květen 2023

Pravěký dětský den na Malé Straně. Mamuti v muzeu III.

Doprovodná akce k výstavě Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel. Zejména dítky jsou zvány na cestu do pravěku s oddílem experimentální archeologie Mamuti.

Oddílová mládež namíchá barvy na pravěké zdobení obličejů a jako již tradičně bude šířit na Malé Straně pravěkou oděvní kulturu. Přicestuje totiž v modelech vlastní výroby, jimiž se snaží o rekonstrukci způsobů odívání našich dávných předků.

Bude možné si vyzkoušet křesání jisker ocílkou a pazourkem, tkaní pásek na jednoduchém stávku, vrtání vlastní silou do kamenného sekeromlatu. Zakusíme pravěkou dřinu při drcení obilí na zrnotěrce nebo v žernovu. V historickém podzemí bude čekat replika jeskyně lovců mamutů na své dotvoření jeskynními malbami návštěvníků. Každou hodinu spustí své dunění primitivní hudební nástroje a každou sudou hodinu vyrazí tlupa návštěvníků na komentovanou prohlídku výstavy Pravěk k tabuli! s jejími kurátory.

V učebně muzea budou ke zhlédnutí historické filmy z archivu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Pravěký návštěvník se bude moci občerstvit v útulném Café Comenius a po dlouhé době zase prolistovat Štorcha.

Výstava se z velké části věnuje výrazné osobnosti české pedagogiky, Eduardu Štorchovi. Některé z předmětů, které se pojí se jménem tohoto amatérského archeologa a spisovatele, jsou veřejnosti představeny vůbec poprvé.

Národní pedagogické muzeum 3. 6. od 10.00 do 17.00, Valdštejnská 20, Malá Strana, Praha 1

www.npmk.cz