červen 2023

Letní slavnosti staré hudby

24. mezinárodní hudební festival / 18. července – 8. srpna 2023

Emauzské opatství, kostel Panny Marie Na Slovanech

• 18. 7. – Polyhymnia – 20.00

Duchovní madrigaly a koncerty v Benátkách a za Alpami

ENSEMBLE POLYHARMONIQUE (Německo)

Magdalene Harer, Joowon Chung – soprán, umělecký vedoucí, Alexander Schneider – alt, Johannes Gaubitz, Christopher Renz – tenor, Matthias Lutze – bas, Juliane Laake – violon, Klaus Eichhorn – varhany

Hannah Morrison (foto Oxana Gyuuanova)

Hannah Morrison (foto Oxana Gyuuanova)

Zámek Troja

• 24. 7. – Erató & Caritas – 20.00

Podoby lásky v italské raně barokní hudbě

Hannah Morrison – soprán, HATHOR CONSORT (Belgie), Romina Lischka – sopránová a basová viola da gamba, umělecká vedoucí, Giovanna Pessi – trojřadá harfa, Margit Übellacker – salterio, Francis Jacob – cembalo, varhany

Strahovský klášter, Letní refektář

• 27. 7. – Hudební Parnas – 19.00

Múzické inspirace ve virtuózních suitách à la française

Hille Perl – viola da gamba, Christine Schornsheim – cembalo, Michael Freimuth – teorba

Vzlet (Vršovická kulturní křižovatka)

• 29. 7. – Terpsichoré – 19.00

Renesanční maškarní ples na polském královském dvoře, baletní a pantomimické představení pro všechny generace

CRACOVIA DANZA BALLET (Polsko) – taneční soubor, Romana Agnel – umělecká vedoucí, choreografie, Monika Polak-Luścińska – kostýmy, Monika Polak-Luścińska, Maciej Luścińsky – masky, Dariusz Brojek – světelný design

CAPELLA ORNAMENTATA (ČR) – hudební soubor, Richard Šeda – cink, umělecký vedoucí

Zámek Troja, Císařský sál

• 31. 7. – Euterpé – 20.00

Žertovné i dramatické příběhy ve španělských písních a ensaládách

CANTORÍA (Španělsko), umělecký vedoucí, Jorge Losana – tenor, Inés Alonso – soprán, Oriol Guimerà – kontratenor, Víctor Cruz – bas, Joan Seguí – varhanní pozitiv, Pablo FitzGerald – vihuela de mano, Marc de la Linde – viola da gamba

Alessandro Tampieri (zdroj www.letnislavnosti.cz)

Alessandro Tampieri (zdroj www.letnislavnosti.cz)

Strahovský klášter, Letní refektář

• 3. 8. – Concerto d’Apollo – 19.00

Mytologické postavy v italských houslových sonátách

Alessandro Tampieri – barokní housle, Valeria Montanari – cembalo

Kostel sv. Šimona a Judy

• 8. 8. – Canto d’Orfeo – 19.30

Bájný pěvec v barokních operách

Delphine Galou (Francie) – alt, COLLEGIUM MARIANUM – barokní orchestr, Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí, Lenka Torgersen – barokní housle, koncertní mistr

Informace:
Collegium Marianum
tel.: 224 229 462, 731 448 346
Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1


Festivalové centrum:
otevřeno středa 10.00 –18.00, 21. 6. a 5. 7. je pokladna uzavřena.

www.letnislavnosti.cz