září 2022

Sociální služba v domácnostech seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním

Panu Pavlovi je hodně přes sedmdesát. Žije sám, prodělal mozkovou příhodu. Bez pomoci by nemohl zůstat doma. Již pár let za ním dochází jeho osobní asistent. Připraví jídlo, obstará nákupy a domácnost a pomůže mu s péčí o sebe. A tak může pan Pavel dál žít ve svém bytě.

Paní Jana je dlouhodobě nemocná. Většinu času tráví na lůžku. Je vdaná, aby mohla zůstat s rodinou, využívá sociální službu osobní asistence. Asistentka jí pomůže s osobní hygienou, polohováním na lůžku, podáváním jídla nebo si spolu vyjedou ven. Služba pomáhá také jejím blízkým. Manžel může chodit do práce a má více času pro jejich děti.

Terénní sociální služba osobní asistence je určena právě takovým lidem, jako jsou Jana a Pavel. A nejen jim. Využívají ji děti s tělesným nebo mentálním postižením, lidé, kteří rehabilitují po úraze nebo jsou dlouhodobě nemocní a také senioři.

HEWER poskytuje ročně přes pět a půl tisíce hodin služby lidem, kteří bydlí na Praze 1. V současné době pomohla osobní asistence poskytnutá HEWERem ve spolupráci s MČ Prahy 1 bezmála stovce občanů k tomu, aby mohli žít doma.

V Praze určuje celkový počet hodin, které asistenti HEWERu stráví u svých klientů po dohodě s jednotlivými městskými částmi Magistrát hlavního Města Praha. Ten na začátku letošních prázdnin umožnil jejich navýšení. Díky tomu je možné službu osobní asistence zpřístupnit více lidem, kteří ji pro svůj život potřebují.

www.hewer.cz