únor 2020

Nabídka publikací z NPÚ

Všem zájemcům o historii, dějiny umění a architekturu představujeme dvě nové publikace Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze:

Vladislav Razím, Středověká opevnění českých měst, Morava a Slezsko

Jedná se o třetí, závěrečný svazek knihy, která je z praktických důvodů vydávána postupně v letech 2019-2021. Kromě přehledu dějin, popisu a nástinu stavebně-historického vývoje hradeb v jednotlivých městech se hesla katalogu skládají z historických a současných plánových, obrazových a fotografických příloh, které z velké části dosud nikdy nebyly publikovány. Výpravná publikace poskytuje zejména komplexní představu o celkovém charakteru a stavebních proměnách uvedených městských fortifikací.

Rozsah 504 stran, prodejní cena NPÚ 1200 Kč

Václav Mencl, ed. Helena Soukupová, Dějiny evropské architektury I.

První ze čtyř připravovaných svazků monumentálního díla Václava Mencla. Jedná se o poslední, dodnes nepublikované dílo předního znalce české a evropské středověké architektury, významného odborníka v oblasti památkové péče. Tento první díl pojednává o architektuře nejstarších civilizací v Mezopotámii a v Egyptě, přibližuje umění Kréty i Chetitů a vrcholí v době achaimenovských králů v Persii. Druhý díl analyzuje architekturu antiky a raného středověku, třetí díl bude obsahovat umění středověku a poslední přiblíží umění renesance, baroka a naší přítomnosti. Knihy obohacují Menclovy autorské fotografie. Vychází ve spolupráci Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Rozsah 208 stran, prodejní cena NPÚ 660 Kč

Obě publikace je možné objednat a případně i osobně vyzvednout na adrese středočeského územního odborného pracoviště NPÚ v Praze na Žižkově.

Kontaktní e-mail: roubickova.dita@npu.cz, www.npu.cz