březen 2023

Výstava Úspěch se neodpouští s podtitulem nepřátelé Karla Čapka

Karel Čapek

Karel Čapek

V domě ve Staré Huti, obci blízko Dobříše, trávil po svatbě s Olgou Scheinpflugovou velkou část času Karel Čapek. Dnes je zde Památník Karla Čapka, který ve svých expozicích dokumentuje život a dílo bratrů Karla a Josefa Čapkových, Olgy Scheinpflugové, Ferdinanda Peroutky, ale též dalších přátel známého prvorepublikového spisovatele, novináře, dramatika a především demokraticky smýšlejícího intelektuála.

Výstava ukazuje, jak těžkým obdobím pro Karla Čapka byly jeho poslední roky spojené s nástupem fašismu, nacistického hnutí v Německu a především čas po Mnichovské dohodě. „Připomíná, že lidé slavného spisovatele nepřijímali pouze kladně, s úctou a obdivem. Čapek měl i řadu odpůrců a musel dlouhodobě čelit anonymním dopisům, telefonátům, pomlouvačným článkům i dalším projevům agresivity. Neuvrhly ho ale do beznaděje. Přesvědčoval malověrné, že náš národ má budoucnost. I proto se jeho články až do poslední chvíle nesly ve stejném duchu jako ty ve šťastnějších dobách,“ uvádí v tiskové zprávě k výstavě ředitel Památníku Zdeněk Vacek.

Památník loni dokončil modernizaci stálé expozice a její součástí je také interaktivní hra pro děti na téma robotiky. Zájemcům nabízí i virtuální 3D prohlídku.

Výstavu je možné navštívit do 31. 3. 2023. Za symbolický poplatek ji Památník také nabízí k užití muzeím, knihovnám, školám a dalším institucím. Otevřeno je út–ne 9.00–12.00 a 12.30–17.00.

www.capek-karel-pamatnik.cz

Ondřej Sedláček