červen 2023

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Z internetového obchodu jsem si objednala novou televizi. Kurýr mi ji doručil až do bytu. Po rozbalení krabice jsem však zjistila, že televize má prasklý displej. Prodejce nyní tvrdí, že jsem si televizi poškodila sama. Jak se mohu bránit?

ODPOVĚĎ: Projeví-li se vada v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí, má se za to, že kupovaná věc byla vadná již při převzetí. Z toho plyne, že důkazní břemeno leží na prodejci, který vám musí prokázat, že televize v době předání poškozená nebyla. Pokud se mu to prokázat nepodaří, musí vaší reklamaci vyhovět. Pouhé konstatování, že si spotřebitel televizi poškodil sám, v žádném případě nestačí.

DOTAZ: V obchodě mi odmítli vykoupit pivní přepravku, jelikož jsem ji neměl zaplněnou láhvemi. Pět jich chybělo. Může obchodník takto omezit výkup přepravek?

ODPOVĚĎ: Podle zákona o obalech je přepravka zálohovaným vratným obalem, který je obchodník povinen od zákazníků vykupovat. Přitom má povinnost tak činit bez omezení množství a bez vázání výkupu na nákup zboží. Není tedy možné omezit výkup pivní přepravky pro případ, že ta není zcela zaplněna láhvemi. Neboť se jedná o samostatný obal, který musí obchodník přijmout zpět bez množstevních či jiných podmínek.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009

www.dtest.cz