duben 2023

Dubnové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Lesopark Řepy – vycházka 2. 4. (zdroj cs.wikipedia.org)

Lesopark Řepy – vycházka 2. 4. (zdroj cs.wikipedia.org)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.

DUBEN 2023

1. 4. sobota

Zmizelé kostely Malé Strany. Středověká i barokní Praha se v mnohém lišila od současnosti, zejména v podobě a počtu sakrálních staveb. O bývalých malostranských kostelích či kaplích a jejich podobě. Sraz u sochy T. G. M. na Hradčanském nám. v 10.00. (J. Nováková)

Legendy světců Karlova mostu II. O unikátní světové galerii barokních soch pod širým nebem. Kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. A jak poznat dílo Brokoffovo a jak Braunovo. Sraz před Malostranskou mosteckou věží v 14.00. (D. Kratochvílová)

Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici. Prohlídka apoštolů a vyprávění o sv. Ludmile a sv. Václavovi. Prohlídka starodávné síně a hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou děti čelit záludným otázkám a plnit zábavné úkoly. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Sraz před infocentrem Staroměstské radnice v 14.00. (D. Taimrová)

2. 4. neděle

Na Bílé hoře… O architektuře kostela Panny Marie Vítězné, o okolí od mohyly připomínající bělohorskou bitvu (1618) až k tajuplnému tolerančnímu hřbitůvku při zdi obory Hvězda a dále lesoparkem Řepy do Motola. Sraz na konečné tramvaje Bílá Hora v 10.00. (J. Škochová)

Kostel sv. Václava Na Zderaze a jeho okolí. Prohlídka kostela a jeho nejbližšího okolí. O původu prastaré obce Zderaz a také o jejím začlenění Karlem IV. do půdorysu nově koncipovaného Nového Města pražského. Sraz u vchodu do kostela sv. Václava na Zderaze v 10.00. (A. Škrlandová)

3. 4. pondělí

Praha vědecká II. – Staré Město. Místa spojená s významnými vědci a učenci své doby, kteří působili či bydleli na Starém Městě pražském. Jako např. B. Bolzano, A. Einstein, Ch. Doppler, E. Mach, G. Bruno. Sraz u Prašné brány z nám. Republiky v 17.00. (M. Kovář)

4. 4. úterý

Klášter kapucínů na Hradčanech.* Klášter s kostelem Panny Marie Andělské, založený na přelomu 16. a 17. století řádem menších bratří – kapucínů, kteří zde působí dodnes. Sraz na Loretánském nám. před vchodem do Lorety v 15.00. (J. Nováková)

5. 4. středa

Plečnikovy otisky v zahradách Pražského hradu. Rukopis hradního architekta se promítl nejen do interiérů, ale velkou proměnu zaznamenaly také zahradní plochy. Sraz na druhém nádvoří u Kohlovy kašny v 16.00. (P. Bartásková)

Francouzské umění ve sbírkách Národní galerie v Praze. – on-line přednáška. Tento rok si připomínáme 100 let od slavného a prozíravého nákupu francouzského umění 19. a 20. století pro umělecké sbírky mladého československého státu. Klíčové osobnosti poroty a nejdůležitější díla francouzské sbírky, Začátek v 18.00. (M. Švec Sybolová)

Vrch Dalmil u Tetína – vycházka 5. 4. (zdroj cs.wikipedia.or)

Vrch Dalmil u Tetína – vycházka 5. 4. (zdroj cs.wikipedia.or)

6. 4. čtvrtek

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.* Prohlídka barokního kostela, který dokončil před kanonizací sv. Jana Nepomuckého architekt K. I. Dientzenhofer. Původně patřil ke klášteru voršilek, za vlády Josefa II. byl zrušen. Sraz před vchodem do kostela roh ulice U Kasáren a Kanovnické v 15.00. (A. Škrlandová)

8. 4. sobota

Havelské město. „Město u kostela sv. Havla“ nebo také „Nové Město okolo sv. Havla“ jsou jména, která se používala k označení části dnešního Starého Města pražského. O jeho vzniku, zakladatelích i o památkách, které se zde nacházejí. Sraz před vchodem do kostela sv. Havla v 14.00. (M. Smrčinová)

9. 4. neděle

Vyšehrad a jeho legendy. Nejvýznamnější památky vyšehradského areálu, nejznámější legendy i záhada Čertova sloupu. Sraz u Táborské brány (první brána od stanice metra C Vyšehrad) v 10.00. (M. Smrčinová)

11. 4. úterý

Slavné osobnosti Prahy, tentokrát z Francie. – on-line přednáška. Tentokrát o hostech, jejichž mateřským jazykem byla francouzština a výrazně se zapsali historie do francouzsko-českých vztahů. (J. Nováková)

12. 4. středa

Proměny Smíchova I. Čtvrť, která se v průběhu staletí proměnila z vesnického předměstí Prahy v průmyslovou oblast přezdívanou pražský Manchester. Od mostu Legií na náměstí 14. října. Historie a proměny této městské části. Sraz před Café Savoy ve Vítězné ul. V 16.00. (J. Kimlová)

13. 4. čtvrtek

Tajemství pražských ulic a uliček V. – Kde se hrálo první české divadlo. Kolem zaniklého kostela sv. Michala, kde působil i mistr Jan Hus. Dále do tzv. Kotců, kde se v roce 1771 konalo první divadelní představení v českém jazyce. Sraz před Staroměstskou radnici, u domu U Minut v 16.30. (R. Kouřilová)

15. 4. sobota

Ořechovka – úspěšný pokus o zahradní město. Řadové domky připomínající anglické a holandské maloměsto, ale i vily pro V. Špálu, O. Španiela, E. Fillu a další umělce. Sraz na zastávce tramvaje Ořechovka v 10.00. (S. Micková)

Vrch Damil u Tetína. Z Berouna na oblíbenou vyhlídku Karla IV., K. H. Máchy a všech romantiků. Památky slovanského a pravěkého osídlení Tetína, místa spojená se sv. Ludmilou a prohlídka místních kostelů. Sraz před nádražím Beroun v 10.00. (V. Trnka)

Barrandov – památné místo Prahy.* Restaurace, kavárny, historie, významná místa a osobnosti spojené se čtvrtí Barrandov. Vzpomínka na dobu prvorepublikové slávy a na časy, kdy Barrandovské terasy praskaly ve švech. Sraz na autobusové zastávce Filmové ateliéry Barrandov ve 14.00. (J. Nováková)

Vápencový lom Mušlovka v údolí Dalejského potoka – vycházka 16. 4. (zdroj cs.wikipedia.org)

Vápencový lom Mušlovka v údolí Dalejského potoka – vycházka 16. 4. (zdroj cs.wikipedia.org)

16. 4. neděle

Z Holyně do Řeporyjí údolím Dalejského potoka. Údolím Dalejského potoka s bývalými vápencovými lomy (Mušlovka, Černý), vápenkou Biskup i vodními mlýny, a dále na řeporyjské náměstí s původně románským kostelíkem sv. Petra a Pavla. Sraz na zastávce autobusu Stará Holyně v 10.15. (J. Škochová)

Je metro retro?* První podzemní dráhy jezdily už v 19. století. A těsně před koncem 19. věku se první návrh na metro objevil i v Praze. Metrem, se Pražané nakonec vozí od roku 1974. Tedy skoro 50 let. Sraz na rohu roh ulic Bolzanova a U Bulhara, u tramvajové zastávky Hlavní nádraží v 14.00. (M. Karlík)

Staroměstská radnice dětem: Za tajemstvím Pražského orloje. Představení prvního radničního domu, kaple a orloje. Vhodné pro děti ve věku 8–12 let (v doprovodu dospělé osoby). Sraz před infocentrem Staroměstské radnice v 14.00 (K. Mandziuková)

Tyršův dům.* Areál Tyršova domu vznikl zajímavou přestavbou renesančně-barokního Michnova paláce a jeho následnou dostavbou z 20. let s tělocvičnou a nejstarším bazénem. Sraz před hlavní vrátnicí u vstupu do Tyršova domu, Újezd 40 v 16.00. (M. Klement)

17. 4. pondělí

Pražský hrad jako sídlo panovníků. – on-line přednáška. Královské paláce – Starý i Nový. O historii a vývoji jejich výstavby, významných architektech i jejich slavných interiérech. (R. Kouřilová)

18. 4. úterý

Kyje s prohlídkou kostela sv. Bartoloměje. Historie tohoto místa s románským kostelem sv. Bartoloměje a malebnou přírodou až k rozhledně Doubravka. Sraz na autobusové zastávce Kyje, autobus č. 171, 181, 110 v 16.00. (K. Navrátilová)

19. 4. středa

Po stopách nejstaršího osídlení Prahy – Pražský hrad a okolí. Co na tomto místě bylo předtím, než byl Hrad Bořivojem I. založen, a jak se toto místo v průběhu staletí vizuálně proměňovalo. Nejstarší pozůstatky hradebního systému a sakrálních staveb z doby raného středověku. Sraz před vstupem do katedrály sv. Víta na Pražském hradě v 16.00. (J. Kimlová)

20. 4. čtvrtek

Valdštejnská zahrada a Vojanovy sady. Dvě zcela odlišné zahrady. Jedna palácová, druhá původem klášterní. O významných osobnostech, budovatelích přilehlého paláce a raně barokní Valdštejnské zahrady – Albrechta z Valdštejna a matku představenou kláštera bosých karmelitek Marii Elektu. Sraz u stanice metra Malostranská ze strany prostoru u Valdštejnské jízdárny v 16.30. (R. Kouřilová)

21. 4. pátek

Prahou Franze Kafky. Kde se Franz Kafka narodil i které školy navštěvoval. Neopomeneme ani jeho rodinu a „útočiště“, ve kterých hledal potřebný klid pro svou tvorbu. Sraz u staroměstského kostela sv. Mikuláše na náměstí Franze Kafky v 16.00. (D. Kratochvílová)

22. 4. sobota

Nordic walking: Z Libně do Hloubětína. Vycházka proti proudu Rokytky, okolo areálu bývalé usedlosti Kolčavka a dále přes park Podviní k nově vznikající čtvrti Vysočan. U Kejřova mlýna opustíme vodní tok a zakončíme v městské části Hloubětín. Sraz na zastávce tramvaje Libeňský zámek v 10.00. (M. Hátleová)

Nad průmyslovou Libní. V zahradách na svazích nad Libní se skrývá řada zajímavých vil od architektů J. Fuchse, O. Novotného, O. Starého a dalších. Sraz na zastávce tramvaje Okrouhlická v 14.00. (S. Micková)

Akce pro děti: Po stopách českých králů. Matyášovou branou do bývalého sídla českých králů a královen. O královském paláci a Svatovítské katedrále, o tom, jak zde probíhaly korunovace a kde jsou uloženy korunovační klenoty s návštěvou Zlaté uličky. Sraz u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. v 15.00. (B. Škaroupková)

23. 4. neděle

Sídliště Ďáblice.* Sídliště, které má jedinečný charakter, promyšlenou kompozici a mnoho atypických autorských detailů, a právě díky tomu je i čtyřicet let po svém úplném dokončení nezaměnitelné s jinými sídlišti. Sraz před lékárnou, ulice Burešova 1, stanice metra Ládví v 10.00. (M. Hátleová)

Památné restaurace, vinárny, kavárny a pivovary v centru historické Prahy.* O slávě pražských kaváren, vináren, pivnic či restaurací, které hostily osoby známé i zdánlivě obyčejné a staly se svědky malých i velkých událostí. Sraz u Národního divadla z ulice Národní v 14.00. (J. Nováková)

Zbraslav. Procházka malebnou čtvrtí s odtajněním skrytých zákoutí i památek, jako například zámecký park nebo vily významných osobností. Sraz na zastávce autobusu č. 129, 241, 318 Zbraslavské nám. v 14.00. (L. Vítková)

24. 4. pondělí

Žena v židovské tradici. – on-line přednáška. Jaká je role ženy v židovské tradici? Jak je vnímáno její postavení v rodině a komunitě vůbec? Co pro status ženy znamenalo období tzv. haskaly? (Z. Pavlovská)

25. 4. úterý

Pražské průchody a pasáže VII. I na Novém Městě najdeme řadu nevšedních průchodů a pasáží v činžovních domech, které v průběhu 19. a 20. stol. nahradily původní zástavbu. Nejzajímavější jsou v okolí ulic Vodičkova, Spálená nebo Jungmannova. Sraz před budovou Myšák Gallery ve Vodičkově ulici 31 v 16.00. (P. Lešovská)

26. 4. středa

Od Karolina ke Klementinu. Král český a císař Svaté říše římské Karel IV. je oceňován především pro svoji moudrost, vzdělanost a obratnou diplomacii. Vzdělanost v království podpořil založením proslulé Karlovy univerzity, a to listinou ze dne 7. 4. 1348. Sraz před vstupem do objektu Karolina z Ovocného trhu v 16.00. (M. Hátleová)

26. 4. středa

Užité umění III. – Historie textilu. – on-line přednáška. Historie oděvů, výroba látek, ale i další využití textilií od pravěku až po současnost. (Š. Gandalovičová)

29. 4. sobota

Náměstí a náměstíčka – Hradčany. Historie, skrytá tajemství a příběhy Hradčan. Sraz na Pohořelci, u pomníku T. Braheho a J. Keplera v 10.00. (K. Navrátilová)

Sídliště Invalidovna.* Do ulice Sokolovská kde se seznámíme, kromě unikátní architektury, promyšleného urbanistického řešení, s historickým kontextem i osudem této lokality. Sraz na tramvajové zastávce Invalidovna směr od Karlína v 14.00. (M. Hátleová)

Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Večerní prohlídka. Reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti ve všech patrech, nevšední výhledy z různých částí budovy. Sraz před hlavními vraty Staroměstské radnice v 19.00. (A. Baloun)

30. 4. neděle

Pražská nábřeží II – Z Křižovnického náměstí na Výtoň. Po nejstarším pražském nábřeží, původně Staroměstském, dnes Smetanově, od Národního divadla po nábřeží dál kolem honosných činžovních domů. Sraz u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město v 10.00. (P. Lešovská)

Autem Prahou včera a zítra.* Jak se s auty vypořádávalo město dříve a jaké jsou vize do budoucna? Procházka po zásadních stavbách z druhé poloviny 20. století. Sraz na rohu ulic Bolzanova a U Bulhara, u tramvajové zastávky Hlavní nádraží v 15.00. (M. Karlík)