březen 2023

Květinová unie po Bruselu v Praze

Čas předsedání České republiky v Radě Evropské unie se sice s prosincem roku 2022 nachýlil ke konci, výstavní projekt Květinová unie ale díky tomu začíná. Výstava, která byla v Bruselu součástí české prezentace po celou dobu předsednictví, je k vidění v malé dvoraně Veletržního paláce.

Květinová unie svádí dohromady celkem devět českých mladých a nadějných tvůrců a tvůrkyň, kteří se ve své tvorbě soustředí na současný design, textil, výtvarné umění nebo se věnují práci s videem a multimediálním instalacím. Během trvání předsednictví byla umístěna napříč budovami Rady Evropské unie a vytvořila tak specifický umělecký a galerijní prostor tam, kde se jinak odehrává tvrdá politika. A kde zdánlivě pro něco tak bohémského, jako je umění, není prostor.

Instalace samozřejmě i tematicky odkazuje k českému předsednictví. Autoři do ní ale promítají své vlastní vnímání Evropské unie i hodnot, které pro ně samotné představuje. Soustředí se na tři principy péče: péči o sebe, o druhé a o své okolí a životní prostředí. Kolektiv stojící za Květinovou unií tak akcentuje základní téma bezpečnosti i environmentu, zasazuje specifickou pozici České republiky do fenoménu evropanství a poukazuje na společnou sílu, která závisí na vzájemné spolupráci a sounáležitosti. Individualita jednotlivých děl vyniká právě v kolektivní prezentaci a společné jednotě, spojené představou společenství květů vyrůstajících z jedné země.

Další rovina, která se v Květinové unii promítá, je udržitelnost a s ní spojená recyklace a upcyklace materiálů. Jednotlivá díla jsou vytvořena z textilního odpadu, upcyklují starý nábytek nebo využívají ekologické přístupy a metody tvorby.

Ústředním dílem celého projektu je variace na unijní vlajku od Jana Brože, která je zde přetvořena do tkaných koberců. Dvanáct zlatých hvězd z původního motivu je nahrazeno uvitými věnečky z dvanácti léčivých rostlin v podobě dvanácti ekologicky tkaných koberečků. Věnečky odkazují k mnohým, nejen slovanským tradicím, ale symbolizují i vití stále pevnějších svazků, vztahů i vzájemné propojení.

Umělkyně Barbora Fastrová a Johana Pošová v Unii pracují s typickým českým nábytkem značky TON, který morfují do roztodivných florálních tvarů, Jakub Choma zde umisťuje multimediální instalaci Meeting Point, Valentýna Janů a Jakub Jansa přispívají svými krátkými snímky, Martin Kohout představuje dvě 3D videa, která se spojují v instalaci nazvanou Flo. Posledními tvůrkyněmi v rámci Květinové unie je kolektiv Overall office, který spolupracuje s jednotlivými umělci a umělkyněmi napříč jejich díly v projektu a akcentuje tak ještě znovu myšlenku vzájemné spolupráce.

Výstava Květinová unie, Národní galerie Praha, do 7. května a vstup na ni je zdarma.

www.ngprague.cz

Anežka Rucká