červen 2023

Vyšehradské podzemí projasní

Křehké a transparentní sklo Jiřího Pačinka – jednoho z nejvýznamnějších současných uměleckých sklářů nejen v České republice – můžete po celé léto shlédnout v tajemném vyšehradském podzemí.

Temnými chodbami kasemat se dostanete až do sálu Gorlice – místa, které kdysi sloužilo jako shromaždiště vojska a sklad munice. Pod vysokou klenbou impozantního sálu budou v prostoru levitovat dvě hlavní skleněné instalace: křišťálová Trnová koruna a centrální objekt Armamentarium. Ten bude skleněnými meči, šavlemi, sudlicemi, píkami a korouhvemi, obklopenými křehkými skleněnými slzami odkazovat na vojenskou historii tohoto prostoru.

Jak uvádí komentář k výstavě: „…na kamenných krakorcích budou stát skleněné hlavy, rostliny a další díla. Zákoutí chodeb a střílen zas prozáří unikátní objekty z uranového skla, nasvícené ultrafialovými paprsky, jež doslova protknou tmu jasným a fosforeskujícím světlem. Krása uměleckého ručně tvarovaného skla se zde bude ve své lehkosti a eleganci snoubit s robustním zdivem kamenného sálu a barokními sochami z Karlova mostu. Mistři vrcholného barokního sochařství F. M. Brokoff, M. V. Jäckl, nebo M. B. Braun tak budou očima svých plastik shlížet na díla současného sochaře sklářského…“

Jiří Pačinek se narodil v roce 1972 v Litoměřicích a po první „dětské“ návštěvě sklářského města Nový Bor se rozhodl pro dráhu skláře. Po školních studiích se vzdělával a zdokonaloval nejen teoreticky, ale zejména prakticky, a to u největších mistrů českého skla. Následovala řada zahraničních cest. Dnes tvoří Jiří Pačinek ve své sklárně v Kunraticích u Cvikova.

Výstava bude zahájena 9. června a potrvá do 3. září tohoto roku.

www.praha-vysehrad.cz

Ondřej Sedláček