září 2022

Vycházky Pražské vlastivědy

Místo označující jižní pól Prahy, který leží na hranici Zbraslavi a Zvole cca 200 m od severovýchodního okraje zástavby obce Vrané nad Vltavou. – vycházka 10. 9. (zdroj cs.wikipedia.org)

Místo označující jižní pól Prahy, který leží na hranici Zbraslavi a Zvole cca 200 m od severovýchodního okraje zástavby obce Vrané nad Vltavou. – vycházka 10. 9. (zdroj cs.wikipedia.org)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků a je doporučeno využít předprodeje v e-shopu Prague City Tourism na eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky

ZÁŘÍ 2022

• 1. 9. čt | Moderním Karlínem od Rohanského ostrova* Jak se Karlín v současnosti mění, vzkvétá a pro mnohé se stal příjemným místem k životu, je možné poznat při vycházce od Rohanského ostrova. Začátek v 16.00 na zastávce tramvaje Karlínské náměstí. (M. Hátleová)

• 3. 9. so | Letní Grébovka* Vycházka Havlíčkovými sady na Královských Vinohradech, které patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším pražským parkům. Za pozornost stojí i bezprostřední okolí sadů. Začátek v 10.00 na zastávce tramvaje Jana Masaryka. (J. Nováková)

Kostel sv. Bartoloměje a okolí* Prohlídka vrcholně barokního kostela na Starém Městě. Kostel je zasvěcený apoštolovi sv. Bartoloměji a nachází se poblíž zaniklých středověkých městských hradeb v Bartolomějské ulici. Začátek v 10.00 před budovou kostela sv. Bartoloměje, Bartolomějská 293/9a, P 1. (A. Škrlandová)

Praha husitská* Vycházka po exteriérech na Starém Městě, během které se účastníci seznámí s místy spojenými s působením slavného českého reformátora, jakož i samotným husitským hnutím. Začátek ve 14.00 před vstupem do Betlémské kaple na Betlémském nám. (J. Kimlová)

• 4. 9. ne | Po stopách nejstaršího osídlení Malé Strany I.* Co bylo předtím, než byla roku 1257 založena Malá Strana? To je možné se dovědět na vycházce po stopách zaniklých raně středověkých osad Nebovidy, Trávníček a Újezd, o jejichž existenci nemají mnohdy tušení ani sami Pražané. Začátek v 10.00 před restaurací Petřínské terasy. (M. Jana Kimlová)

Akce pro děti: Za vodníkem Kabourkem na Kampu* Jak to bylo s vejci určenými pro Karlův most a zda ho stále chrání Bruncvík, zda klapají mlýnská kola. Vhodné pro děti od šesti let v doprovodu dospělé osoby. Začátek ve 14.00 u Malostranských mosteckých věží na Karlově mostě. (B. Škaroupková)

• 5. 9. po | Starým Městem za hudebními osobnostmi* Připomenutí míst, kde koncertoval Mozart, Liszt, kde působil Dvořák, kde skládal Smetana, kde se narodil Mysliveček, kde byly Malé kotce a k čemu sloužily. Nevšední příběhy hudebníků, kteří neodmyslitelně patří ke kulturní Praze. Začátek v 16.00 u vchodu do Obecního domu na náměstí Republiky. (D. Kratochvílová)

• 6. 9. út | Kurátorská prohlídka Zrcadlového bludiště* Bludiště na Petříně bylo původně zbudováno jako pavilon Klubu českých turistů na pražské Jubilejní zemské výstavě 1891. S kurátorem pražských věží zavítáme kromě tradičního zrcadlového labyrintu a oblíbené síně smíchu i do zákulisí stavby. Začátek v 17.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

• 7. 9. st | Palácové zahrady pod Pražským hradem* Prohlídka zahrad paláců Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. Začátek v 16.00 před vstupem do Palácových zahrad, Valdštejnská 12–14, P 1. (D. Kratochvílová)

• 8. 9. čt | Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně* Návštěva nejslavnějšího barokního chrámu Prahy, na jehož stavbě se podílelo několik generací významných architektů. Začátek v 15.30 u vchodu do kostela na Malostranském nám. P 1. (M. Hátleová)

• 10. 9. so | Nordic Walking: Expedice k jižnímu pólu* Výprava bude směřovat k objevení jižního pólu Prahy, který se nachází nedaleko obce Vrané nad Vltavou. Začátek v 10.00 na stanici autobusu Zbraslavské náměstí. (M. Hátleová)

Pražská kina v minulosti i současnosti* Česká metropole bývala plná biografů. Všechno to začalo v roce 1907 díky Dismasu Šlamborovi. O něm, ale také o dalších osobnostech spojených s pražskou kinematografií. Začátek ve 14.00 na Mariánském náměstí před budovou Magistrátu hl. m. Prahy. (J. Nováková)

• 11. 9. ne | Do starých Butovic, přes Dívčí hrady a za koňmi Převalského* Procházka starými Butovicemi se zastávkou u kostelíka sv. Vavřince, dále rovinou mezi poli a borovými lesíky nad kdysi početnými vápencovými lomy s výhledy na Barrandov, pražské centrum a vodárenskou věž na Dívčích hradech. Dále okolo výběhu koní Převalského, kteří zde byli vypuštěni v rámci záchranného programu Zoo Praha. Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 149 Sídliště Jinonice. (J. Škochová)

Břevnovský klášter* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty. (M. Vymazalová)

Od britské ambasády k americké* Malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné ambasády. Představení velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Itálie, Rumunska nebo Spojených států amerických. Začátek v 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (M. Smrčinová)

• 12. 9. po | Řepy v minulosti i v současnosti* Seznámení s moderní architekturou sídla MÚ Prahy 17, soustavou řepských hřbitovů – občanského a řeholnic Boromejek i bývalého trestaneckého s pomníkem loupežníka Babinského. Kolem původně románského kostelíka sv. Martina, kde si povíme o „řepském kříži“. Dále procházka vede mezi starými statky a skončí u kláštera Boromejek z 19. století s kostelem sv. Rodiny. Začátek v 17.00 na stanici busu č. 164 Za Slánskou silnicí. (J. Škochová)

• 13. 9. út | Kurátorská prohlídka Prašné brány* Prohlídka jedné z nejvýznamnějších památek středověké, ale zároveň i novověké Prahy. Právě zde začínala jak Královská cesta, tak i důležitá silnice z Kutné Hory. Začátek v 16.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

• 15. 9. čt | Barokní opevnění Prahy I.* Dochované Mariánské hradby na levém břehu Vltavy. Na některých místech se hradby, a zejména jejich bastiony, schovávají pod roušku parků, zahrádek, valů či vojenských objektů. Historie jejich budování a jak se v průběhu staletí proměňovala jejich funkce. Začátek v 17.00 na stanici tramvaje Park Maxe van der Stoela. (J. Kimlová)

• 17. 9. so | Klášter Na Slovanech neboli v Emauzích* Prohlídka kláštera, známého také pod názvem Emauzy, zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, refektáře a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Začátek ve 14.00 před vstupem ve Vyšehradské ulici, P 2. (M. Hátleová)

Staré Město v době Protektorátu* Připomenutí místa, kde se odehrávaly poslední boje 2. světové války, boj o Staroměstskou radnici, a místa, kde se skrývali parašutisté před atentátem. Jak sloužily významné budovy okupantům a co se v nich dělo. Začátek v 16.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (K. Navrátilová)

• 18. 9. ne | Radnice dokořán 2022* Speciální program k připomínce výročí založení Staroměstské radnice. Osmý ročník akce, jejíž obsah je každoročně jiný, tentokrát přinese dvě mimořádné prohlídkové trasy. Obě představí ty nejstarší partie budovy a dobu, ve kterých vznikaly. Začátky v 8.00, 9.10, 10.20, 11.30, 14.00, 14.50, 15.40, 16.30 a 17.20 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (průvodci PCT)

Trasa A s podtitulem „Ochutnejte život středověku“ zavede zájemce do nejstarších interiérů radnice, kterými jsou románsko-gotické sklepy.

Trasa B s podtitulem „Krása gotického umění“ představí vybrané reprezentační sály prvního a druhého patra Staroměstské radnice.

• 19. 9. po | Praha v éře stalinismu* V únorových dnech roku 1948 se právě centrum Prahy stalo svědkem mocenského přebírání vlivu KSČ, jehož historii trasa připomene. Zmíníme také období studené války a léta padesátá. Začátek v 16.00 u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. (J. Nováková)

• 20. 9. út | Horní Počernice s prohlídkou Chvalského zámku* Horní Počernice jsou nemalá obec, nemalého významu s řadou významných architektonických objektů. Seznámení s nejen se zajímavou a poutavou historií této pražské čtvrti, ale i návštěva historických prostor zámku na Chvalech kostela sv. Ludmily. Začátek v 16.00 u vstupu do objektu Chvalského zámku. (K. Navrátilová)

• 21. 9. st | Pražské průchody a pasáže I.* V Praze se začaly první pasáže objevovat v souvislosti s přestavbou Václavského náměstí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorku. Procházka pasážemi od horní části Václavského náměstí až k Platýzu. Začátek v 16.00 u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. (P. Lešovská)

• 22. 9. čt | Holešovické fabriky aneb co vše se v Praze vyrábělo* Vycházka Holešovicemi po stopách výroby kovového nábytku, uzenářského zboží, piva či barviv. V průběhu 19. století vzniklo v Holešovicích víc jak 30 továren, pokusíme se alespoň některé z nich připomenout. Začátek v 17.00 na stanici tramvaje Holešovická tržnice. (P. Lešovská)

Maiselova synagoga* Prohlídka interiéru významné pražské synagogy s návštěvou prostor historické rituální lázně. Začátek v 16.00 před informačním centrem ŽMP, Maiselova 15, P 1. (Z. Pavlovská)

• 23. 9. pá | Za kavárnami nejen ulicí Ve Starých alejích* Vycházka bývalou Kolovratskou třídou ukáže, kde byla první secesní kavárna Corso, Vídeňská kavárna, kavárny Edison, Continental a další, i kde se nacházela legendární kavárna Arco. Začátek v 16.00 před vchodem do paláce Koruna ze strany ulice Na Příkopě. (S. Micková)

• 24. 9. so | Od brutalismu k postmoderně* Seznámení s významnými brutalistními budovami v centru Prahy jako je OD Kotva nebo Nová Scéna Národního divadla, nebo s významnými postmoderními budovami jako je budova ČKD nebo bývalý obchodní dům Máj. Začátek v 10.00 před hlavním vchodem do OD Kotva z ulice Revoluční. (H. Valentová)

Akce pro děti: Po stopách Vontů* Vycházka pro všechny fanoušky, kteří mají v knihovnách knížky Jaroslava Foglara a příběhy Rychlých šípů jim zrychlují tep. Začátek ve 14.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (H. Fuková)

• 25. 9. ne | Praha se loučí s trolejbusy* Praha se loučí s trolejbusy, trolejbusy se loučí s Prahou. Šerpy s těmito nápisy zdobily trolejbus, který projel jako poslední s cestujícími pražskými ulicemi 15. října 1972. Procházka z bývalé zastávky trolejbusů z ulice 28. října, přes Václavské náměstí, náměstí Míru a Slezskou ulicí po trase někdejší linky 51 až na její konečnou stanici na Orionce. Začátek v 16.00 u pomníku J. Jungmanna na Jungmannově náměstí. (M. Karlík)

Kunratickým lesem za králem Václavem* Vycházka do Kunratického lesa k místu, kde stával Nový hrad postavený králem Václavem IV. Začátek v 10.00 u výstupu z metra C Roztyly. (P. Lešovská)

• 26. 9. po | Prahou po stopách T. G. Masaryka I.* Život prvního československého prezidenta i jeho rodiny je spojený s mnoha místy naší metropole. Tentokrát si připomeneme oblast Pohořelce, Hradčan a Malé Strany. Začátek v 16.00 na Pohořelci u pomníku hvězdářů. (J. Nováková)

• 28. 9. st | Podolským svahem* Vycházka z Kavčích hor k Vltavě s prohlídkou kolejí ČVUT. Kolem vil od Eduarda Hniličky, Antonína Mendla a dalších architektů, se zastávkou u vodárny od Antonína Engla a skončíme na nábřeží u Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. Začátek ve 14.00 na zastávce autobusu č. 134 Na Hřebenech. (S. Micková)

• 29. 9. čt | Toulky Vojtěšskou čtvrtí* Místy, která jsou zajímavá i půvabná a neprávem přehlížená. Vojtěšská čtvrť má zajímavou historii a dnes nabízí řadu krásných i velmi významných budov. Začátek v 16.00 zastávce tram Lazarská. (M. Smrčinová)

• 30. 9. pá | Praha v době protektorátu s návštěvou Památníku Pečkárna* Procházka místy souvisejícími s prvním příjezdem vedení okupantů a připomeneme význam Václavského náměstí v období Protektorátu. Začátek v 16.00 před Ministerstvem obchodu a průmyslu v ulici Politických vězňů. (K. Navrátilová)

Akce pro děti: Praha plná strašidel* Lehce strašidelná vycházka s plněním tajemných úkolů. Po setmění totiž v Praze ožívají dávné legendy a bludné postavy. Vhodné pro děti od šesti let v doprovodu dospělé osoby. Začátek v 18.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (P. Bartásková)