prosinec 2022

Prosincové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Nejstarší betonový silniční most v Čechách, vede přes řeku Rokytku v Libni. (zdroj cs.wikipedia.org) – vycházka 18. 12. - Pražské mosty II.

Nejstarší betonový silniční most v Čechách, vede přes řeku Rokytku v Libni. (zdroj cs.wikipedia.org) – vycházka 18. 12. - Pražské mosty II.

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků a je doporučeno využít Předprodeje v e-shopu Prague City Tourism na eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky.
Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.

PROSINEC 2022

1. 12. čtvrtek

Sochařská výzdoba Karlova mostu a Křižovnického náměstí. * Zaměření na sochy barokní a jejich pohnuté osudy. Umělecký rukopis jednotlivých barokních sochařů a jak fungovaly sochařské dílny. Začátek v 16.00 na Křižovnickém nám. před pomníkem Karla IV. (J. Kimlová)

UNESCO a Praha – on-line přednáška. Třicáté výročí, kdy bylo historické jádro Prahy spolu s Českým Krumlovem a Telčí zapsáno na listinu Světového kulturního dědictví UNESCO. Přednáška připomene, co všechno tento zápis znamenal, i kterých objektů se týkal, a to nejen v Praze. (J. Nováková)

3. 12. sobota

Svatopetrská čtvrť II. * Vycházka kopíruje středověké hradby okolo Desfourského paláce, Floretina až k domu, kde žil Jan Roháč z Dubé. O místech spojená s F. Kafkou, K. H. Máchou, J. K. Tylem, T. G. Masarykem a jeho dcerou i Ferdinandem V. Začátek ve 14.00 před Muzeem hl. m. Prahy na Florenci. (V. Trnka)

Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici. * Apoštolové zblízka a vyprávění o sv. Ludmile a sv. Václavovi. Prohlídka starodávných síní a hlubokého podzemí radnice. V závěru prohlídky čeká účastníky sladká odměna a výstup na radniční věž. Začátek ve 14:00 před vstupem do informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (D. Taimrová)

4. 12. neděle

Za minulostí a současností Smíchova I – Na úpatí Petřína za Újezdskou branou. * Svět usedlostí, letohrádků, zahrad a vinic, které v minulosti tvořily krajinu pod Petřínem. Připomeneme zmizelé objekty, kostelík sv. Filipa a Jakuba a kartuziánský klášter. Kolem staveb současných, od Švandova divadla přes letohrádek v Kinského zahradě až k brutalistní Komerční bance. Začátek v 10.00 na stanici tramvaje Arbesovo nám. (J. Škochová)

Baba – výstavní kolonie vzorového bydlení Svazu československého díla. * Unikátní komplex funkcionalistických vil z let 1932–1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří generací, jako například P. Janák, J. Gočár, O. Starý, L. Žák či E. Linhart. Začátek v 10.00 na zastávce autobusu č. 131 U Matěje. (S. Micková)

5. 12. pondělí

Akce pro děti: Svatomikulášská nadílka. * Sváteční laděná předvánoční vycházka Starým Městem. Příběh o svatém Mikuláši a pražské památky, které nám ho připomínají. Na děti čeká spousta zábavných úkolů a nakonec se setkají s opravdovým Mikulášem, čertem i andělem. Začátek v 17.00 na nám. Franze Kafky před kostelem sv. Mikuláše. (P. Bartásková)

V kroužcích dýmu – portrét moderního umělce – on-line přednáška. Představí výstavu na téma tabáku od baroka do první republiky. Co kouřily různé společenské vrstvy v 19. století. Jak vypadá autoportrét přelomu století, kdy umělci místo štětce drží cigaretu, jak typický dandy z konce století a jak meziválečný intelektuál? Začátek v 16.00. (M. Švec Sybolová)

6. 12. úterý

Kurátorská prohlídka Svatomikulášské zvonice. * Barokní zvonice u kostela sv. Mikuláše. Stavba z roku 1752 sloužila v minulosti jako městská požární hláska, hodinová věž a později jako pozorovatelna Státní bezpečnosti. Začátek v 17.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

Tajemství podzemní Prahy – on-line přednáška. Co si můžeme představit, pokud hovoříme o podzemní Praze? Jak její podzemí vznikalo? Co všechno zahrnuje a kde nalezneme jeho nejznámější místa, se dozvíte prostřednictvím této přednášky. (K. Navrátilová)

7. 12. středa

Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. * Karel IV. se dne 18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému a osobně položil základní kámen tohoto kostela. Začátek v 15.30 před vstupem do kostela. (A. Škrlandová)

8. 12. čtvrtek

Podvečerní procházka Pražským hradem * Procházka seznámí s nádvořími, uličkami i zákoutími Pražského hradu. Začátek v 17.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (D. Kratochvílová)

10. 12. sobota

Nordic walking: K pramenu Prokopského potoka. * Centrální park uprostřed Stodůlek představuje výraznou zelenou dominantu v zástavbě Prahy 13. Parkem protéká Prokopský potok, a proti toku potoka dojdeme k jeho obnovenému prameni. Začátek v 10.00 na Slunečním nám. u výstupu ze zastávky metra B Hůrka. (M. Hátleová)

Profesorské domy v Dejvicích * Československo poskytlo nový domov mnoha emigrantům z revolučního Ruska. Česko-ruské profesorské stavební a bytové družstvo vybudovalo v Praze-Bubenči rozsáhlý obytný dům, z něhož se dochovala působivá pravoslavná modlitebna. Začátek ve 13.00 ul. Rooseveltova 29, Praha 6. (A. Škrlandová)

Barokní opevnění Prahy III. * Barokní citadely Vyšehradu zahalené do předvánoční atmosféry. Jednotlivé bastiony této bývalé pevnosti, vojenská minulost a zvláštnosti, včetně tzv. kasemat. Rovněž si ukážeme pozůstatky gotické hradby z doby Karla IV. Začátek ve 14.00 u Táborské brány. (J. Kimlová)

Staroměstskou radnicí křížem krážem. * Večerní prohlídka s podrobným výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice – reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti ve všech patrech, šatlavu a rozsáhlé středověké sklepy pod areálem. Začátek v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

11. 12. neděle

Po stopách Myslivečka a Mozarta na Malé Straně i na Hradčanech * Místa v Praze spojená se dvěma světově proslulými hudebními velikány Myslivečkem a Mozartem. Kde všude pobývali, učili se a koncertovali, kam rádi chodili a která místa jim byla blízká. Začátek v 10.00 před kostelem Panny Marie pod řetězem. (J. Nováková)

Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad. * Románské kamenné domy byly skutečným unikátem středověké Prahy a jejich pozůstatky byly odhaleny až při asanaci Starého Města na přelomu 19. a 20 století. Návštěva domu pánů z Kunštátu a Poděbrad a podzemí pod Staroměstskou radnicí. Začátek ve 14.00 před domem pánů z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ul. čp. 222/3. (J. Škochová)

12. 12. pondělí

Jak číst křesťanské umění III – čas adventu a Vánoce – on-line přednáška. Jaká jsou nejstarší zobrazení Narození Páně? Existovali skutečně Tři králové? Jaké vánoční církevní svátky jsou dnes již pozapomenuty? Umíme správně „číst“ zobrazené příběhy vánočního období? Které relikvie spojené s Narozením Páně měli v úctě naši předkové? Začátek v 18.00. (M. Gausová Zörnerová)

13. 12. úterý

Od Pražského Jezulátka na Kampu * Návštěva Pražského Jezulátka v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského v raně barokním chrámu s hodnotným mobiliářem. Začátek v 16.00 před vchodem do kostela v Karmelitské ulici. (P. Lešovská)

Po stopách Davida Černého – on-line přednáška. Praha je nejen městem mnoha zajímavých staveb, ale také krásných soch. S některými z nich se však část obyvatel města dosud úplně nesžila. Patří k nim bezpochyby i odvážné sochařské realizace Davida Černého. (J. Nováková)

14. 12. středa

Staroměstský konvikt. * Místa, kde byla „psána historie“, patří i staroměstský jezuitský konvikt. Právě zde se konal roku 1840 první český bál. V prostorách konviktu vystoupili také Ludwig van Beethoven či Richard Wagner. Dnes je zde kino Ponrepo. Začátek v 15.30 před Betlémskou kaplí na Betlémském nám. (M. Hátleová)

15. 12. čtvrtek

Vršovice s návštěvou kostela sv. Václava. * Pražské Vršovice patří k nejzajímavějším a architektonicky nejbohatším pražským čtvrtím. Procházka od Gočárova kostela sv. Václava, přes secesní a historizující stavby domů až k historickému jádru starých Vršovic. Začátek v 15.00 před kostelem sv. Václava na Čechově nám. (J. Nováková)

17. 12. sobota

Sváteční náměstí Míru známé i neznámé. * Adventní zastavení u rondokubistického Radiopaláce, reprezentačního Národního domu, legendárního Vinohradského divadla a s návštěvou baziliky sv. Ludmily. Začátek v 10:00 před budovou bývalé Vinohradské záložny, Jugoslávská 2578/19, Praha 2. (H. Valentová)

Staroměstská radnice dětem: Po stopách pražských řemesel. * Kdo byl švec, provazník, voštinář či hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla si představíme v rámci povídání, které nás zavede do pohádkové radní síně. Začátek ve 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)

18. 12. neděle

Domovní znamení Malé Strany. * Slavná i méně známá pražská znamení. Zastavíme se u malostranských domů, k nimž se váží legendy a životní osudy významných českých osobností. Začátek v 10.00 na zastávce tramvaje Pohořelec. (M. Smrčinová)

Barrandov – splněný sen. * O splněném snu Václava Marii Havla, i o architektech Maxi Urbanovi a Vladimíru Grégrovi, kteří pomáhali tento sen naplňovat. Začátek v 10.00 na zastávce autobusu č. 105 Filmové ateliéry. (S. Micková)

Pražské mosty II. * Začátek vycházky u prvního betonového mostu v Praze, ten nevede přes Vltavu, ale přes Rokytku. Dále pak na Libeňský most, který je, nepočítáme-li dálniční mosty na Pražském okruhu, nejdelší v Praze. Začátek ve 14.00 na Elsnicově nám., Praha 8 u pomníku Jana Podlipného. (M. Karlík)

20. 12. úterý

Poznávání stavebních slohů II – renesance a baroko – on-line přednáška.

Vývoj architektury od cca 16. století do konce 18. století. Na předchozí výklad o románské a gotické architektuře přednáška naváže intermezzem renesanční architektury a velice významným barokním slohem, který naprosto pozměnil středověký vzhled našich měst. Udržel se do druhé poloviny 18. století, kdy jej vystřídal klasicismus. (Š. Gandalovičová)

21. 12. středa

Zimní slunovrat a mystika Prahy. * Ze Staroměstského náměstí až do okolí Karlova náměstí, místy prastarých záhad, příběhů, symbolů a rituálů spojených se zimním slunovratem a tajemstvím zvyků a obyčejů našich pohanských předků. Začátek v 16.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (K. Navrátilová)

22. 12. čtvrtek

Církevní stavby na Pražském hradě – on-line přednáška. Který kostel je v areálu Pražského hradu nejstarší a našli byste ho ještě dnes? Víte, že na Hradě vznikl nejstarší klášter v Čechách? Jaké stavby se v minulosti nacházely v místech dnešní monumentální svatovítské katedrály? A kde na Hradě hledat např. kostel Všech svatých? (R. Kouřilová)

27. 12. úterý

Ze Zadní Třebaně na Karlštejn. * Vycházka zvlněnou krajinou Českého krasu ze Zadní Třebaně do obce Karlštejn. Návštěva Muzeua betlémů, v jehož expozici jsou betlémy pečené, tepané, ale i mechanické. Pěší trasa cca 4 km. Začátek v 10.15 na železniční stanici Zadní Třebaň, vlak z Prahy – Hl. n v 9.21. (P. Lešovská)

28. 12. středa

Vyšehradská vánoční vycházka. * Nejvýznamnější památky vyšehradského areálu. S připomenutím nejznámější legendy i záhady Čertova sloupu a vzpomínkou na české velikány na vyšehradském hřbitově. Začátek v 14.00 u Táborské brány. (M. Smrčinová)

29. 12. čtvrtek

Akce pro děti: Praha plná oživlých strašidel. * Lehce strašidelná vycházka s plněním tajemných úkolů zabaví celou rodinu. Po setmění totiž v Praze ožívají dávné legendy a bludné postavy. Začátek v 16.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (P. Bartásková, B. Škaroupková)

30. 12. pátek

Salóny lásky Starého Města pražského. * Procházka uličkami Starého Města, kde se nacházely slavné nevěstince a místní „špeluňky“. Kde byly v Praze podniky Batalión, Tunel, U Lojzíčka nebo Žbluňk. Která nevěstka obloudila samotného arcivévodu Karla I., kam chodívával voják Švejk nebo kdo vyučoval nesmělé studenty lásce. Začátek v 16.00 na náměstí Republiky před OD Kotva. (D. Kratochvílová)