červenec 2022

Vycházky Pražské vlastivědy

Průhonický park, foto Jiří Sládeček (vycházka 13. 8.)

Průhonický park, foto Jiří Sládeček (vycházka 13. 8.)

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků.

Vstupenky na akce a přednášky se prodávají v e-shopu Prague City Tourism na eshop.prague.eu v sekci „Vlastivědné vycházky“.

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

www.prazskevychazky.cz

ČERVENEC

 2. 7. so. | Anežský klášter a jeho zahrady.* Jedna z nejvýznamnějších gotických staveb Prahy, založená ve 30. letech 13. století přemyslovskou princeznou Anežkou. Prohlídka přízemí kláštera i jeho zahrady. Začátek v 10.00 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice. (M. Smrčinová)

•  3. 7. ne | Toulky Petřínem: Z Růžového sadu do Velké strahovské zahrady.* Na vrcholu Petřína kolem rozhledny, bludiště a několika dalších významných staveb. Dále z Růžového sadu po Křížové cestě do Velké strahovské zahrady na Pohořelec. Začátek v 16.00 u horní stanice lanovky na Petřín. (R. Kouřilová)

7. 7. čt | Podvečerní procházka Pražským hradem.* Procházka nádvořími, uličkami i zákoutími hradu. Začátek v 18.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (D. Kratochvílová)

•  9. 7. so | Malvazinky – nejen usedlosti, ale i zajímavé vily.*Viniční usedlosti Cihlářka, Malvazinka nebo Santoška. Historie vinaření v této oblasti Prahy. Zastavení u Winternitzovy vily od A. Loose, u vil od J. Gillara, E. Wiesnera, F. Zelenky, E. Mühlsteina a V. Fürtha i dalších architektů. Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 137 Malvazinky. (S. Micková)

10. 7. ne | Neznámá tajemství pražských ulic a uliček II. aneb na pomezí Nového a Starého Města.* Místa, které se dnes zvolna prolínají – ale vždycky tomu tak nebylo, o čemž svědčí i název ulice Na Příkopě, která se až v 18. stol. stávala postupně jedním z největších městských bulvárů. Začátek v 10.00 u Prašné brány, ze strany od náměstí Republiky. (R. Kouřilová)

Břevnovský klášter.* (stejně i 7. 8.) Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty. (M. Vymazalová)

•  13. 7. st | Kurátorská prohlídka Svatomikulášské zvonice.* Prohlídka s komentářem kurátora pražských věží představí zevrubně jednu z dominant Malé Strany – barokní zvonici u kostela sv. Mikuláše. Začátek v 17.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

•  14. 7. čt | Klausová synagoga a Obřadní síň.* Prohlídka barokní synagogy pražského Židovského Města s návštěvou novorománské Obřadní síně u Starého židovského hřbitova. Začátek v 16.00 před vchodem do Klausové synagogy, U Starého hřbitova 3a. (Z. Pavlovská)

16. 7. so | Lobkowiczký palác na Pražském hradě.* Jedna z nejvýznamnějších kulturních památek a jediný soukromý palác v areálu Pražského hradu s vysoce ceněnými uměleckými sbírkami. Začátek v 10.00 před vchodem do Lobkowiczkého paláce, Jiřská ulice, Pražský hrad. (H. Valentová)

Na pražskou stolovou horu – Vidoule a do starých Jinonic.* Unikátní přírodní památka; pražská stolová hora Vidoule v jejíchž stěnách byla vyhloubena lidská obydlí používaná až do poloviny 20. století. Dále do starých Jinonic s rybníčkem, několika barokními i klasicistními objekty a vesnickou zástavbou. Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 174, 184 Šafránkova (ve směru od stanice metra B Nové Butovice a Luka. (J. Škochová)

Přírodní památka Vidoule v Jinonicích – vycházka 16. 7. (zdroj cs.wikipedia.org)

Přírodní památka Vidoule v Jinonicích – vycházka 16. 7. (zdroj cs.wikipedia.org)

Pohled na jižní svah Vidoule –  vycházka 16. 7. (zdroj cs.wikipedia.org)

Pohled na jižní svah Vidoule – vycházka 16. 7. (zdroj cs.wikipedia.org)

17. 7. ne | Malostranské kuriozity I. aneb jak to bylo s osadou Obora kolem kostela sv. Jana Křtitele.* Procházka Malou Stranou v místech, kde bývala za městskou hradbou samostatná osada Obora. Jak se zde vyvíjela zdejší zástavba, proč se právě tady usadila vlašská komunita a jaké osobnosti jsou s touto lokalitou spojené. Začátek v 17.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (J. Nováková)

•  23. 7. so | Nordic Walking: Z Houslí okolo Lysolají.* Přírodní památka Housle je hluboký kaňon v pískovcových skalách v pražské čtvrti Lysolaje. Cesta vinoucí se na dně úzké, neustále se kroutící rokle, vyústí u zázračné studánky s kaplí. Dále údolím parku Kaménka a po bývalé poutní cestě od kostela sv. Matěje ke kapli v Praze-Lysolajích. Začátek v 10.15 na stanici autobusu č. 160, 355, Žákovská, Praha-Lysolaje. (M. Hátleová)

Jože Plečnik, architekt Pražského hradu.* Dílo světově proslulého architekta J. Plečnika patří neodmyslitelně k historii Pražského hradu, který proměnil podobu prezidentského sídla. Začátek v 10.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (J. Nováková)

•  24. 7. ne | Od individuálních vil k zahradnímu městu.* Na rozhraní Břevnova a Střešovic jsou nejen vily od předních architektů – Otto Rothmayera, Pavla Janáka, Jana Gillara, ale i menší zahradní kolonie úřednických rodinných domů pro střední vrstvy. Začátek v 10.00 na zastávce tram. č. 1, 2 Vojenská nemocnice P 6. (S. Micková)

•  26. 7. út | Žižkovské svatyně: Kostel sv. Anny a okolí.* Prohlídka žižkovského kostela sv. Anny, stavby architektonicky i historicky velmi zajímavé, v níž se odráží předválečná moderna a beuronské klášterní umění. Začátek v 16.00 před kostelem z Tovačovské ulice, P 3. Zastávka aut. č. 133, 136, 207 Černínova. (A. Škrlandová)

•  27. 7. st | Večerní Petřín s návštěvou rozhledny.* Návštěva zelené oázy v centru Prahy s objevováním krásy Petřína netradičně ve večerních hodinách. Začátek v 19.00 u dolní stanice lanové dráhy na Újezdě. (D. Kratochvílová)

30. 7. so | Památná místa v Modřanech.* Čtvrť, jejíž nejstarší historie sahá až do 12. století. Původně zemědělská vesnice se v průběhu 19. století pozvolna změnila v průmyslovou obec. V roce 1861 zde byl postaven cukrovar, jeden z nejstarších závodů na výrobu cukru v Čechách. Začátek v 10.00 v Centrálním parku u Obchodního nám. v Modřanech. (M. Hátleová)

Staroměstskou radnicí křížem krážem.* (stejně i 27. 8.) Večerní prohlídka s podrobným výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší radnice. Začátek v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

31. 7. ne | Zahrady Malé Strany: Valdštejnská zahrada a Vojanovy sady.* Barokní zahrada nabízí nejen úžasnou zahradní architekturu, ale i pávy, výry a exotické ryby. Vojanovi sady byly dříve zahradou kláštera. Procházka bude zakončena na náměstíčku Na Kampě. Začátek v 10.00 na prostranství stanice metra A Malostranská. (M. Smrčinová)

SRPEN

•  2. 8. út | Kostel sv. Vojtěcha a okolí.* Historie osady Jirchářů a kostela sv. Vojtěcha. V původně gotickém kostelíku procházka připomene osobnost sv. Vojtěcha i významné osobnosti hudební historie Josefa Foerstra nebo Antonína Dvořáka. Začátek v 16.30 u vchodu do kostela z Vojtěšské ulice, Nové Město. (A. Škrlandová)

6. 8. so | Za pražskou podmořskou sopkou.* Podél Prokopského potoka, okolo retenční nádrže Asuán pod butovickým hradištěm s prohlídkou geologických pozůstatků prahorní sopky činné před 425 milióny let na dně silurského moře. Dále okolo Horova mlýna na Dalejském potoce do Klukovic. Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 142, 184 Ovčí hájek, ve směru od stanice metra B Nové Butovice. (J. Škochová)

7. 8. ne | Od Skleněného paláce k vile Otto Petschka.* Oblast Bubenče od funkcionalistické stavby Richarda F. Podzemného kolem vil od Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára i od dvojice pražských německých architektů Ernsta Mühlsteina a Viktora Fürtha. O rodině Petschků, kdo byl Vojtěch Lanna i co byla slavná krejčovská slavnost „Slamník“. Začátek v 10.00 před budovou Skleněného paláce, nám. Svobody 1/728, P 6. (S. Micková)

Břevnovský klášter.* (viz 10. 7.)

10. 8. st | Královské Vinohrady II.* Procházka jednou z nejzajímavějších rezidenčních čtvrtí poodhalí zajímavé domy, ale i obyvatele Královských Vinohrad. Co byla Kanálka či Tabáková režie a kde bydlel třeba Edvard Beneš. Začátek v 16.30 na nám. Jiřího z Poděbrad před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně, P 3. (J. Nováková)

13. 8. so | Krásy Průhonickéko parku.* Historie rodu Sylva Taroucca i nejzajímavější partie parku: od zámku kolem Podzámeckého rybníka k Alpiniu, na hlavní vyhlídku, ke glorietu a lučními partiemi zpět k zámku. Začátek 10.00 před hlavním vstupem do Průhonického parku. (P. Lešovská)

•  14. 8. ne | Pinkasova synagoga a Starý židovský hřbitov.* Prohlídka druhé nejstarší dochované synagogy v Praze, ve které se dnes nachází Památník obětem šoa a procházka po Starém židovském hřbitově. Začátek ve 14.00 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ul. (Z. Pavlovská)

17. 8. st | Vinohradské vily.* Vilová čtvrť Královských Vinohrad se zajímavými objekty, zejména v Dykově a Hradešínské ulici. Začátek v 16.30 na zastávce tram. č. 10, 16 Orionka, ve směru na Floru. (M. Hátleová)

20. 8. so | Nordic Walking: Z Toulcova dvora do Hostivařského lesoparku.* Chalupnickou a domkářskou zástavbou k původním hostivařským mlýnům proti proudu potoka Botiče k Hostivařské přehradě, kde se rozkládá bývalé pravěké hradiště s rozsáhlou centrální plochou a předhradím. Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 177 Toulcův dvůr, ve směru od Nám. Hostivař. (M. Hátleová)

Vyšehrad a jeho legendy.* Památky vyšehradského areálu. Připomenutí nejznámější legendy i záhady Čertova sloupu a vzpomínka na vyšehradském hřbitově na české velikány. Vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi. Začátek v 16.30 u Táborské brány. (M. Smrčinová)

•  21. 8. ne | Kolem dokola Pražského hradu.* Královskou zahradou s domem, ve kterém žili někteří českoslovenští prezidenti. Dále Býčím schodištěm do jižních zahrad Pražského hradu, kde je zahradní architektura Jože Plečnika. Začátek v 10.00 před vstupem do Královské zahrady z ulice U Prašného mostu. (M. Smrčinová)

24. 8. st | Z Cibulky až na Plzeňskou.* Vycházka obnovovaným anglickým parkem Leopolda Leonarda Thun-Hohensteina. Cestou na Plzeňskou okolo zahradní kolonie rodinných domů z 20. let a funkcionalistického kostela sv. Jana Nepomuckého. Začátek v 16.30 na stanici autobusu č. 123 U Lesíka, jede od stanice metra B Anděl, výstup Na Knížecí. (S. Micková)

27. 8. so | Staroměstskou radnicí křížem krážem.* (viz 30. 7.)

•  28. 8. ne | Žižkov II. – vrch Vítkov a jeho pohnutá historie.* O historii tohoto vrchu v různých dobách se zaměřením na osudy jeho staveb i zajímavou architekturu v žižkovském „podvítkoví“. Vycházka pouze v exteriérech. Začátek v 10.00 na zastávce aut. č. 133, 175 a 207 U Památníku, P 3, směr do centra. (J. Nováková)