září 2023

Dveře budoucnosti dokořán

S.A.W.E.R. – výroba vody

S.A.W.E.R. – výroba vody

Jak by mohlo vypadat město budoucnosti, ve kterém bychom chtěli, aby byly spokojené naše děti? Jakými auty či vozidly se budou přemisťovat? Jak a z čeho budou získávat naši potomci energii? Bude i u nás sucho jako na poušti, a jak to tady, ale i na té dnešní poušti, zvládnou lidé s pitnou vodou? A nebudou se inovace, které vyvíjíme pro příští generace, kvůli rychlosti změn klimatu náhodou týkat už nás samotných?

V Národním technickém muzeu běží výstava Dveře budoucnosti dokořán, představující české inovace, které zazářily na EXPO v Dubaji v roce 2020. Jsou jich tady dvě desítky a ve svém celku vytvářejí udržitelné město budoucnosti. Největším úspěchem české expozice na této světové výstavě byl jednoznačně systém S.A.W.E.R., který je také součástí výstavy, a který na EXPO získal cenu organizátorů za vůbec nejlepší inovaci. Zařízení Solar Air Water Earth Resource, které dokáže suchou poušť proměnit v zelenou krajinu oázy, se skládá ze dvou systémů. Jeden s využitím solární energie získává vodu z pouštního vzduchu a druhý kultivuje pouště v úrodnou půdu pomocí podpovrchových kultur. Na vývoji technologie S.A.W.E.R. pracuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) a Fakulta strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR.

Pohled do expozice

Pohled do expozice

V zemi, jejíž většinu povrchu tvoří poušť, působil český systém na výrobu vody ze vzdušné vlhkosti jako zázrak. Přesto, že již podobný systém existuje v USA, zařízení S.A.W.E.R. jej násobně předčí svou výkonností a efektivitou – dokáže ve velmi suchém prostředí za den získat 25–30 litrů vody proti několika litrům. V současné době se již úspěšně rozjíždí výroba mobilních jednotek EWA pro praktické využití a probíhá další vývoj. Kromě Austrálie, kde byla mobilní jednotka testována, jsou dalšími potenciálními trhy Střední východ, pouštní oblasti v jižní Americe, podobně i v Africe a v dalších suchých oblastech na naší planetě.

FÉNIX office centrum, budoucnost nízkoenergetických budov.

FÉNIX office centrum, budoucnost nízkoenergetických budov.

Systém S.A.W.E.R. ale nebyl jediný, který si na EXPO v Dubaji získal pozornost. Byl nicméně symbolem toho, jak se vize pro budoucnost uskutečňují. Zkratku tvoří pět písmen a pět inovací, které byly známé i před jeho vývojem, ale vědci z UCEEB ČVUT je dokázali funkčně a efektivně propojit: sluneční kolektory (Solar) vyrábějí teplo a energii, desikant s jejich pomocí sbírá ze vzduchu (Air) molekuly vody, mineralizační jednotka ji upravuje na pitnou a na závlahovou (Water), ta mění neúrodnou půdu na úrodnou (Earth) a z ní roste zeleň a plodiny (Resources). A stejně budou fungovat i města budoucnosti. S modelem jednoho takového se na výstavě také můžeme seznámit.

Potrubní robot, - moderní technologie pomáhá s průzkumem podzemí

Potrubní robot, - moderní technologie pomáhá s průzkumem podzemí

Město budoucnosti navrhli architekti českého pavilonu na EXPO v Dubaji podle urbanistického konceptu patnácti minut – tedy s časovou a energetickou dostupností všeho, co člověk potřebuje. Je podobně jako S.A.W.E.R. ukázkou toho, jak se doplňují a propojují různé vědecké obory a aplikace – od informatiky a energetiky přes strojní a materiálové inženýrství po botaniku a nanotechnologie. Dále se tu můžeme seznámit se zajímavým univerzálním pomocníkem pro údržbu sítí takového města – potrubním robotem, nebo také s technologií, která na světové úrovni pomocí hologramu pomáhá chránit ceniny před paděláním. Výstava ukazuje šetrné formy získávání, ukládaní i využívání energie, nové způsoby, jak chránit a čistit vodu, vzduch, zem nebo recyklovat materiály a pěstovat plodiny, ryze české nanotechnologie šetřící vzácné zdroje, ale také chránící zdraví člověka. Mezi trvale vystavenými exponáty je i fontána z výstavy EXPO 58 v Bruselu, kterou do NTM darovala Dana Hlobilová a dodnes je vystavena ve třetím patře muzea.

Maketa města budoucnosti

Maketa města budoucnosti

Není to poprvé, co se Národní technické muzeum účastnilo světové výstavy EXPO. Významný podíl mělo na československé prezentaci na výstavě EXPO ve Vancouveru v roce 1986 a pak se představilo společně s Akademií věd ČR v expozici v českém pavilonu na EXPO 2015 v Miláně. Výstava Dveře budoucnosti dokořán spolu s dalšími přitažlivými výstavami úspěšně pomáhá Národnímu technickému muzeu dostat návštěvnost opět na čísla před covidem. „Současná výstava českých inovačních úspěchů z Dubaje, kde je mottem spojování myšlenek, vytváření budoucnosti, udržitelnost a technologie, ukazuje, jak muzeum rozvíjí technické vzdělání, a prezentuje české vynálezy světového významu,“ uvedl Karel Ksandr, generální ředitel NTM při jejím zahájení.

Národní technické muzeum až do 31. 3. 2024

www.ntm.cz

Martina Fialková