červen 2023

Veřejné setkání – Management plán Karlova náměstí

Karlovo náměstí - studie

Karlovo náměstí - studie

Milí občané a zástupci veřejné správy,

IPR Praha ve spolupráci s MČ Praha 2 připravuje v rámci projektu revitalizace Karlova náměstí také tzv. Management plán – koncepční dokument, který slouží ke komplexní, udržitelné a dobře koordinované správě parků a veřejných prostranství. Jeho cílem je nastavit pravidla užívání a správy Karlova náměstí tak, aby byly chráněny jeho hodnoty (památková ochrana, vegetace) a současně byl využit jeho potenciál (kulturní, komunitní, environmentální).

Zajímá vás, jakým způsobem bude Karlovo náměstí v budoucnu fungovat a co se na něm bude odehrávat? Chcete budoucí správu a dění ovlivnit nebo se na nich aktivně podílet? Zveme vás na úvodní informační setkání pro veřejnost, zástupce místních spolků, organizací a institucí veřejné správy.

27. června 2023, 16.00–18.00
Novoměstská radnice, Velký sál, Karlovo náměstí 1/23, 120 00, Praha 2

PROGRAM WORKSHOPU:

1 – Informování o aktuálním stavu revitalizace Karlova náměstí a následujícím postupu

2 – Představení konceptu a procesu pořízení Management plánu Karlova náměstí

3 – Interaktivní prohlídka 5 hlavních témat Management plánu

4 – Shrnutí výsledků a stanovení možné další spolupráce

Kapacita workshopu je omezená. V případě zájmu se registrujte zde: bit.ly/mp-karlovonamesti

Více o přípravě Management plánu Karlova náměstí: www.iprpraha.cz/mp-karlovonamesti