenči.* (stejně i 22. 2.) Komentovaná prohlídka unikátní technické památky. Seznámení se s historií, provozem a dobovými technologiemi staré čistírny a podzemím pražské kanalizace. Začátek v 16.00 před vchodem do budovy staré čistírny, Papírenská 6, P 6. (Š. Jiroušková)

6. čt Nejsvětější Srdce Páně.* Komentovaná prohlídka kostela od slovinského architekta Josipa Plečnika. Kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad se stal neodmyslitelnou dominantou Vinohrad. Začátek v 16.00 před vchodem do kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad, P 2. (P. Bartásková)

8. so Rudolfinum.* Seznámení se s historií vzniku této budovy, od jejíhož slavnostního otevření uplyne v únoru 135 let. Začátek v 10.00 před bočním vchodem z Alšova nábřeží. (D. Vávrová Čermáková)
  Pražské obchodní domy a jejich slavná historie.* Centrum metropole je protkáno mnoha zajímavými stavbami obchodních domů. Kdysi představovaly nejen obchodní, ale také architektonické unikáty. Vycházka připomene, který obchodní dům byl v Praze vůbec první. Začátek ve 14.00 před obchodním domem Bílá labuť, Na Poříčí 23, P 1. (J. Nováková)

9. ne Havelské město.* Toto „město ve městě“ bylo založeno před první polovinou 13. století kolem farního kostela sv. Havla. Vyprávění o příčinách jeho vzniku, zakladatelích, i o památkách, které se zde nacházejí. Začátek v 10.00 před vchodem do kostela sv. Havla, P 1. (M. Smrčinová)
Břevnovský klášter.* Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty, P 6. (M. Vymazalová)
Maiselova synagoga a historická mikve.* (stejně i 16. 2) Prohlídka novogotické synagogy vč. prostor historické židovské rituální lázně – mikve. V synagoze se dnes nachází stálá expozice Židé v českých zemích, 10. – 18. století. Začátek ve 13.00 před vchodem do synagogy, Maiselova 10, P 1. (Z. Pavlovská)

13. čt Anežský klášter.* Návštěva jedné z nejvýznamnějších gotických staveb Prahy, založená ve 30. letech 13. století přemyslovskou princeznou Anežkou. Začátek v 16.00 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice, P 1. (D. Kratochvílová)

14. pá Strahovská knihovna.* Prohlídka historických sálů Strahovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. Začátek ve 14.00 před Strahovskou knihovnou na Strahovském nádvoří, P 1. (M. Racková)

15. so Nová architektura v asanovaném prostoru Starého Města a Josefova.* Na procházce historickým centrem, které zažilo výraznou proměnu na přelomu 19. a 20. století, si připomeneme historizující díla R. Klenky z Vlastimilu i modernistické budovy navržené A. Englem, O. Novotným, J. Plečnikem, B. Hübschmannem a J. Kotěrou. Začátek v 10.00 na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice (Magistrát HMP), P 1. (J. Škochová)
Stavovské divadlo.* Prohlídka vybraných prostor divadla, kde kdysi dirigoval své opery W. A. Mozart, a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Začátek v 10.00 před budovou divadla, Železná 11, P 1. (H. Barešová)
Z Pohořelce na Nový Svět.* Nový Svět je křivolaká středověká ulička, která kopíruje původní cestu vedoucí podél potoka Brusnice k osadě Střešovice. Přebýval zde i dánský hvězdář Tycho Brahe nebo bratr stavitele Santiniho, kameník František Jakub. Vycházka připomene příběhy, příhody i pověsti, které se k tomuto místu váží. Začátek ve 14.00 na zastávce tramvaje č. 22, 23 Pohořelec, P 1. (P. Lešovská)

16. ne Maiselova synagoga a historická mikve.* (viz 9. 2.) Začátek v 10.00 před vchodem do synagogy, Maiselova 10, P 1. (Z. Pavlovská) Národní divadlo.* Celková prohlídka vybraných prostor divadla i k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Začátky prohlídek v 10.30, 11.00, 12.00, 12.30 a ve 13.00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. (průvodci PCT)
Z Perštýna na Betlémské náměstí.* Povídání o tom, kde byl Odborový dům, kdo byl JUDr. Podlipný nebo kde bývaly Benátky a kde Jeruzalém. Kudy vedly středověké hradby, co to byl Konvikt, proč je Bartoloměj svatý, a kde byla první vegetariánská jídelna v Praze. Začátek ve 14.00 před domem v ulici Na Perštýně 6, P 1. D. Kratochvílová)

17. po Cizinci v Praze II. část – přednáška.* Pokračování lednové přednášky. Praha po staletí vzbuzovala zájem vědců, učenců a proslulých osobností z mnoha zemí. Svým pobytem a činností obohacovali město a šířili jeho pověst do světa. Prezentace přiblíží tyto slavné návštěvníky Prahy a ukáže místa jejich působení. Začátek v 16.30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, P 5. (M. Racková)

18. út Pražské průchody a pasáže V.: Z Hybernské do Klimentské.* Vycházka zákoutími z Hybernské ulice směrem Na Poříčí a dále na Těšnov. Začátek v 15.30 v Hybernské ulici č. 7, P 1. (P. Lešovská)

19. st Románskou Prahou II.* (viz 4. 2.)

20. čt Pražská nábřeží I.: Od Hlávkova mostu na náměstí Jana Palacha.* Vycházka povede po pravobřežním nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákově nábřeží kolem významných budov a památek s připomínkou pestré historie. Začátek v 15.30 před hlavním vchodem do budovy Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, P 1. (P. Lešovská)

22. so Hanspaulka – čtvrť v zahradách II.* O tom, jak vznikalo na Hanspaulce „zahradní město“. Prohlídka vil od předních architektů Oldřicha Starého, Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších, zastavení u usedlostí Perníkářka a Beránka. Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 131 Dyrinka. (S. Micková)
Poutní místo Loreta.* Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). Začátek ve 13.30 před vchodem na Loretánském náměstí, P 1. (Marcela Smrčinová)
Stará čistírna odpadních vod v Bubenči.* (viz 5. 2.). Začátek ve 14.30 před vchodem do budovy staré čistírny, Papírenská 6, P 6. (Š. Jiroušková)

23. ne Betlémská kaple.* Prohlídka budovy, ve které byly položeny základy českého reformního hnutí, s vyprávěním o spletité historii této obnovené památky. Začátek v 10.00 před vstupem na Betlémském nám., P 1. (M. Hátleová)
Domovní znamení na Starém Městě pražském II.* Vycházka zaměřená na významná domovní znamení na Starém Městě, se zmínkou o zajímavé historické souvislosti, spjaté s vybranými objekty. Kde sídlila nejstarší pražská kavárna nebo kam se chodili bavit čeští velikáni. Začátek ve 14.00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém nám., P 1. (M. Smrčinová)

24. po Portrét v Čechách pohledem dvou století.* Návštěva výstavy v Císařské konírně, která mapuje fenomén portrétu od Josefa Mánesa po Kamila Lhotáka. Od romantismu po Skupinu 42. Začátek v 16.00 před vstupem do Císařské konírny z II. nádvoří. (M. Švec Sybolová)

26. st Velká Praha a její velké osobnosti – přednáška.* Přesně před sto lety, v roce 1920, došlo k zásadnímu zvětšení Prahy, z níž se stala metropole nového československého státu. Jak se vlastně Praha vyvíjela v průběhu staletí a které osobnosti ovlivnily její podobu po roce 1920? Začátek v 17.00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, P 5. (J. Nováková)

27. čt Kostel sv. Prokopa.* Prohlídka jedné z dominant Žižkova římskokatolického kostela sv. Prokopa, který vznikl v místech původní kaple sv. Jana Nepomuckého při zdejší viniční usedlosti. Jeho základní kámen byl položen roku 1898 u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I., aby zde mohl být o pět let později vysvěcen novogotický svatostánek. Začátek v 16.00 u kostela sv. Prokopa na Sladkovského náměstí, P 3. (A. Škrlandová)

29. so Novorenesance na Janáčkově nábřeží – důstojný protějšek Národního divadla.* Vycházka po nábřeží a i za stavbami v přilehlých ulicích. Novorenesanční i secesní činžovní domy na smíchovském nábřeží jsou dílem řady významných českých architektů – Josefa Schulze, spjatého s dostavbou Národního divadla, Jana Zeyera, aj. Na výzdobě domů se podílel i J. V. Myslbek. Začátek v 10.00 na stanici tram. č. 9, 22 Újezd, P 1. (J. Škochová)
Staré Strašnice II.* Nevelké zemědělské Strašnice zaznamenaly na počátku 20. století velký stavební rozvoj. Stalo se tak díky zlepšující se dopravní dostupnosti s Prahou. Rozvíjel se zde život kulturní, sportovní a společenský, jehož dokladem jsou dosud dochované stavby. Po rozpadu Rakouska - Uherska, kdy platil absolutní zákaz pohřbívání žehem, bylo ve Strašnicích vybudováno nové krematorium. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. č 7, 26 Strašnická. (M. Hátleová)
Zajímavá zákoutí Nového Města pražského V.* Objevování nevšedních míst Karlova Nového Města pražského s připomenutím jaká překvapení skrývají ulice v blízkosti Karlova náměstí a jak vlastně kdysi vypadal Dobytčí trh. Začátek ve 14.00 před domem Diamant na nároží Lazarské a Spálené ul., P 1. (J. Nováková)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice.* Seznámení s dějinami a vývojem budovy. Návštěva středověké síně, novodobých reprezentačních sálů i románsko-gotickým podzemím, zakončená vyhlídkou z ochozu radniční věže. Začátek ve 20.00 před věží objektu. (Antonín Baloun)

Vlastivědné vycházky pro děti

15. so Za apoštoly na Staroměstskou radnici.* Začátek ve 14.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (R. Lišková + D. Taimrová)

16. ne Národní divadlo pro děti.* Začátek v 11.30 a ve 14.00 vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. (P. Bartásková)

23. ne Nebyl to jen listopad (9-12 let) / (13-19 let).* Začátek ve 13.00 /15.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková, J. Pisančiková)

29. so Radnicí krok za krokem, dům za domem: zastavení druhé / třetí.* Začátek ve 13.00 / 15.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)