září 2022

Benefiční sbírka

I letos se v ulici Na Příkopě prodávají v rámci benefiční sbírkové kampaně AKCE CIHLA až do 15. září malované a podepsané cihly na podporu mentálně znevýhodněných.

AKCE CIHLA je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením pořádaná a koordinovaná neziskovou organizací Portus Praha.

Ta kromě pořádání sbírky, poskytuje sociální služby lidem s postižením a provozuje sociální podnik DOBROTY S PŘÍBĚHEM. Z výtěžků AKCE CIHLA se staví, rekonstruují a vybavují objekty. Díky benefiční sbírce se mohou každý rok realizovat, rozšiřovat a udržovat projekty chráněných bydlení, terapeutických dílen, sociálních podniků nebo terénních bytů. Původně pražská sbírka se postupně rozšířila i do dalších měst po celé republice a uplynulé roky také do on-line prostoru pod názvem e-cihla. Nemožnost prodávat cihly v ulicích v letech 2020-2021 podnítila vznik virtuálních e-cihel, které si lidé můžou koupit v libovolné výšce a kdykoliv. Dárci na webu akcecihla.cz mohou zaslat dobročinný dar, který zde má formu symbolické E-cihly. Podpořit sbírku je tedy možné jak fyzickou koupí cihly, tak celoročně zakoupením té virtuální.

Všech předchozích dvacet dva ročníků benefiční kampaně AKCE CIHLA se těšilo pravidelné podpoře ze stran osobností. Nebude tomu jinak ani letos. Herci, zpěváci i další celebrity se na hodinu promění v prodejce cihel a můžete se s nimi setkat u stánku v ulici Na Příkopě. První osobností, která přijde na stánek Na Příkopě, je herec a zpěvák David Kraus, a to ve čtvrtek 8. 9. ve 14.00. V letošním roce podpoří sbírku také herečka Aňa Geislerová, která se stane prodejcem benefičních cihel v pondělí 12. 9. od 13 do 14 hodin.

www.akcecihla.cz