prosinec 2022

Betlémy – živá tradice

Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá.

Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a ukazuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Zámecký areál Ctěnice

Zámecký areál Ctěnice

Vystaveno je více než 40 celků vztahujících se k tvorbě a stavění betlémů v našich zemích. Vedle betlémů z církevního a šlechtického prostředí výstava představuje také historické betlémy lidové provenience, ale především současnou betlémářskou tvorbu. Nejstarším exponátem je dřevořezba Narození páně datovaná na počátek 17. století ze sbírek Muzea města Prahy. Vystaven je kostelní deskový betlém z Drahoňova Újezda z fondů Národního muzea.

Jednu ze zajímavostí představuje historický betlém vyřezaný v údolí Val Gardena v italské části Tyrolska ze sbírek Muzea betlémů Karlštejn. Zastoupena je také historická řezba kralického typu, která byla hojně rozšířena ve střední Evropě přelomu 19. a 20. století a těšila se značné oblibě.

Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř, Výstava trvá do do 26. 2. 2023.

www.muzeumprahy.cz