březen 2023

Kontejnery na Praze 1

Velkokapacitní kontejnery budou přistaveny od 14.00 do 18.00, ukládání bude koordinovat obsluha.

• pátek 17. 3. Štěpánská x Řeznická

• úterý 21. 3. U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou, Haštalská u č. 2

• pátek 24. 3. horní Malostranské náměstí

• úterý 28. 3. Besední ul. (č. 1) – roh parčíku, Ostrovní u ZŠ naproti č. 12

• pátek 31. 3. Dlouhá u č. 46

(zdroj OÚ MČ Praha 1)