březen 2023

Umění pro život

Nová, nedávno otevřená expozice Uměleckoprůmyslového musea nabízí hluboký ponor do světa užitého umění od nejstarší historie až k 21. století. Do světa krásných předmětů, které byly běžně užívanými věcmi v životech nejrůznějších vrstev společnosti, a které vznikaly s ambicemi na dokonalé řemeslné či umělecké provedení, originální ztvárnění, dnešním slovem design. Název doprovodného programu Skrytý život a řeč věcí, který k expozici muzeum připravilo, vystihuje zároveň i její smysl.

Pro novou expozici bylo ze sbírek muzea, které čítají na půl milionu předmětů, vybráno asi 1 300 exponátů. Vystaveny jsou v šesti tematických okruzích, kterým jsou věnovány jednotlivé sály. Najdeme zde mnoho skutečných skvostů, jimiž se sbírky UPM mohou pyšnit, a zdaleka nejde pouze o tuzemskou provenienci. Ve zdejších kolekcích jsou zastoupeny i vzácné unikáty pocházející z celé Evropy i jiných částí světa. Smyslem nové expozice je ukázat na vystavených předmětech, jak silně jsme ovlivňováni věcmi kolem nás, jejich podobou, jaké si k předmětům vytváříme vztahy, jak prostupují naším každodenním životem. Ale také naopak, jak se konkrétní věc proměňuje v čase na základě vývoje společnosti, vědeckého i technického pokroku, ale zejména na základě proměn estetiky a vnímání krásy v průběhu staletí. Nejjednodušším příkladem může být vývoj podoby běžné sklenice na vodu, pivo či víno od středověku po dnešek, dalším takovým je proměna nábytku v běhu staletí – obojí od běžného provedení přes dekorativní až k umělecky ztvárněným kouskům. Expozice je doplněna projekcemi a působivými motivy lightboxů, které podněcují dialog uměleckých děl minulosti se současností. Většina vystavených předmětů našla místo v designově zdařilých vitrínách a v uspořádání, které dává vyniknout jejich kráse. Využity jsou znovu i původní vitríny, vyrobené podle návrhu architekta muzea Josefa Schulze z roku 1901, které byly restaurovány a doplněny vnitřním osvětlením. Poklonu si zaslouží všichni, kdo se podíleli na architektonickém a grafickém řešení expozice.

Šest výstavních celků

Obraz evropského užitého umění od antiky až po design 20. a 21. století se zde prezentuje v oddílech Rituály a slavnosti, Mikrosvěty, Život forem, Oděv: tělo a tělesnost, Design a fenomény modernity, Utopie, kosmos, hra. Je zřejmé, jak široký záběr expozice má. Každý z oddílů stojí za jednu samostatnou návštěvu, abychom jej mohli v klidu a blíže prozkoumat. Z jednotlivých sálů, kde jsou vystaveny, je také možné vidět okolo stojící budovy Rudolfina, UMPRUM, Filozofické fakulty a Pražské konzervatoře, jejichž architektura, vznik a účel dotvářejí povědomí o stavebních slozích i uměleckých stylech, o charakteru doby, kdy byly postaveny. Vše doplňuje výhled na Židovský hřbitov. Upozornění na tyto výhledy a informace k jednotlivým stavbám tvoří také součást prohlídky. Ředitelka muzea Helena Königsmarková k tomu říká: „Architektura expozice, která respektuje výtvarnou působivost sálů muzea, zároveň zdůrazňuje genia loci jeho okolí, například v poslední čtvrti 19. století nově vytvořené náměstí, nyní Jana Palacha, v jehož prostoru se koncentroval nový společensko-kulturní koncept národního uvědomění.“

Co je z pohledu návštěvníka nejzajímavější v každém ze šesti celků? Nelze říci, záleží na vkusu a zaměření. Mezi naprosté unikáty patří například tzv. poutní odznaky – vzácné fondy získané v 19. století z archeologických nálezů v řece Seině. Jejich sbírka v UMP patří ke světově nejvýznamnějším (oddíl Rituály a slavnosti, do nějž patří kromě liturgických předmětů i exkluzivní sklo a porcelán.) Dále například složité a zdobné sluneční hodiny nebo práce slavných italských řezáčů kamene a skla z rudolfínských dílen. Obojí najdeme v oddílu Mikrosvěty, jako součást rudolfinských sbírek – panovnické kunstkomory. Je tu také ukázka Karlštejnského pokladu nebo loštický pohár, vzácná keramika s lékařským účelem. Kapitola naturálií pak obsahuje předměty spojující tvořivost přírody a člověka – práce ze slonoviny a dřeva. Nejsilnější je tu secesní umění, inspirované přírodou a její cykličností. Na výstavě najdeme ikonické kousky nábytku, skla či porcelánu z období českého kubismu. Poučíme se i o vývoji šperku, oděvu, dámského střevíce, kabelky i klobouku. (Oděv, tělo a tělesnost). Sledujeme vývoj designu běžných předmětů v domácnosti – žehličky, fenu, nůžek. S designéry ale nahlédneme i do budoucnosti.

Otevřením nové expozice muzeum završilo několikaleté období, během něhož prošla celá jeho budova generální revitalizací, byly postaveny nové depozitáře, sbírky procházely restaurováním a byly připravovány pro následné vystavení. Pro otevření expozice Umění pro život – Art, life, byl zvolen 7. únor, datum, kdy byla v roce 1885 zpřístupněna vůbec první expozice Uměleckoprůmyslového muzea, ještě v prostorách Rudolfina, které bylo jeho prvním sídlem.

Uměleckoprůmyslové muzeum, stálá expozice ART, LIFE. Umění pro život
út 10–20, stř–ne 10–18
www.upm.cz


Martina Fialková