červen 2023

Červnové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Anežský klášter, Rajský dvůr – vycházka 25. 6. (zdroj cs.wikipedia.org)

Anežský klášter, Rajský dvůr – vycházka 25. 6. (zdroj cs.wikipedia.org)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.ČERVEN 2023

1. 6. čtvrtek

Obecní dům. * Prohlídka Obecního domu, unikátní stavby pražské secese, která byla postavena na místě původní rezidence českých králů. Sraz v 16.00 před vchodem do Obecního domu z náměstí Republiky. (J. Nováková)

2. 6. pátek

Podvečerní procházka Pražským hradem. Seznámení s nádvořími, uličkami i zákoutími Pražského hradu. Sraz v 17.0: u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí (D. Kratochvílová)

3. 6. sobota

Valdštejnská zahrada. Prohlídka snad nejkrásnější z pražských palácových zahrad, která je opravdovou perlou raně barokní architektury. Sraz v 10.00 u výstupu stanice metra A Malostranská. (J. Nováková)

Nordic walking: Povodím Říčanky z Uhříněvsi do Dubče. * Z Uhříněvsi, jejíž historie začíná již ve 13. století., přírodním parkem Říčanka kolem židovského hřbitova, připomínajícího početnou židovskou komunitu, která tu kdysi žila. Dále venkovskou krajinou se střídajícími se poli a loukami k rybníku Podlesák. Cesta pokračuje podél toku Říčanky, lesními porosty k návrší Rohožník s archeologickými nálezy jednoho z nejstarších lidských osídlení v okolí. Sraz v 10.00 v Uhříněvsi před budovou radnice na Novém náměstí (autobusem od metra C Háje nebo od metra A Depo Hostivař). (M. Hátleová, J. Matoušková)

Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici. Apoštolové zblízka, vyprávění o sv. Ludmile a sv. Václavovi,prohlídka starodávných síní a hlubokého podzemí radnice. V závěru prohlídky čeká malé účastníky sladká odměna a výstup na radniční věž. Sraz ve 13.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (M. D. Taimrová)

4. 6. neděle

Pinkasova synagoga a Starý židovský hřbitov. * Prohlídka druhé nejstarší dochované synagogy v Praze, ve které se dnes nachází Památník obětem šoa, s následnou procházkou po Starém židovském hřbitově. Sraz v 10.00 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. (Z. Pavlovská)

Co skrývá Břevnov v zahradách. Procházka ulicemi mezi Tomanovou a Bělohorskou, kde je možné najít domy od Pavla Smetany, Vojtěcha Krcha, Františka Roitha, ale i ukázku moderní architektury Ladislava Lábuse a Vlado Miluniče. Sraz v 10.00 na zastávce autobusu č. 191 Rozýnova (S. Micková)

5. 6. pondělí

Slavné osobnosti Prahy – tentokrát z Německa a Rakouska – on-line přednáška.

Přednáška připomene zajímavé osobnosti, které do Prahy zavítaly z Německa a Rakouska. (J. Nováková)

Kostel Panny Marie Andělské U kapucínů na Loretánském náměstí – vycházka 6. 6. (zdroj cs.wikipedia.org)

Kostel Panny Marie Andělské U kapucínů na Loretánském náměstí – vycházka 6. 6. (zdroj cs.wikipedia.org)

6. 6. úterý

Kostel Panny Marie Královny Andělů. * Prohlídka okolí a interiérů kapucínského kostela na Loretánském náměstí na Hradčanech, který je součástí nejstaršího kapucínského kláštera v Čechách. Sraz v 15.00 před vstupem do kostela. (A. Škrlandová)

7. 6. středa

Architekti Pražského hradu – on-line přednáška. Matyáš z Arrasu, Petr Parléř, Benedikt Rejt či Josip Plečnik. Přednáška blíže představí nejen tyto, ale i další osobnosti, které v dnešní podobě největšího hradního areálu na světě zanechaly svou stopu. (R. Kouřilová)

8. 6. čtvrtek

Holešovice, nebo Hamburg? Co všechno se v Holešovicích vyrábělo, částečně prozrazují jména zdejších ulic od jatek až do přístavu. Sraz v 17.00 na křižovatce ulic Jateční a U Garáží. (M. Karlík)

10. 6. sobota

Procházka Pražským hradem s návštěvou Jeleního příkopu. Jelením příkopem a IV. hradním nádvořím do areálu Hradu. Na II. a III. nádvoří si prohlédneme budovy sídla českých králů i prezidentů. Plečnikových schodištěm do Rajské zahrady a zahrady Na Valech na jižním úpatí Hradu. Na Opyši vycházka skončí. Sraz v 10.00 u vchodu do Královské zahrady u Prašného mostu. (M. Smrčinová)

Zbraslav II Pokračování vycházky s průvodkyní tentokrát novou částí Zbraslavi. Uvidíme nejstarší i nejmladší kostel, hrob Jaromíra Vejvody, Ottovu vilu nebo dům, kde žila Jiřina Štěpničková. Sraz ve 13.00 na zastávce autobusu č. 129, 318 U Včely. (L. Vítková)

11. 6. neděle

Břevnovský klášter. * Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Sraz ve 13.00 před vstupem do kostela sv. Markéty. (M. Vymazalová)

Hledáme letní byt. Zn. Letovisko v údolí Zátišského potoka. Na vycházce ze Lhotky do Hodkoviček nejdříve navštívíme kostel Panny Marie Královny míru a pak se vydáme mezi vily nevelkého letoviska, kde bývávaly Rücklovy léčivé sluneční lázně i kam zajel na návštěvu T. G. Masaryk. Skončíme u Hořovského vily, kde spojili své umění Pavel Janák a František Kysela. Sraz ve 14.00 před kostelem v ulici U Lhotky 36/330, zastávka autobusů MHD Lhotka. (S. Micková)

12. 6. pondělí

Za košířskými a smíchovskými usedlostmi – od Bulovky po Nikolajku. Ve vilové zástavbě nad přírodním parkem Košíře-Motol se zachovala řada poměrně rozlehlých, většinou klasicistních usedlostí. Postupně se zastavíme u Bulovky (jezdecký klub), Šalamounky (Harley-Davidson), Cihlářky, Nikolajky a připomeneme si i ty zaniklé, po nichž zůstaly stopy už jen v názvech ulic. Sraz v 17.00 na stanici autobusu Pod Šmukýřkou. (J. Škochová)

13. 6. úterý

Kostel Panny Marie Sněžné a Františkánská zahrada aneb Po stopách čtrnácti pražských mučedníků. * Prohlídka interiéru a historii kostela, který se měl dle přání Karla IV. stát největší svatyní v Praze. Připomeneme i smutný příběh čtrnácti pražských mučedníků, blahořečených v roce 2012. Sraz v 16.00 na Jungmannově náměstí u pomníku J. Jungmanna. (R. Kouřilová)

14. 6. středa

Žižkov Malebná a překvapivě pestrá čtvrť, jejíž minulost i současnost lákají k návštěvě. Prohlídka žižkovské radnice a míst spojených s Jaroslavem Seifertem či Jaroslavem Haškem a také na typických žižkovských domů. Sraz v 15.30 na náměstí Jiřího z Poděbrad před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně. (J. Nováková)

Kurátorská prohlídka Zrcadlového bludiště *. Návštěva zrcadlového labyrintu a oblíbené Síně smíchu, která je tvořena různě vypouklými a vydutými zrcadly. Sraz v 17.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

15. 6. čtvrtek

Salóny lásky Starého Města pražského. Vycházka uličkami Starého Města, kde se nacházely slavné nevěstince a místní „špeluňky“. Sraz v 16.30 na náměstí Republiky před OD Kotva. (D. Kratochvílová)

17. 6. sobota

Náměstí a náměstíčka – Malá Strana II. Druhá procházka po Malé Straně z cyklu vycházek po pražských náměstích a náměstíčkách Prahy 1 nás zavede do historie této oblasti a představí osobnosti, jejichž stopy jsou s těmito místy spojeny. Sraz v 10.00 u Malostranské mostecké věže. (K. Navrátilová)

Průhonický park. Památka UNESCO, kde na jaře postupně rozkvete okolo 8000 rododendronů. Seznámíme se s historií rodu Sylva Taroucca i s nejzajímavějšími partiemi parku. Vyjdeme od zámku kolem Podzámeckého rybníka k Alpiniu, na hlavní vyhlídku, ke glorietu a lučními partiemi se vrátíme zpět k zámku. Délka trasy cca 3 km. Sraz ve 14.00 u pokladny hlavního vstupu do Průhonického parku. (P. Lešovská)

18. 6. neděle

Akce pro děti: Po stopách Golema.

Pomocí zábavného kvízu po stopách Golema a návštěva Starého židovského hřbitova. Sraz v 10.00 Maiselova ulice č. 15. (B. Škaroupková)

Nejen za měřením času do pražského Klementina * Návštěva bývalé jezuitské koleje, druhého největšího stavebního komplexu v Praze po Pražském hradě, která byla vždy živým centrem vzdělanosti a kultury. Sraz ve 13.30 na Mariánském náměstí 190/5. (M. Kovář)

Od právovárečných domů po průmyslové pivovary. Po stopách právovárečných domů z Karlova náměstí. O změnách v technologiích výroby piva, ale taky o legislativě spojené s pivem. Zjistíme například, do kdy platilo tzv. mílové právo, které chránilo výrobce piva ve městech před konkurencí. Sraz ve 14.00 na zastávce tramvaje Novoměstská radnice ve směru do Spálené ulice. (M. Karlík)

19. 6. pondělí

Nebe nad Ďáblicemi Návštěva areálu někdejšího křížovnického zámečku v Ďáblicích, prohlídka interiéru kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, hvězdárny a na závěr procházka areálem Ďáblického hřbitova. Sraz v 15.00 na zastávce autobusu č. 103 Ďáblice, směr od metra C Ládví. (A. Škrlandová)

20. 6. úterý

Poznávání Bohnic. Vycházka do severozápadní části Prahy, kde se na skalách nad pravým břehem řeky Vltavy nacházejí Bohnice, součást Prahy 8. Přestože si je mnozí spojují především s Psychiatrickou nemocnicí, má tato pražská čtvrť i svá další „nej“. Sraz v 16.00 na stanici autobusu Odra v Bohnicích ve směru z Kobylis. (M. Hátleová)

21. 6. středa

Letní slunovrat a mystika Prahy. Vycházka na místa prastarých rituálů, záhad a příběhů spojených nejen s letním slunovratem. Sraz v 18.30 před hlavním vchodem do Staroměstské radnice. (K. Navrátilová)

22. 6. čtvrtek

Staré Střešovice a Střešovičky s uličkou Na Kocourkách. Procházka bývalou dělnickou kolonii, která se proměnila v malebné místo uprostřed velkoměsta, v současnosti vyhlášené památkovou zónou. Sraz v 16.30 na zastávce na znamení tramvaje Baterie. (M. Hátleová)

Kostel sv. Jana a Pavla, známý spíše pod názvem Krteň v Praze-Třebonicích – vycházka 24. 6. (zdroj cs.wikipedia.org)

Kostel sv. Jana a Pavla, známý spíše pod názvem Krteň v Praze-Třebonicích – vycházka 24. 6. (zdroj cs.wikipedia.org)

24. 6. sobota

Z Třebonic starou krteňskou stezkou do Stodůlek. Vycházka okolo kdysi královského dvorce Chaby a obnovenou historickou krteňskou cestou k návrší se solitérním kostelíkem sv. Jana a Pavla, kdysi centrem zaniklé středověké vsi Krteň, až do Britské čtvrti k metru. Sraz v 10.00 na stanici autobusu Třebonice. (J. Škochová)

Hledáme letní byt. Zn. Černošice I. část Ve známém pražském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezonní pobyt i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Jan Kotěra, Osvald Polívka, František Roith, ale i řada dalších stavitelů. Sraz v 10.00 na železniční stanici Černošice, nástupiště ve směru Beroun. (S. Micková)

Staroměstskou radnicí křížem krážem. * Večerní prohlídka s podrobným výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší radnice Starého Města –reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti ve všech patrech. Sraz v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

25. 6. neděle

Hybernskou ulicí k Petrskému náměstí. Vycházka plná kontrastů, moderní architektura zasazená do staré zástavby, radikální přeměna ulice Na Florenci, zajímavé budovy a osobnosti této opomíjené části Prahy. Sraz 10.00 před divadlem Hybernia, náměstí Republiky 34. (L. Vítková)

Anežský klášter a jeho zahrady. Návštěva přízemí kláštera ai zahrady, jedné z nejvýznamnějších gotických staveb Prahy, založené ve 30. letech 13. století přemyslovskou princeznou Anežkou. Sraz ve 14.00 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice.(M. Smrčinová)

Karlův most trochu jinak aneb 300 let osvětlení pražských ulic. Karlův most je jednou z nejnavštěvovanější pražskou památkou, a že se kromě sochařské výzdoby se může chlubit mnoha dalšími zajímavostmi. Sraz v 15.30 na Křižovnickém náměstí u sochy Karla IV. (J. Nováková)

26. 6. pondělí

Po stopách nejstaršího osídlení Malé Strany II. Vycházka do hlubokého středověku, kdy se na území Malé Strany nacházela prastará tržní osada. Jak se zformovalo samotné její centrum v okolí dnešní Sněmovní ulice a Malostranského náměstí ještě před příchodem prvních Přemyslovců. Sraz v 17.00 před Pálffyovským palácem, ulice Valdštejnská 14. (J. Kimlová)

27. 6. úterý

Kurátorská prohlídka Prašné brány * Seznámení s jednou z nejvýznamnějších památek středověké, ale zároveň i novověké Prahy. Komentovaná prohlídka, kterou povede přímo kurátor pražských věží, tak bude i sondou do problematiky památkové péče 19. století. Sraz v 17.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

Dovésti nářek svým hrdlem na jeho hrdlo – on-line přednáška. Přednáška se bude věnovat chmurné, ale po staletí organické součásti městského života: rozsudkům smrti, jejich vykonávání, místům exekucí i sníženým lidem – katovi a jeho čeledi, a to od dob raného středověku až do roku 1787. Kromě toho seznámí posluchače s vývojem a kodifikací trestního práva. (M. Gausová Zörnerová)

Pohled na fontánu u Prezidentského domku a na katedrálu sv. Víta – vycházka 29. 6. (zdroj cs.wikipedia.org)

Pohled na fontánu u Prezidentského domku a na katedrálu sv. Víta – vycházka 29. 6. (zdroj cs.wikipedia.org)

28. 6. středa

Pražská nábřeží: z Malé Strany na smíchovská nábřeží. Převážná část této trasy povede po Janáčkově a Hořejším nábřeží, kde jsou domy známých architektů, např. Josefa Schulze, Antonína Wiehla či Jana Zeyera, k jejichž historii se váží zajímavé příběhy. Sraz v 17.00 u mostu Legií na jeho malostranské straně. (P. Lešovská)

29. 6. čtvrtek

Krásy Královské zahrady a Chotkových sadů. Královská zahrada skýtá několik zajímavostí, např. renesanční Míčovnu, Prezidentský domek či méně známou Herkulovu kašnu. Ze zahrady dále parku, který nese jméno svého zakladatele Karla hraběte Chotka. Sraz v 16.00 před hlavní vstupní mříží do Královské zahrady, vedle Lvího dvora. (R. Kouřilová)