září 2022

Kontejnery na Praze 1

Velkokapacitní kontejnery budou v září přistaveny od 14.00 do 18.00, ukládání bude koordinovat obsluha.

úterý 27. 9. – Besední ul. (č. 1) – roh parčíku, Ostrovní u ZŠ naproti č. 12

pátek 30. 9. – Haštalská u. č. 2, Dlouhá u č. 46

(zdroj OÚ MČ Praha 1)