květen 2023

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Pronajímatel mi už více než rok odmítá předložit vyúčtování služeb. Mohu na něj nějakým způsobem zatlačit, aby mi ho konečně poskytnul?

ODPOVĚĎ: V případě nájmu bytu se kromě občanského zákoníku uplatní také často opomíjený zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Podle něj musí pronajímatel předložit nájemci vyúčtování služeb nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. To činí zpravidla dvanáct měsíců a plyne od ledna do prosince. Nesplnění této povinnosti spojuje zákon s pokutou, která činí maximálně 50 korun za každý den prodlení, přičemž tato pokuta je splatná k rukám nájemce. Roční zpoždění s předložením vyúčtování tak může představovat pokutu ve výši téměř 20 tisíc korun, kterou je pronajímatel povinen vám uhradit. Výše této pokuty však může být v konkrétní nájemní smlouvě sjednána odlišně. Je třeba ještě doplnit, že na pokutu nevznikne nárok, jestliže třeba pronajímatel sám obdržel vyúčtování služeb nebo podklady k němu v takovou dobu, že nemohl vyúčtování včas nájemci předložit. Ovšem pak musí vyúčtování po jeho obdržení co nejrychleji předat nájemci.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009

www.dtest.cz