září 2022

Deafember vyzývá k ochraně sluchu

Září je významným měsícem v dějinách a kultuře neslyšících. A je to také ideální měsíc dozvědět se víc o světě a životě lidí s postižením sluchu. Organizace Tichý svět, pořádá v září každoroční osvětovou akci Deafember. Tématem letošního ročníku je získaná ztráta sluchu. Nedostatečná ochrana sluchu, pobývání v hlučném prostředí, nemoc či stáří jsou hlavní příčiny poškození či ztráty sluchu.

V průběhu celého září, kdy se 23. 9. slaví Mezinárodní den znakových jazyků a také Mezinárodní týden neslyšících, bude Tichý svět informovat veřejnost prostřednictvím videí, článků, diskusí a dalších akcí nejen v on-line prostoru, ale i napříč celou republikou.

Součástí Deafemberu bude i Motýlková výzva pro veřejnost. Zapojit se může kdokoliv, kdo chce podpořit komunitu lidí se sluchovým postižením. Stačí se vyfotit, jak ukazujete znak pro motýla, který je i symbolem Deafemberu a pokud budete chtít, zveřejníte svou fotografii na sociálních sítích s hashtagem #deafember.

Více informací a program akcí naleznete na www tichysvet.cz.