duben 2023

Harfový večer na schodech

 Haha kvartet – Harfové kvarteto z pražské HAMU

Haha kvartet – Harfové kvarteto z pražské HAMU

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola uvádí 103. koncert na schodech ve čtvrtek 27. dubna od 18.00.

Vystoupí Haha kvartet – Harfové kvarteto z pražské HAMU uvede známé melodie v unikátních úpravách pro čtyři harfy. V úvodních skladbách zahraje díla velkých skladatelů, jakými byli Händel, Dvořák, Liszt, a další. V druhé části koncertu se alespoň pomyslně roztančí v rytmech jazzu.

Na hlavním schodišti školy se na přelomu šedesátých a sedmdesátých let o hlavní přestávce scházeli studenti a hráli, zpívali a poslouchali – většinou, ale nejen – protestní písničky proti sovětské okupaci. Výraznou osobou tu byl student Jaroslav Hutka. Tuto tradici koncertů na schodech jsme v roce 2012 obnovili a jedenkrát do měsíce, nyní ovšem večer, zde pořádáme koncerty nejrůznějších žánrů od vážné hudby přes jazz, rock, country až po šansony a recitaci. Zveme k nám studenty konzervatoří, ZUŠ i profesionální umělce. Mimochodem, na schodišti je vynikající akustika. Koncerty jsou i pro veřejnost a zdarma.

www.sups.cz

www.youtube.com

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola
Praha 3, Žižkovo náměstí 1300/1