září 2022

Výběr z programu Novoměstské radnice

foto Petra Baďurová

foto Petra Baďurová

• 11.–12. 10. Řemesla živě 2022

Během festivalu řemeslných workshopů se návštěvníci potkají s řemesly, řemeslníky a především školami, kde se obory vyučují. Festival je určen těm, kteří se rozhodují pro svá budoucí povolání i těm, kdo mají zájem o řemeslné obory a pod odborným dohledem si chtějí práci vyzkoušet. Vstup zdarma

• 2. 10. Festival delikátních chutí – podzim 2022

Historické prostory Novoměstské radnice znovu naplní vůně kuchyní z různých koutů světa. Nechte se zlákat oblíbenými cizokrajnými pochoutkami nebo vyzkoušejte dosud málo známé pokrmy. Festival delikátních chutí je ideální zastávkou při nedělních procházkách podzimní Prahou nebo i na sváteční oběd. Vstup zdarma

• září – říjen 2022 Komentované prohlídky

V průběhu staletí se radnice stala svědkem mnoha dějinných událostí, které se otiskly do prostor této významné národní kulturní památky. Díky komentovaným prohlídkám s poutavým výkladem se návštěvníci seznámí s pozoruhodným příběhem radnice a místy, která nejsou pravidelně veřejnosti přístupná. Prohlídky se konají v předem daných termínech dopoledne nebo při západu slunce. Výklad je vhodný i pro děti. Nezbytné je si předem rezervovat místo. Pro skupinu od 10 osob je možné si dohodnout i individuální termín.

Bohatý hudební program

Koncerty se konají ve Velkém sále.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1/23, Praha 2
www.nrpraha.cz
www.facebook.com/NRpraha
info@nrpraha.cz