květen 2023

Jaroslav Foglar, jak ho neznáte

Skautská nadace Jaroslava Foglara připravila spolu s Nakladatelstvím Albatros výbor z Foglarových deníků z let 1920–1937 s názvem Celý den drobně prší. Publikace představuje jedinečnou možnost nahlédnout do autorova života a poznat ho tak, jak hožádného životopisu či z jeho vlastních knih dosud čtenáři neznají.

Foglar natírá zábradlí na lodi skaut, 1935

Foglar natírá zábradlí na lodi skaut, 1935

Vedle jedinečného vhledu do Foglarovy každodennosti, jak ji prožíval a zachycoval v deníku, přináší svazek také unikátní obrazový materiál: množství fotografií, dobové plakáty a úryvky z kronik a časopisů, do nichž spisovatel přispíval. V následujících šesti letech by měly vyjít ještě tři svazky deníků z let 1938–1948, pokrývající Foglarovo nejvíce tvůrčí období.

Svět Jaroslava Foglara je zahalený mnoha tajemstvími. A přestože literatura o jeho osobnosti a díle je nesmírně bohatá, nedává čtenářům příliš poznat, jaký Foglar skutečně byl. Foglar si deníky psal po celý život, někdy podrobně a každodenně, někdy jen v heslech nebo příležitostně. Rozmanitost jeho deníkového psaní se odráží i v prvním svazku výboru: od deníčku třináctiletého chlapce z ozdravného pobytu ve Švýcarsku, kde pásl krávy a pomáhal sklízet ovoce, přes skautský deník z tábora z roku 1927, kdy se dvacetiletý Jestřáb stal vůdcem pražské Dvojky, až po deníkové záznamy začínajícího spisovatele z let 1934–1937, ve kterých můžeme sledovat první úspěchy časopiseckých i knižních vydání jeho knih.

Výbor je doplněn předmluvou Jana Šulce, každý rok zachycený v deníku uvádí kalendárium s významnými událostmi dané etapy Foglarova života.