květen 2023

Květnové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Horní zámek v panenských Břežanech – vycházka 21. 5. (zdroj cs.wikipedia.org)

Horní zámek v panenských Břežanech – vycházka 21. 5. (zdroj cs.wikipedia.org)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.

KVĚTEN 2023

2. 5. úterý

Libeňský zámek za vlády Marie Terezie.* Místa, kde byla původní tvrz, jaká byla podoba zámečku v renesanci i co má společného s Marií Terezií. Sraz v 16.00 před vstupem do Libeňského zámku. (J. Nováková)

Kurátorská prohlídka Novomlýnské vodárenské věže.* Významné památky Petrské čtvrti a principy vodárenství 17. století. Sraz v16.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

3. 5. středa

Po stopách budov Československé televize aneb 70 let od zahájení zkušebního vysílání. Československé televize začala pokusně vysílat v Praze 1. května 1953. Sraz v16.30 na rohu ulic Purkyňova a Vladislavova. (M. Karlík)

4. 5. čtvrtek

Praha astronomická. Po stopách světových astronomů a vědců pobývajících v Praze. Tycho Brahe, Johannes Kepler, Jan Marek Marci, Bernard Bolzano, Josef Stepling, ale také Christian Doppler nebo Albert Einstein s Mirou Einsteinovou. Sraz v16.00 před domem U Černé Matky Boží v Celetné ulici. (D. Kratochvílová)

6. 5. sobota

Náměstí a náměstíčka III – Malá Strana. Vycházky po pražských náměstích a náměstíčkách. Tentokrát návštěva Malé Strany a její malebná zákoutí. Sraz v10.00 na Malostranském nám. před vstupem do kostela sv. Mikuláše. (K. Navrátilová)

Trojský zámek.* Římská vila snů, kterou si nechal postavit Václav Vojtěch ze Šternberka je vyzdobena nádhernými nástropními malbami italských a nizozemských malířů i bohatou alegorickou plastickou výzdobou. Sraz v 14.00 před hlavním vstupem do objektu. (J. Škochová)

7. 5. neděle

Břevnovský klášter.* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Sraz v 13.00 před vstupem do kostela sv. Markéty. (M. Vymazalová)

8. 5. pondělí

Malvazinecká mozaika. Smíchovský hřbitov s kostelem sv. Filipa a Jakuba. Dále k prvorepublikové kolonii řadových domečků v Xaveriově ulici, usedlosti Malvazinka, parku Santoška s novogotickým zámečkem, k funkcionalistickému Husovu sboru a Sborovému domu J. A. Komenského. Sraz v 10.00 na stanici autobusu č. 137 Urbanova. (J. Škochová)

9. 5. úterý

100 let od zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu. Nejstarší rozhlas na evropském kontinentě slaví 100 let. Vše začalo 18. května 1923 ve vesnici Kbely za Prahou. Sraz v 16.30 před Radiopalácem, Vinohradská 40. (M. Karlík)

10. 5. středa

Palácové zahrady pod Pražským hradem. Zahrady paláců Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského a Fürstenberského. Sraz v 16.00 před vstupem do Palácových zahrad z ulice Valdštejnské 12–14. (D. Kratochvílová)

11. 5. čtvrtek

Vizionář Adolf Loos aneb Idea a realita dokonalého interiéru – on-line přednáška. Život a dílo jednoho z nejdůležitějších architektů počátku 20. století. Začátek v 18.00. (M. Švec Sybolová)

12. 5. pátek

Akce pro děti: Malostranská strašidla a legendy ožívají.* Povídání záhadných příběhů a setkání se živými strašidly. Sraz v 18.00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci. (P. Bartásková)

13. 5. sobota

Zbraslav v historii i současnosti. O místě, kde jsou uloženy ostatky členů královské rodiny, o význačných kulturních a podnikatelských osobnostech, které působily ve městě a o skleněném oltáři, který je v bývalé kostnici u kostela sv. Havla. Sraz v 14.00 před informačním centrem na Zbraslavském nám. (M. Hátleová)

Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici.* Vyprávění o sv. Ludmile a sv. Václavovi, prohlídka apoštolů zblízka, starodávných síní i hlubokého podzemí radnice. Sraz v 15.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (D. Taimrová)

Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Večerní prohlídka otevře takřka veškeré prostory někdejší radnice Starého Města – reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti ve všech patrech, starobylou šatlavu a rozsáhlé středověké sklepy. Sraz v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

14. 5. neděle

Zahradami Petřínského svahu. O petřínských zahradách a Nebozízku, který není jen jméno vyhlášené restaurace. Setkáme se i s Jaroslavem Vrchlickým, Karlem Hynkem Máchou nebo vnuky prezidenta Masaryka. Sraz v 10.00 na Loretánském náměstí u pomníku Edvarda Beneše. (R. Kouřilová)

Maroldovo panorama a Stromovka.* Prohlídka Maroldova panoramatu Bitvy u Lipan, dále ke Šlechtově restauraci a k místodržitelskému letohrádku, přes Císařský ostrov do Trojského zámečku. Sraz v 10.00 na zastávce tramvaje Výstaviště. (M. Smrčinová)

Prahou po stopách Charlotty G. Masarykové. Málokterá žena v české historii sehrála tak důležitou roli jako právě první dáma Československa Charlotta Garrigue Masaryková. Sraz v 14.00 na Pohořelci u sochy sv. Jana Nepomuckého. (J. Nováková)

15. 5. pondělí

Slavné osobnosti Prahy – tentokrát z Velké Británie a USA – on-line přednáška.

Přednáška připomene významné návštěvníky, jejichž mateřským jazykem byla angličtina a do Prahy přijeli z Britských ostrovů či z daleké Ameriky. (J. Nováková)

16. 5. úterý

Místa posledního odpočinku českých panovníků – on-line přednáška. Jaká tajemství vydaly hrobky těch v naší kultuře nejvýše postavených; panovníků české země z rodu Přemyslovců, Lucemburků i Habsburků a kde byla panovnická pohřebiště. (R. Kouřilová)

17. 5. středa

Tereziánský Pražský hrad. Jediná žena na českém trůnu sehrála důležitou roli v historii i architektonické podobě Pražského hradu. Jak se Hrad proměnil a co všechno doba vlády Marie Terezie přinesla. Sraz v 16.00 u sochy T. G. M. na Hradčanském nám. (J. Nováková)

Kurátorská prohlídka Svatomikulášské zvonice.* Prohlídka představí barokní zvonici u kostela sv. Mikuláše. Stavba z roku 1752 sloužila v minulosti jako městská požární hláska, hodinová věž i jako pozorovatelna Státní bezpečnosti. Sraz v 17.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

18. 5. čtvrtek

Proměny Smíchova II. Z náměstí 14. října až ke Smíchovskému nádraží. Historie a proměny této čtvrti zejména v důsledku industrializace a výstavby metra B. Sraz v 17.00 náměstí 14. října před kostelem sv. Václava. (J. Kimlová)

20. 5. sobota

Nordic walking: Rohanským a Libeňským ostrovem podél Vltavy do Troje.* Karlín, dříve průmyslové předměstí Prahy, po povodních roku 2002 vzkvétá, mění se a stává se příjemným místem k životu. Sraz v10.00 u kostela sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském nám. (M. Hátleová)

Po stopách nejstaršího osídlení Malé Strany I. Po stopách zaniklých raně středověkých osad Nebovidy, Trávníček a Újezd. Z Petřína od bývalého románského dvorce, kolem pozůstatků středověkých domů a sakrálních staveb ke kostelu sv. Jana Na Prádle. Sraz v 14.00 před restaurací Petřínské terasy. (J. Kimlová)

Staroměstská radnice dětem: Po stopách pražských řemesel. Kdo byl švec, provazník, voštinář nebo hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla se představí v rámci povídání, které děti zavede do pohádkové radní síně. Sraz v 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)

Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech – vycházka 21. 5. (zdroj cs.wikipedia.org)

Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech – vycházka 21. 5. (zdroj cs.wikipedia.org)

21. 5. neděle

Hradiště Budeč – Zákolany. Areál s kostely, kde se nacházelo významné sídlo Přemyslovců Zákolany a okolí, které inspirovalo slavné krajináře a významné buditele 19. století, jako byl K. S. Amerling, B. Rajská nebo L. Zápotocký. Sraz v 11.15 na železniční stanici Zákolany (vlak ze stanice Praha-Masarykovo nádraží v 10.12, s přestupem v Kralupech n./Vltavou v 10:50). (V. Trnka)

Život a smrt Jiříka z Poděbrad. Procházka Starým Městem pražským po místech, kde na tohoto významného českého krále můžeme zavzpomínat. Sraz v 14.00 na náměstí Republiky u Prašné brány. (J. Nováková)

Panenské Břežany. Horní zámek nechaly benediktýnky vystavět na přelomu 17. a 18. století. Sraz v 14.00 na zastávce autobusu č. 373 Panenské Břežany – zámek (autobus odjíždí ze zastávky Kobylisy v ul. Pod Sídlištěm). (M. Hátleová)

22. 5. pondělí

Užité umění IV – Historie vzácných kovů – on-line přednáška. Nejstaršími užitkovými kovy, které naši předkové začali zpracovávat, byly měď, cín a později železo. Zlato a stříbro začal člověk používat později a sloužily mu k jiným účelům. Nejčastěji se z vzácných kovů vyráběly různé šperky, ale také rituální a liturgické předměty. Právě těmto produktům je věnovaná tato přednáška. (Š. Gandalovičová)

23. 5. úterý

Průchody a pasáže VIII – kolem Karlova náměstí. Trasa povede kolem Karlova náměstí místem s bohatou historii. Sraz v 16.30 na Karlově nám. 10, před bočním vchodem do nákupní galerie z Resslovy ulice. (P. Lešovská)

24. 5. středa

Po stopách nejstaršího osídlení Hradčan. Vycházku do dávné historie českého státu ze Strahovského nádvoří a dále po hraně hradčanského ostrohu, jehož východní cíp se před více než jedenácti sty lety stal mocenským centrem Přemyslovců. Sraz v 17.00 na Strahovském nádvoří před kostelem sv. Rocha. (J. Kimlová)

25. 5. čtvrtek

Za krásami Malešic s návštěvou botanické zahrady. Seznámení s historií, současností a některými z památek městské části Prahy 10 – Malešice. Sraz v 16.00 na zastávce autobusu č. 195, 155, 177 Malešické náměstí. (K. Navrátilová)

Kostel sv. Gotharda v Bubenči – vycházka 31. 5. (zdroj cs.wikipedia.org)

Kostel sv. Gotharda v Bubenči – vycházka 31. 5. (zdroj cs.wikipedia.org)

27. 5. sobota

Na slunných stráních. Na svazích mezi Vinohrady a Vršovicemi byla budována od počátku 20. století vilová zástavba. Vznikla Kolonie Svobody, kterou jako zahradní město navrhl František Albert Libra, vila Jana Kotěry, dům bratří Čapků i další zajímavosti, jako Vinohradská vodárna, vozovna a Husův sbor. Sraz v 10.00 na zastávce tramvaje Orionka. (S. Micková)

Putování Pražským hradem: Příběh Pražského hradu.* Prohlídka stejnojmenné expozice. Která odhalí, jak se ze skalnaté ostrožny stal postupně jeden z největších hradních komplexů na světě. To vše v prostředí gotických prostor Starého královského paláce. Sraz v 14.00 na III. nádvoří u Plečnikova obelisku (R. Kouřilová)

Akce pro děti: Kterak Šemík Horymíra zachránil. Zábavné povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii slavného Vyšehradu. Sraz v 14.00 před Táborskou bránou. (B. Škaroupková)

28. 5. neděle

Staroměstský Ungelt a Mariánský sloup. Bývalé středověké tržiště a významné objekty v blízkosti Mariánského sloupu. Sraz v 10.00 u Mariánského sloupu na Staroměstském nám. (V. Trnka)

Kostel Panny Marie Bolestné a okolí. Návštěva interiérů barokního kostela Panny Marie Bolestné projektovaného K. I. Dientzenhoferem jako součást sousedního kláštera alžbětinek s nemocnicí sv. Alžběty Na Slupi. Sraz v 11.00 před vstupem do kostela Panny Marie Bolestné v ulici Na Slupi. (A. Škrlandová)

Po vršku Petřína. O historii rozhledny i dalších památek v okolí. Sraz v 14.00 na Pohořelci u hvězdářů. (M. Smrčinová)

29. 5. pondělí

Jak číst křesťanské umění VII – Od Adama k Poslednímu soudu – on-line přednáška. Doplňující, avšak neméně zajímavé motivy větších ikonografických celků. (M. Gausová Zörnerová)

30. 5. úterý

Pražská nábřeží III – Z Výtoně k Veslařskému ostrovu. Z Nového Města nejkratším pražským tunelem na Podolské nábřeží, vybudovaným v letech 1903–1905. Na trase jsou výjimečné stavby význačných architektů se zajímavou historií. Sraz v 17.00 před budovou Podskalské celnice. (P. Lešovská)

31. 5. středa

Kostel sv. Gotharda v Bubenči a okolí. Nejzajímavější místa starého Bubenče a návštěva římskokatolického kostela sv. Gotharda, který vznikl v roce 1801 v místech starší románské stavby. Sraz v 15.00 před vstupem do kostela sv. Gotharda v Bubenči. (A. Škrlandová)