březen 2023

Březnové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Miličova motlitebna, v Malešicích – vycházka 28. 3. (zdroj cs.wikipedia.org)

Miličova motlitebna, v Malešicích – vycházka 28. 3. (zdroj cs.wikipedia.org)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.

BŘEZEN 2023

1. 3. středa

Fenomén sídlišť – on-line přednáška. Sídliště s jejich nezaměnitelným charakterem dala vzniknout mnoha uměleckým dílům, veselým historkám i společenským klišé. Nezajímavá sídliště však obsahují mnoho uměleckých prvků, díky nimž lze rozpoznat charakter doby, ve kterých vznikala. (H. Valentová)

2. 3. čtvrtek

Obecní dům.* Výjimečná prohlídka unikátní stavby pražské secese – Obecního domu, který byl postaven na místě původní rezidence českých králů a o jeho roli v historii Prahy i celého novodobého státu. Sraz v 16.00 před vchodem do Obecního domu z náměstí Republiky.(J. Nováková)

4. 3. sobota

Technický Žižkov.* Co přinese transformace nákladového nádraží, proč musí „mordor“ k zemi, jak osud zalamovaného domu zachránila revoluce a proč raketa startuje zrovna ze zaniklého hřbitova. Sraz v 10.00 na rohu ulic Olšanská a Jana Želivského. (H. Valentová)

Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici. Prohlídka apoštolů zblízka a vyprávění o sv. Ludmile a sv. Václavovi. Prohlídka starodávné síně a hlubokého podzemí radnice. V závěru prohlídky čeká malé účastníky sladká odměna a výstup na radniční věž. Sraz v 14.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (D. Taimrová)

5. 3. neděle

Od nové Waltrovky do starých Radlic. Moderní zástavba, parková úprava a početné volné plastiky, které vyrostly na místě areálu slavné české továrny na letecké motory. Dále k zmizelému jádru starých Radlic, z něhož zůstala barokní kaplička sv. Jana Nepomuckého. Sraz v 10.00 na stanici autobusu Nádraží Jinonice. (J. Škochová)

Jak to bylo s Johánkem z Pomuku. Svatý Jan Nepomucký – právník, protonotář a nakonec generální vikář pražského arcibiskupství si znepřátelil českého krále Václava IV. natolik, že se stal obětí jeho nenaplněných mocenských záměrů. O místech, která jsou spojená s osobností tohoto světce. Sraz v 14.00 před kostelem Panny Marie pod řetězem. (J. Nováková)

6. 3. pondělí

Poklady svatovítské katedrály – on-line přednáška. O katedrále sv. Víta, tentokrát virtuální procházka jejím interiérem s příběhy některých skvostů, které ukrývá. (R. Kouřilová)

7. 3. úterý

Pražská nábřeží I. – Nábřeží Ludvíka Svobody a Dvořákovo nábřeží. Po pravém břehu Vltavy kolem významných budov a památek a o jejich pestré historii. Sraz v 16.00 před hlavním vchodem do budovy Ministerstva zemědělství, Těšnov 17. (P. Lešovská)

8. 3. středa

Užité umění II. Historie skla a keramiky – on-line přednáška. Sklo se poprvé objevuje v Mezopotámii přibližně v 3. tisíciletí př. n. l. a od té doby se vyrábí nepřetržitě dodnes. Historické sklo od jeho počátků do současnosti. (Š. Gandalovičová)

9. 3. čtvrtek

Pražské průchody a pasáže VI. Pražské průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, především ty prvorepublikové. I místa, kde sice už dnes průchody nejsou, ale v minulosti se dalo pohodlně procházet. Sraz v 16.00 před budovou Burzovního paláce, Rybná 14. (P. Lešovská)

11. 3. sobota

Akce pro děti: Po Královské cestě II. Vycházka pro celou rodinu po stopách českých králů a jejich korunovačního průvodu. Přes Karlův most dále Nerudovou ulicí vzhůru k Pražskému hradu. Sraz v 10.00 na Křižovnickém náměstí u sochy Karla IV. (B. Škaroupková)

Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Exkluzivní večerní prohlídka s podrobným výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice. Sraz v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice.(A. Baloun)

12. 3. neděle

Nejen za vilami Trojanů. Pražská Troja není jen ZOO, zámek a usedlosti, ale na konci 19. století zde vznikla i celá řada nevšedních vil. Zajímavý je i zbytek Rybářů, původní vesnické zástavby na vltavském břehu. Sraz v 10.00 na zastávce autobusu č. 112 Kovárna. (S. Micková)

13. 3. pondělí

Jak číst křesťanské umění VI. Mariánská ikonografie – on-line přednáška. Informace jak odlišit a pochopit výjev Panny Marie Sedmibolestné, Panny Marie škapulířové či Panny Marie Pomocné, Navštívení Panny Marie a Zvěstování Panně Marii, rozpoznat Immaculatu či Assumptu. (M. Gausová Zörnerová)

14. 3. úterý

Kurátorská prohlídka Svatomikulášské zvonice.* Mimořádná prohlídka představí zevrubně jednu z dominant Malé Strany – barokní zvonici u kostela sv. Mikuláše. Stavba z roku 1752 sloužila v minulosti jako městská požární hláska, hodinová věž i jako pozorovatelna Státní bezpečnosti. Sraz v 16.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

Lichtenštejnský palác – on-line přednáška 15.3. (foto Tomáš Sysel)

Lichtenštejnský palác – on-line přednáška 15.3. (foto Tomáš Sysel)

15. 3. středa

Malou Stranou křížem krážem II. – on-line přednáška. Virtuální procházka Novými zámeckými schody kolem paláce pánů z Hradce a Hartigovské zahrady. I návštěva kaple sv. Karla Boromejského, Vrtbovské zahrady i Pražského Jezulátka. Na Kampě bude zastávka u pana Wericha i v Lichtenštejnském paláci a kostela Na Prádle. (D. Kratochvílová)

16. 3. čtvrtek

Praha vědecká. Praha byla v mnoha dějinných obdobích centrem vzdělanosti a mnozí učenci zde vytvářeli svá životní díla či formovali vědecké a kulturní prostředí své doby. Místa spojená s významnými průkopníky své doby na Hradčanech a Malé Straně. Sraz v 16.00 před vchodem do baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře. (M. Kovář)

18. 3. sobota

Kolowratské paláce na Starém Městě. Procházka centrem města kolem tří významných paláců, které jsou dodnes v držení tohoto významného českého šlechtického rodu. Sraz v 10.00 před hlavním vstupem do Stavovského divadla. (H. Valentová)

Legendy světců Karlova mostu I. Unikátní světová galerie barokních soch pod širým nebem. Jak poznat dílo Brokoffa a jak Braunovo, proč má sv. Vít u nohou lvy nebo co provedl František Serafínský. Sraz v 10.00 na Maltézském náměstí u Brokoffova sloupu, Malá Strana. (D. Kratochvílová)

Staroměstská radnice dětem: Do hlubin pražského podzemí. V rámci dobrodružné hry si projdete spletité chodby, budete luštit hádanky a plnit úkoly. A hlavně hledat heslo, abyste se z podzemí vůbec dostali. Sraz v 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková).

19. 3. neděle

Smíchovským nábřežím. Výrazné novorenesanční i secesní činžovní domy na smíchovském nábřeží jsou dílem řady významných českých architektů včetně renesanční vodárenské věže u Jiráskova mostu. Sraz v 10.00 na tramvajové zastávce Újezd ve směru od Národního divadla. (J. Škochová)

Praha elektrická a elektrizující. Před 325 lety se narodil Prokop Diviš, který díky svému bleskosvodu dokázal zkrotit elektřinu i z blesků. Pražské domy, kterým se říkalo elektrické – sídlo Elektrických podniků a vodní elektrárnu na Štvanici. Sraz v 14.00 před vodárenskou věží na Letné na rohu ulic U Letenské vodárny a Korunovační. (M. Karlík)

20. 3. pondělí

Thomayerové a Praha – on-line přednáška. Místa v Praze spojená se jménem Thomayer. Známá nemocnice, ulice, sady. Jak významnou roli hráli v historii města dva bratři, kteří přišli do metropole královských Čech od Domažlic. (J. Nováková)

21. 3. úterý

Tajemství pražských ulic a uliček IV. – staletími za kulturou. O založení pražské univerzity, nebo kde se v centru Prahy konaly pravé rytířské turnaje. Vzpomínka na W. A. Mozarta a také na jednu kulturních akcí tzv. Frajbál. Sraz v 16.00 před domem U Černé Matky Boží. (R. Kouřilová)

Kostel sv. Klimenta na Starém Městě – vycházka 22. 3. (zdroj cs.wikipedia.org)

Kostel sv. Klimenta na Starém Městě – vycházka 22. 3. (zdroj cs.wikipedia.org)

22. 3. středa

Kostel sv. Klimenta a poštovní muzeum.* Původně gotický kostel sv. Klimenta, který dnes slouží Starokatolické církvi a dále do Poštovního muzea, sídlícího ve Vávrově domě, někdejším obydlí pražských mlynářů. Sraz v 15.00 před vstupem do kostela sv. Klimenta, Klimentská 18. (A. Škrlandová)

23. 3. čtvrtek

Chrám Matky Boží před Týnem.* Místa neodmyslitelně spjatá s husitskou reformací. V interiéru jsou skvosty gotického umění, jako jsou Trůnící Madona týnská či Týnská Kalvárie. Svou nesmazatelnou stopu zde zanechali i stavitel Matěj Rejsek či barokní malíř Karel Škréta. Sraz v 15.30 u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. (R. Kouřilová)

24. 3. pátek

Akce pro děti: Od Zlatého anděla ke Třem divým mužům. Domovní znamení Starého Města pražského a jejich příběhy. O domech, které se honosí znameními veselými i tajemnými. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Sraz 16.00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). (P. Bartásková).

25. 3. sobota

Nordic Walking: Královskou oborou.* Letošní sezóna bude zahájena tradičně procházkou do Královské obory, která se poprvé otevřela veřejnosti v roce 1804. Profesionální instruktor vysvětlí a předvede základ správného provozování Nordic Walking. Sraz v 10.00 u fontány před vstupem do areálu Výstaviště. (M. Hátleová)

Jak se bydlelo na hradbách. Na počátku 20. století vznikalo na zbytku Mariánských hradeb první zahradní město, na jehož realizaci se podílela řada předních architektů a umělců. Během vycházky ukážeme dílo Františka Bílka, Jana Kotěry, Emila Králíčka a dalších. Sraz v 10.00 na zastávce tramvaje Chotkovy sady. (S. Micková)

Náměstí a náměstíčka – Staré Město III. Třetí vycházka uzavírá první část cyklu Náměstí a náměstíčka Starého Města. Zbylá námětí, jejich historie i významné dějinné události. Sraz v 14.00 před kostelem sv. Haštala na Haštalském nám. (K. Navrátilová)

26. 3. neděle

Akce pro děti: Za vodníkem Kabourkem na Kampu. Jak to bylo s vejci pro stavbu Karlova mostu a zda ho stále chrání Bruncvík. Navštívíme i vodníka Kabourka. Sraz v10.00 u Malostranských mosteckých věží na Karlově mostě. (B. Škaroupková)

Od Písecké brány na Letenskou pláň. Secesní Bílkova vila a Hanavský pavilon, impozantní Kramářova vila a krásné výhledy na Pražský hrad i Staré Město. Procházka bude zakončena u stavby, která nás úspěšně reprezentovala na Expu 58 v Bruselu. Sraz v 10.00 na zastávce tramvaje Chotkovy sady. (M. Smrčinová)

Klášter Na Slovanech neboli v Emauzích.* Prohlídka kláštera zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, refektáře a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Sraz v 14.00 před vstupem do areálu objektu z Vyšehradské ulice. (M. Hátleová)

27. 3. pondělí

Vinohradské svatyně. Budova vinohradského sboru Českobratrské církve evangelické, kterou navrhl v roce 1907 architekt Antonín Turek. Návštěva modlitebny Církve československé husitské a vinohradské stavby Husova sboru. Sraz v15.00 před domem sboru Českobratrské církve evangelické v Korunní 60. (A. Škrlandová)

27. 3. pondělí

Josef Mánes – národní obrozenec a průkopník moderního umění – on-line přednáška. Proč je Josef Mánes nejdůležitějším českým umělcem 19. století a jaký je jeho odkaz pro výtvarníky Národního divadla, českou modernu a 20. století. Začátek v 16.00. (M. Švec Sybolová)

Výklenková kaple v Rektorské ulici v Malešicích – vycházka 28. 3. (zdroj cs.wikipedia.org)

Výklenková kaple v Rektorské ulici v Malešicích – vycházka 28. 3. (zdroj cs.wikipedia.org)

28. 3. úterý

Poznávání současných i historických Malešic. Naučnou stezkou sv. Josefa, která zahrnuje území starých i nových Malešic. Výklenková kaplička připomínající bitvu u Štěrbohol, nedostavěný kostel sv. Josefa, zachráněná stavba Milíčovy modlitebny a Malešická tvrz. Sraz v 16.00 na autobusové zastávce Plaňanská ve směru do centra města. (M. Hátleová)

29. 3. středa

Kostel Panny Marie Sněžné a vznik Nového Města pražského. V březnu roku 1348 založil Karel IV. Nové Město pražské, jehož rozměry a výstavnost budily všeobecný obdiv i respekt. Jednou z prvních naplánovaných staveb byl kostel Panny Marie Sněžné. Sraz v 15.30 na Jungmannově nám. u pomníku J. Jungmanna. (J. Nováková)

30. 3. čtvrtek

Italský kulturní institut v Praze.* Návštěva prostor Italského kulturního institutu, seznámení s jeho historií a představení nejvýznamnějších italských umělců, kteří působili v Praze. Sraz v 15.00 Vlašská 335/34 na rohu ulic Vlašská a Šporkova. (K. Navrátilová)