prosinec 2022

Připomeňme si historické události v prosinci 2022

malíř Antonín Chittussi

malíř Antonín Chittussi

1. 12. 1847 * Antonín Chittussi, malíř († 1. 5. 1891) – 175 let

2. 12. 1997 Strahovským tunelem projely první automobily – 25 let

Strahovský tunel

Strahovský tunel

4. 12. 1992 Historické centrum Prahy bylo zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO – 30 let

6. 12. 1737 dokončena stavba kostela sv. Mikuláše na Starém Městě podle projektu K. I. Dietzenhofera – 285 let

8. 12. 1857 zřízen zvláštní spolek, čili sbor, který poskytoval pomoc jistou a spolehlivou při požárech a všelijakých živelných nehodách – nyní Záchranná služba – 165 let

12. 12. 1882 * Jiří Mahen, spisovatel a dramatik († 22. 5. 1939) – 140 let

12. 12. 1952 † Bedřich Hrozný, akademik ČSAV, vědec v oboru klínopisného bádání a dějin starého Orientu (* 6. 5. 1879) – 70 let

17. 12. 1887 * Josef Lada, malíř († 14. 12. 1957) – 135 let

18. 12. 1787 (některé zdroje uvádějí i 17. 12.) * Jan Evangelista Purkyně, přírodovědec, fyziolog, filozof a spisovatel, významný národní buditel († 28. 7. 1869) – 235 let

22. 12. 1867 * František Xaver Šalda, spisovatel, kritik a literární historik († 4. 4. 1937) – 155 let

28. 12. 1937 * Helena Illnerová, vědkyně v oboru biologických rytmů živých organismů, v letech 2001 – 2005 předsedkyně Akademie věd ČR – 85 let