prosinec 2022

Židovské muzeum v Praze

Galerie Roberta Guttmanna

Galerie Roberta Guttmanna

222 749 211, office@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz

prosinec 2022

GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

U Staré školy 3, 110 00 Praha 1

VÝSTAVA: Robert Guttmann – Pražský poutník. Výstava populárního pražského naivisty z doby první republiky

MAISELOVA SYNAGOGA

Maiselova 10, 110 00 Praha 1

• 15. 12. Hana Fleková, Jan Krejča & Lenka Torgersen / Tramontana / 19.00 – Koncert barokní hudby

AUDITORIUM ŽMP

Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (3. patro)

• 5. 12. Hrdinové s Davidovou hvězdou 18.00

• 7. 12. Politické procesy a propaganda v Československu v letech 1948 až 1956 / 18.00

• 8. 12. Filmový cyklus Válka očima dětí: Hranice odvahy / 18.00

• 13. 12. Tváří v tvář: Portréty ze sbírek pražského Židovského muzea / 18.00

• 4. 12. Avonam: Kapitoly o sionismu a trauma viny / 18.00

Dílna OVK

• 11. Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček Arje slaví Svátek světel / 10.00

Proč se Chanuce říká Svátek světel? Kdo jsou to Makabejci? A proč se při tomto svátku jedí koblížky a bramboráky? Na vyprávění děti naváží výrobou vlastního chanukového svícnu a společně se lvíčkem Arjem si zahrají chanukovou hru drejdl, ochutnají koblížky a naučí se písničku.