prosinec 2022

Městská knihovna

POBOČKA HRADČANY
Pohořelec 25, Praha 1
tel.: 222 113 555, 770 130 203
Provozní doba knihovny: pondělí až čtvrtek 12.00-17.00.
Vstup na akce je volný. Začátky v 17.17, není-li uvedeno jinak.

• 1. 12. – Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý: Krajinou Albrechta z Valdštejna. Křest a autogramiáda osmé společné knihy s Pepsonovým hudebním doprovodem.

• 6. 12. – Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Druhá přednáška J. P. Snětivého z cyklu Tajemství pražských klášterů.

• 14. 12. – Vánoce v duchu klasiky (komorní vánoční koncert). Skladby baroka a klasicismu. Zahrají J. Eisenhammerová (flétny, klarinet), T. Horáková (housle) a K. Cejp (violoncello). Na programu jsou díla J. S. Bacha, L. van Beethovena, J. van Eycka, B. Mariniho, G. P. Telemanna, J. K. Vaňhala a A. Vivaldiho.

• 21. 12. – Vánoční tvořivá dílna Dagmar Volencové – Dárky na poslední chvíli. Rezervace předem: 770 130 203, dagmar.volencova@mlp.cz

Výstava

od 1. do 29. 12. Milan Lukášek: Mezi tvary a světly (velkoformátové kresby pastelkou)